fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

SAP

sap

Analyzujeme a realizujeme komplexné riešenia architektúry SAP, vrátane integrácií s produktami tretích strán, zohľadňujúc potreby zákazníkov, špecifiká ich biznis procesov, ako aj životné cykly SW komponentov s cieľom vytvoriť priestor pre udržateľný rast našich zákazníkov a napĺňanie ich potrieb.

Dlhoročné skúsenosti našich konzultantov v dnes už tradičných prostrediach SAP business suite kombinujeme s najmodernejšími prístupmi a inovatívnymi technológiami na báze SAP HANA či už v on-premových, alebo cloudových riešeniach.

Kľúčové oblasti našich služieb
 • Konzultačné služby, analýzy a tvorba štúdií
  • štúdia realizovateľnosti
  • startégia rozvoja IT/IS SAP
  • optimalizácia procesov a reinžiniering
  • audity riešení, licencií, projektov
  • projektový governance
  • prierezové stratégie (migrácia, testing, bezpecnost, integrícia, cutover, authorizacny, skolenia, riadenie procesných a organizačných zmien…)
  • quality assurance (technická)
 • Projekty
  • Komplexné implementačné projekty
  • migrácie databázové a platformové
  • migrácie biznisové a technologické
  • upgrady
  • systémové a procesné integrácie
  • Konsolidácia SAP riešení (akvizičné, delimitačné a roll-out riešenia systémov)
  • Archivácie a riadené výmazy dát
  • Súlad riešení s GDPR legislatívou
 • Prevádzka IS
  • zabezpečenie podpory a údržby IS v zmysle dohodnutých SLA parametrov
  • Realizácia zmenových požiadaviek a rozvoj systémov
  • Komplexný outsourcing SAP riešení
Sap,System,Software,Automation,Concept,On,Virtual,Screen,Data,Center.
Produkty

Vieme vám poskytnúť poradenské služby a riešenia na nasledujúcich produktových platformách:

 • SAP ERP (Enterprise Resource Planning)
 • SAP S/4HANA
 • SAP CRM (Customer Relationship Management)
 • SAP C4C
 • SAP ISU (Industry Utilities),
 • SAP SRM (Supply Relationship Management),
 • SAP BW (Business Warehouse)
 • SAP BW/4HANA
 • SAP ILM
 • SAP NLS
 • SAP PO
 • SAP Fiori
 • SAP Solution manager
 • SAP Netweaver
 • SAP Signavio

Vybrané referencie:

 • Implementácia KIS – komplexný informačný systém vrátane SAP ERP (NDS a.s.)
 • Aplikačná popora, prevádzka a rozvoj KIS vrátane SAP ERP (NDS a.s.)
 • Delimitácia SAP ERP/SRM/PO/BW (Saneca Pharmaceuticals a.s.)
 • Roll-out riešenia do dcérskych spoločností (GB, IRL v rámci Saneca group)
 • Implemtácia BW (Saneca Pharmaceuticals a.s.)
 • DB Migrácia SAP Business Suite on SAP HANA on IBM Power (Saneca Pharmaceuticals a.s.)
 • Implementácia ISOZ – Informačný systém obsluhy zákazníka na platforme SAP for Utilities CRM/ISU (SPP a.s.)
 • Podpora prevádzky a rozvoj ISOZ (SPP a.s.)
 • Implementácia SAP BW (SPP a.s.)
 • Implementácia archivácie SAP BW objektov na platforme SAP NLS (SPP a.s.)
 • Implementácia ITSM a CHaRM na platforme SAP solution manager (SPP a.s.)
 • Implementácia archivácie SAP objektov na platforme SAP ILM (SPP a.s.)
 • DB Migrácia SAP for Utilities CRM/ISU on SAP HANA on IBM Power (SPP a.s.)
 • DB Migrácia SAP BW on SAP HANA on IBM Power (SPP a.s.)
 • Migrácia zákazníckeho kmeňa ČEZ Slovensko do ISOZ (SPP a.s.)
 • Výmaz účtovných okruhov v SAP ERP (SPP a.s.)
 • Integrácia SAP MCFU so zákazníckym portálom MojeSPP.sk (SPP a.s.)

Súvisiace riešenia_

Judgment Day Konferencia Online stream

SLEDUJTE KONFERECIU JUDGMENT DAY ONLINE

Registrovať sa