fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Dynatrace observability

INTELIGENTNÁ PLATFORMA

Ako prežiť vo svete, kde používatelia vyžadujú čoraz rýchlejší prístup k novým službám a technológiám, netolerujú čakanie a rýchlo odchádzajú ku konkurencii v prípade negatívnych zážitkov? Ako zabezpečiť rýchle odozvy aplikácií často zložených z rôznych dynamicky sa meniacich komponentov? Ako okamžite vyhodnotiť milióny interakcií medzi používateľmi, rozhraniami aplikácií a databáz a nájsť medzi nimi tie, ktoré zlyhávajú? Ako efektívne zvládnuť prechod na hybridný cloud, microservisovú architektúru a kontajnerové technológie?

Na všetky tieto otázky vám pomôže odpovedať softvér intelligence platforma Dynatrace. Táto platforma spája dáta o výkonnosti vašich aplikácií, infraštruktúre na ktorej bežia a o spokojnosti vašich používateľov. Využitím umelej inteligencie a automatizácie dokáže Dynatrace v reálnom čase vyhodnocovať obrovské množstvo dát a reálnych závislostí, odhaliť problémy a identifikovať ich príčinu. Nečakajte na to, kým vám problém nahlásia používatelia. Dynatrace dokáže prediktívne odhaliť negatívne trendy vo vašom prostredí a proaktívne spustiť nápravu skôr, ako budú mať negatívny dopad na vašich používateľov a váš biznis. S Dynatrace rýchlejšie vyriešite problémy, o ktorých viete a navyše odhalíte aj tie, o ktorých ste doteraz nevedeli.

Dynatrace pomáha modernizovať a automatizovať prevádzku, rýchlejšie dodávať kvalitnejšie aplikácie a optimalizovať digitálnu skúsenosť používateľov. Dynatrace ako jeden nástroj poskytuje informácie pre všetky tímy – biznis, vývoj, prevádzka či bezpečnosť. Všetky informácie sú pre každého dostupné konzistentne na jednom mieste a cez jednotné web rozhranie. Vďaka tomu sa výrazne zjednodušuje komunikácia a kolaborácia medzi tímami – BizDevSecOps.

Dynatrace riešenia platform

Dynatrace je nepretržite lídrom v oblasti Application Performance Management and Observability. Toto potvrdzuje aj spoločnosť Gartner vo svojom každoročnom výbere Magic Quadrant.

INTELIGENTNÁ PLATFORMA

Ako prežiť vo svete, kde používatelia vyžadujú čoraz rýchlejší prístup k novým službám a technológiám, netolerujú čakanie a rýchlo odchádzajú ku konkurencii v prípade negatívnych zážitkov? Ako zabezpečiť rýchle odozvy aplikácií často zložených z rôznych dynamicky sa meniacich komponentov? Ako okamžite vyhodnotiť milióny interakcií medzi používateľmi, rozhraniami aplikácií a databáz a nájsť medzi nimi tie ktoré zlyhávajú? Ako efektívne zvládnuť prechod na hybridný cloud, microservisovú architektúru a kontajnerové technológie?

Na všetky tieto otázky vám pomôže odpovedať softvér intelligence platforma Dynatrace. Táto platforma spája dáta o výkonnosti vašich aplikácií, infraštruktúre na ktorej bežia a o spokojnosti vašich používateľov. Využitím umelej inteligencie a automatizácie dokáže Dynatrace v reálnom čase vyhodnocovať obrovské množstvo dát a reálnych závislostí, odhaliť problémy a identifikovať ich príčinu. Nečakajte na to, kým vám problém nahlásia používatelia. Dynatrace dokáže prediktívne odhaliť negatívne trendy vo vašom prostredí a proaktívne spustiť nápravu skôr, ako budú mať negatívny dopad na vašich používateľov a váš biznis. S Dynatrace rýchlejšie vyriešite problémy, o ktorých viete a navyše odhalíte aj tie, o ktorých ste doteraz nevedeli.

Dynatrace pomáha modernizovať a automatizovať prevádzku, rýchlejšie dodávať kvalitnejšie aplikácie a optimalizovať digitálnu skúsenosť používateľov. Dynatrace ako jeden nástroj poskytuje informácie pre všetky tímy – biznis, vývoj, prevádzka či bezpečnosť. Všetky informácie sú pre každého dostupné konzistentne na jednom mieste a cez jednotné web rozhranie. Vďaka tomu sa výrazne zjednodušuje komunikácia a kolaborácia medzi tímami – BizDevSecOps.

Dynatrace pomáha modernizovať a automatizovať prevádzku, rýchlejšie dodávať kvalitnejšie aplikácie a optimalizovať digitálnu skúsenosť používateľov. Dynatrace ako jeden nástroj dáva odpovede pre všetky tímy – biznis, vývoj, prevádzka či bezpečnosť. Všetky informácie, dostupné konzistentne na jednom mieste a v jednom nástroji pre všetkých, zjednodušujú komunikáciu a kolaboráciu medzi tímami – BizDevSecOps.

