fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky
Service management a monitoring

Service management a monitoring

Ísť na

Zoptimalizujme spolu digitálnu skúsenosť vašich používateľov

Alanata sa špecializuje na poskytovanie komplexných IT riešení, systémovú integráciu a konzultácie, najmä v oblastiach procesného riadenia, monitoringu infraštruktúry, aplikácií a IT služieb.

Naším zameraním sú tiež oblasti Application Performance Management (APM), Digital Experience Management (DEM), AIOps (analýza pomocou AI metód a algoritmov) a zvyšovanie úrovne Observability (schopnosť vyhodnotiť správanie aplikácií na základe analyzovaných dát).

Naše riešenia napomáhajú digitálnej transformácii, uľahčujú implementáciu princípov BizDevSecOps, podporujú adopciu cloud native technológií a prístupov. Taktiež zvyšujú efektivitu využívania zdrojov u našich klientov a prispievajú k zlepšeniu Customer Experience.

V oblasti Service management a monitoring poskytujeme:

 • konzultácie, riešenia a nástroje v oblasti riadenia IT služieb podľa ITIL best practices,
 • riešenia pre IT Service management (ITSM) a Enterprise Service Management (ESM),
 • analýzu, návrh a budovanie Configuration Management Database (CMDB) vrátane jej automatizácie,
 • monitoring siete, infraštruktúry, operačných systémov, databáz, aplikačných serverov, middleware a aplikácií,
 • implementáciu Application performance management a optimalizáciu digital experience management.

Application performance management

V dnešnej dynamickej dobe sa do popredia sa dostávajú hybridné cloudy, kontajnerizačné platformy a mikroservisové architektúry. Požiadavka na bezchybnú digitálnu skúsenosť používateľov v kombinácii s touto komplexitou vyžadujú použitie nových prístupov vo vývoji, testovaní, nasadzovaní a prevádzke.

Touto multidisciplinárnou témou sa v Alanata dlhodobo zaoberáme a sme lídrami na slovenskom a českom trhu. Pridajte sa k našim spokojným zákazníkom a využite naše služby:

 • analýza a návrh optimalizácie výkonnosti aplikácii,
 • meranie a optimalizácia používateľskej skúsenosti,
 • zvýšenie dostupnosti a odolnosti vašich aplikácií,
 • minimalizácia výpadkov a implementácia automatizovanej remediácie,
 • rozbíjanie monolitických aplikácií na mikroservisovú architektúru,
 • optimalizácia utilizácie IT infraštruktúry a nákladov na cloud,
 • konsolidácia monitorovacích nástrojov a zavádzanie AIOps,
 • zavádzanie princípov DevSecOps,
 • automatizácia performance testovania a vulnerability scanningu,
 • nezávislá kontrola kvality a výkonnosti vašich aplikácií,

V Alanata máme skúsenosti s viacerými open-source aj komerčnými technológiami, ale primárne sa sústredíme na platformu Dynatrace, ktorá je dlhodobo lídrom v oblasti APM a Observability.

viac
skyť

Monitoring infraštruktúry a aplikácií

Systémy a aplikácie hrajú v dnešnej dobe kľúčovú úlohu, na ktorej je biznis kriticky závislý. Výpadok poskytovanej služby znamená nespokojného zákazníka a často aj negatívny dopad na biznis. Preto je pre organizácie nevyhnutné disponovať aktuálnymi informáciami o stave prevádzkovanej infraštruktúry, aplikácií a o ich výkonnostných parametroch. 

V oblasti monitoringu naši certifikovaní konzultanti navrhujú, implementujú a prevádzkujú riešenia na rôznych komerčných aj open source technológiách. Nie sme odkázaní na konkrétneho výrobcu, a preto po dôkladnej analýze vášho prostredia a vašich požiadaviek dokážeme vytvoriť monitorovacie riešenie presne na mieru.

Ponúkame služby v nasledovných oblastiach:

 • monitoring sieťového prostredia, serverov a infraštruktúry,
 • monitoring služieb a aplikácií,
 • monitoring technologických a priemyselných zariadení,
 • integrácia expertných monitorovacích systémov tretích strán do centrálneho systému,
 • integrácia s ITSM riešeniami,
 • budovanie modelov služieb a biznis procesov,
 • budovanie CMS (Configuration Management System) systému s využitím enterprise discovery nástrojov,
 • budovanie centrálnych monitorovacích systémov na mieru.
viac
skyť

Riešenia pre IT Service Management

AtlassianMicro Focus

Dnešná digitálna doba vyžaduje správne nastavené mechanizmy riadenia IT služieb tak, aby na jednej strane garantovali kvalitu poskytovaných IT služieb, no na druhej strane umožnili agilne reagovať na meniace sa potreby biznisu. Správnou kombináciou ľudí, procesov a nástrojov vám pomôžeme zefektívniť riadenie vašich IT služieb tak, aby v maximálnej miere spoluvytvárali hodnotu pre biznis.

Viac