fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Objektová bezpečnosť

Objektová bezpečnosť

Poskytujeme komplexné riešenia vychádzajúce z posúdenia rizík a potrieb zákazníkov. Od návrhu, cez projektovanie, realizáciu i servis technických systémov objektovej ochrany až po ich integráciu s informačnými systémami a bežnou IT infraštruktúrou. Súčasne zabezpečujeme aj návrh organizačných opatrení a koncepcií strategického rozvoja v tejto oblasti. Alanata má dlhoročné skúsenosti s tradičnými IT a dokáže svety fyzickej a informačnej bezpečnosti prepojiť.

V súčasnosti poskytujeme služby v nasledovných oblastiach:

  • ochrana perimetra,
  • elektronické zabezpečovacie systémy budov a objektov (EZS),
  • kamerové systémy a termokamery,
  • systémy na kontrolu vstupu (SKV),
  • elektrická a hlasová požiarna signalizácia,
  • ochrana objektov pred dronmi,
  • centralizácia riadenia systémov bezpečnosti,
  • systémy na správu parkovísk/parkovacích miest,
  • vysielacie zariadenia.
certification

Spoločnosť disponuje najvyšším stupňom certifikácie SCCP.

Ten je určený pre dodávateľov poskytujúcich technologické i technické služby v prostrediach s výskytom vyššieho bezpečnostného rizika. Vzhľadom na dlhoročnú skúsenosť s aplikačnou, analytickou a sieťovou bezpečnosťou i s ochranou priemyselných sietí je Alanata unikátny strategický partner pre ochranu vášho podnikania, činnosti, vlastníctva alebo investícií.

ochrana perimetra

Podstata ochrany perimetra je detekcia narušiteľa už na hranici objektu, a tým jeho včasná eliminácia či verifikácia, napr. kamerovým systémom.

V závislosti od veľkosti a charakteru objektu je možné kombinovať viacero systémov. V praxi pre tento účel slúžia viaceré komponenty ako pohybové detektory na báze infračervených a mikrovlnných lúčov, špeciálne laserové detektory, radary, optické vlákna, detektory seizmickej aktivity, termokamery a kamerové systémy s funkciou analýzy obrazu v reálnom čase.

motion detector, zabezpecenie budov, security

Elektrický zabezpečovací systém je zariadenie slúžiace na detekciu narušenia priestoru či objektu.

Pri narušení bezpečnosti systém zaznamená incident a vyšle varovanie vybraným osobám, či ďalším systémom. Takéto riešenia tvoria napríklad detektory pohybu alebo vniknutia, ale aj kamerové systémy. Súčasťou môžu byť aj magnetické detektory sledujúce otvorenie dverí, detektory rozbitia skla, detektory rozpoznávajúce pohyb človeka v priestore i požiarne detektory a detektory úniku plynu. Takto dokážeme zabezpečiť malé objekty, ale aj rozsiahle výrobné či vojenské areály alebo letiská.

thermo camera

Kamerový systém (CCTV) zabezpečuje monitorovanie pohybu osôb, vozidiel, ale aj záujmových subjektov či objektov.

V prípade zabezpečenia rozsiahlejších objektov dokážeme kamerový systém kombinovať s perimetrickým detekčným systémom. V súvislosti so vzniknutou pandémiou sme túto časť portfólia rozšírili o kamery, ktoré dokážu bezkontaktne merať telesnú teplotu osôb pri vstupe do chráneného priestoru, detegovať tváre i prekrytie tváre. Špeciálny systém tvoria osobné kamery využívané pracovníkmi, ktorí vstupujú do vyhradených priestorov (údržba plynovodu, ropovodu, jadrovej elektrárne a pod.). Kamera podporuje funkciu online snímania obrazu a i stavu náhlej nevoľnosti a spadnutia osoby na zem. Informácie môžu byť v závislosti od potrieb zákazníka posielané aj na operačné stredisko.

kontrola vstupu

Systém kontroly vstupu alebo prístupový systém plní funkciu kontroly prístupu osôb do vybraných priestorov vo vybranom čase.

Býva väčšinou súčasťou elektronických zabezpečovacích systémov, ale je ho možné vybudovať aj ako plne autonómny systém vo forme elektronickej a mechanickej zábrany. Systém pozostáva z riadiacej jednotky, jednotlivých autorizačných prvkov a identifikátorov. Identifikácia osôb prebieha prostredníctvom identifikačných médií (bezkontaktné karty, prívesky alebo kľúčenky), biometrickej identifikácie (odtlačky prstov alebo sken očnej sietnice) prípadne zadaním číselnej kombinácie.

fire signalization

Elektrická požiarna signalizácia je požiarno-technologické zariadenie, ktoré slúži na včasnú detekciu vznikajúceho požiaru.

Pri identifikácii príznakov požiaru zabezpečí elektrická požiarna signalizácia akustické a optické varovanie, prípadne aktivuje ďalšie zariadenia na likvidáciu požiaru. Okrem požiaru dokáže systém identifikovať aj horľavé, výbušné a jedovaté plyny. Hlasová signalizácia požiaru je zariadenie, ktoré slúži na včasnú evakuáciu osôb z objektu pri vznikajúcom nebezpečenstve prostredníctvom hlasových evakuačných správ. Hlasová signalizácia je prepojená s elektrickou požiarnou signalizáciou.

ochrana pred dronmi

Antidronová ochrana objektov je riešenie zabezpečujúce ochranu objektov pred bezpilotnými lietadlami (dronmi).

Dokážeme zabezpečiť návrh koncepcie riešenia, konzultácie, ako aj samotnú realizáciu, zaškolenie a následnú správu systému. Systém ochrany objektov pred dronmi funguje v pásme s nízkym výkonom, ktorý je neškodný pre ľudský organizmus. Systém neovplyvňujú poveternostné, svetelné alebo hlukové vplyvy.

dispecerske centrum

Centralizácia riadenia systémov bezpečnosti predstavuje implementáciu nadstavbových systémov na správu bezpečnostných systémov, ktoré umožňujú mnohé komponenty spojiť do jedného celku. Používateľom tak umožňuje komplexnú správu všetkých nasadených bezpečnostných technológií cez jediné centralizované rozhranie. Umožňuje taktiež budovanie dispečerských centier.

security parking

V oblasti systémov na správu parkovacích miest sme schopní navrhnúť a implementovať jednoduché aj komplexné systémy založené na rôznych technických princípoch umožňujúcich základnú aj rozšírenú funkcionalitu v závislosti od potrieb zákazníkov (snímanie EČV, vyhodnocovanie obsadenosti parkovacích miest, …).

Súvisiace riešenia_

Judgment Day Konferencia Online stream

SLEDUJTE KONFERECIU JUDGMENT DAY ONLINE

Registrovať sa