Dynatrace riešenia platform

Dynatrace je nepretržite lídrom v oblasti Application Performance Management and Observability. Toto potvrdzuje aj spoločnosť Gartner vo svojom každoročnom výbere Magic Quadrant.

Graf zobrazujúcí líderstvo Dynatrace medzi konkurenciou.
gold partner Dynatrace

Observability & monitoring

Monitorujte všetko na jednom mieste. Vďaka Dynatrace automaticky monitorujete celú svoju infraštruktúru vrátane kontajnerov, hybridného cloudu, serverov, konektivity, virtuálnej infraštruktúry, storage, a pod.

Reagujte na zmeny včas. Automatizovaným discovery v reálnom čase udržiava Dynatrace topologickú mapu závislostí (SmartScape) vždy presnú a aktuálnu.

Získajte čas na dôležité veci. Vždy aktuálny a správne nastavený monitoring bez starostí vďaka plne automatickej prevádzke Dynatrace prostredia.

Umelá inteligencia pracuje za vás. Dynatrace využíva umelú inteligenciu na kontinuálne vyhodnocovanie zozbieraných dát pri zohľadnení topologického modelu „SmartScape“ na automatickú root cause analýzu problémov.

Skonsolidujte monitoring prostredia. integráciou existujúcich monitorovacích nástrojov do Dynatrace získate konsolidované AIOps riešenie pri maximálnom využití vašich predchádzajúcich investícií.

observability
digital

Digital Experience 

Získajte detailné informácie o reálnych zážitkoch používateľov mobilných aplikácií, webových aplikácií alebo IoT zariadení.

Zabráňte problémom skôr ako si ich všimnú používatelia. Pomocou syntetického monitoringu objavte problémy skôr ako oplyvnia váš biznis.

Zažite to, čo vaši používatelia. Pomocou sledovania reálneho správania sa používateľov a funkcie session replay môžete vidieť aplikáciu očami používateľa.

Zistite ako vaše systémy ovplyňujú digitálnu skúsenosť vašich používateľov. Prepojením dát z koncových zariadení používateľov s dátami z vnútra aplikácií získate detailný prehľad o realizovaných transakciách od kliknutia používateľa až po databázové transakcie.

digital

Application Security

najst problem

Presne identifikujte hrozby, ktoré sa vás týkajú.

Pomocou analýzy zraniteľností v bežiacich procesoch vám pomôžeme v reálnom čase nájsť hrozby, ktoré sa vás naozaj týkajú.

dolezitost

Sústreďte sa na to, čo je naozaj dôležité.

Vďaka znalosti aktuálnej architektúry aplikácií a reálnych závislostí vyhodnotíme riziká, aby ste sa zamerali na tie najkritickejšie.

zranitelnost

Znížte riziko zneužitia zero-day zraniteľností

pomocou detekcie a aktívneho blokovania útokov na aplikácie, SQL injection, command injection, JNDI útoky.

efektivita

Zvýšte efektivitu pomocou automatizácie DevSecOps.

Zapojte Dynatrace do vášho DevOps cyklu a zabráňte, aby sa kritické zraniteľnosti dostali do produkcie.

Biznis analytika

Zjednodušte komunikáciu. Dynatrace pomáha komunikovať jednotlivým tímom a zavádza BizDevOps kolaboráciu.

Zlepšujte to, čo má dopad na váš biznis. Dynatrace vám umožní rozhodnúť sa na základe dát a zamerať sa na to, čo môže ovplyvniť vaše biznisové ciele. 

Zvýšte konverzný pomer. Dynatrace vám pomôže proaktívne optimalizovať digitálnu skúsenosť vašich používateľov v kľúčových krokoch ich zákazníckej cesty.

Cloud Automation

Zrýchlite vývoj a dodávanie softvéru orchestráciou DevOps nástrojov a automatizovaným monitorovaním, vyhodnocovaním kvality a remediáciou.

Dodávajte vysoko kvalitný softvér. Zastavte nekvalitný kód už v zárodku v rámci kontinuálnej validácie v každej fáze životného cyklu vývoja softvéru.

Zvýšte spoľahlivosť vášho prostredia. Obmedzte výpadky aplikácií, skráťte MTTR a zlepšite spokojnosť zákazníkov proaktívným sledovaním SLO vašich služieb a automatizovanou remediáciou problémov.

contributor Dynatrace

Náš kolega Július Loman, (aktuálne certifikovaný na najvyššej úrovni Dynatrace Master), bol na celosvetovej online akcii Dynatrace Perform 2021 oficiálne vyhlásený ako Most Valuable Partner Contributor. Ocenenie svedčí o unikátnych technických znalostiach, ktoré dokážeme u našich zákazníkov aj úspešne aplikovať.

contributor Dynatrace

Náš kolega Július Loman, (aktuálne certifikovaný na najvyššej úrovni Dynatrace Master), bol na celosvetovej online akcii Dynatrace Perform 2021 oficiálne vyhlásený ako Most Valuable Partner Contributor. Ocenenie svedčí o unikátnych technických znalostiach, ktoré dokážeme u našich zákazníkov aj úspešne aplikovať.

Súvisiace riešenia_