fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Mind Find

mindfind

Riešenie pre spracovanie obrazu a detekciu objektov

Získame požadované dáta z obrazového materiálu

Fotografiu spracujeme, rozpoznáme a vyťažíme požadované informácie (napr. sériové číslo alebo odpočítame hodnotu z číselníka).

  • Vysoká presnosť odčítania pomocou umelej inteligencie
  • Nie je potrebné sťahovať do mobilu akúkoľvek aplikáciu
  • Zákaznícky komfortné riešenie

Zamerali sme sa na praktické riešenia pre priemysel a utility napríklad AMR (Automatic Meter Reading) – automatizované odpočítavanie hodnôt meracích prístrojov z obrazu prístroja. Fotografiu meracieho prístroja spracujeme, rozpoznáme číselník prístroja, prípadne iné relevantné informácie (napr. sériové číslo) a odčítame hodnotu z číselníka. Pri hľadaní riešenia sme vyhodnocovali rôzne moderné architektúry konvolučných neurónových sietí na spracovanie obrazu a detekciu objektov ako YOLO, EfficientDet, ako aj vlastné siete za účelom dosiahnutia čo najvyššej presnosti odčítania. Výsledné riešenie vzniklo originálnou kombináciou prístupov.

mindfind proces

Súvisiace riešenia_