fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

9. januára 2024 Prečo je Dynatrace označovaný za lídra v oblasti observability?

MonitorovanieObservabilityRiešenieSoftvér

Spoločnosť Dynatrace je príkladom firmy, ktorá masívne investuje do neustáleho rozvoja a nových funkcií v svojej platforme. Ich prístup je výnimočný, pretože prichádzajú s riešeniami, ktoré adresujú nielen na aktuálne požiadavky zákazníkov no aj očakávané budúce potreby.

Táto stratégia umožňuje Dynatrace byť neustále o krok pred konkurenciou, vďaka čomu sú právom titulovaní ako líder v oblasti monitoringu a observability, čo potvrdzujú aj nezávislé analytické firmy ako Gartner či Forrester.

DYNATRACE TO UROBÍ ZA VÁS

„Prichádzajú s riešeniami, ktoré sú často o krok vpred v porovnaní s tým, čo momentálne zákazníci potrebujú, no vedia, že to bude v blízkej dobe potrebné. Minimálne každé dva týždne máte novú verziu, ktorá prináša nové vylepšenia, optimalizácie či vlastnosti. Nemusíte sa o nič starať, nástroj to urobí za vás,“ vyzdvihuje pozitíva platformy technický konzultant a Alanata expert na Dynatrace – Július Loman. Mnoho iných nástrojov na monitoring a observability, ktoré neinovovali, sa stratilo z trhu, pretože boli v dnešných podmienkach a pri komplexnosti aplikácií nepoužiteľné.

Bez ohľadu na to, či spravujete alebo vyvíjate backend, mobilné aplikácie, frontend alebo používate cloudové služby, ktoré chcete monitorovať a optimalizovať, je nástroj ako Dynatrace nenahraditeľný. Dokáže vám pomôcť sledovať výkonnosť a efektívnosť aplikácií, technológií ale dokonca aj biznis procesov. Práve ucelený prístup k monitorovaniu a správe prostredia je veľkou výhodou, najmä v komplexných prostrediach.

EFEKTÍVNE RIADENIE A OPTIMALIZÁCIA

Za jednu z najväčších výhod Dynatrace je možné považovať to, že ide o jeden ucelený a integrovaný nástroj. „To znamená, že všetci vo vašej organizácii majú prístup k rovnakým dátam, ktoré sú jednotne merané a interpretované. Týmto spôsobom sa minimalizuje možnosť nedorozumení, ktoré by mohli vzniknúť, ak by rôzni členovia tímu používali rôzne nástroje s odlišnými výsledkami,“ uvádza ďalšie benefity Július Loman.

Investícia do monitorovacieho nástroja akým je Dynatrace môže byť pre organizácie zásadným a proaktívnym krokom smerom k efektívnemu riadeniu a optimalizácii ich IT infraštruktúry. Pomáha byť pripraveným na budúce výzvy, potreby a udržiavať konkurenčnú výhodu v dnešnom rýchlo meniacom sa technologickom prostredí.

PREČO UVAŽOVAŤ NAD DYNATRACE?

Pozrite si záznam z Alanata Hotspot: Dynatrace 2023

Dynatrace je komplexná platforma, ktorá zákazníkom umožňuje:

  • monitorovať a optimalizovať prevádzku aplikácií
  • zlepšovať user experience a spokojnosť používateľov
  • podporiť digitálnu transformáciu organizácie, migráciu na cloud native technológie a zrýchliť inovácie DevOps prístupom
  • zvýšiť bezpečnosť aplikácií a blokovať útoky
  • zlepšiť a zefektívniť vývojový release cyklus aplikácií
  • znížiť chybovosť a počet problémov viditeľných koncovými používateľmi
  • znížiť náklady na prevádzku IT a uvoľniť rozvojové činnosti
  • prejsť z reaktívneho na proaktívny prístup

Pozrite si záznam z Alanata Hotspot: Dynatrace 2023

Avatar photo
Autor
Július Loman
Som konzultant v oblasti riadenia výkonnosti aplikácií a riadenia IT služieb. Spoločnosťou Dynatrace som bol v rámci regiónu vybraný za odborníka s najväčším prínosom v odbornej komunite a získal som prestížne ocenenie - Dynatrace RFO Community Rock Star Award 2020.
Všetky články autora (4)

Mohlo by sa vám páčiť

Všetky novinky