fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Software Engineering

Software Engineering

Spoločnosť Alanata má široké skúsenosti s tvorbou softvérových riešení na mieru a poskytuje komplexné služby v tejto oblasti pokrývajúce konzultácie, analýzu, tvorbu architektúry, vývoj, integrácie, quality assurance a podporu v prevádzke.

Spoločnosť Alanata sa v oblasti softvérových riešení zameriava na

 • vývoj komplexných portálových, extranetových a intranetových riešení,
 • vývoj a integráciu vnútrofiremných SW nástrojov pre kolaboráciu, manažment pracovných tokov, kontrolu práce, vrátane integrácie (existujúcich) agendových systémov a integrácie s externými systémami (napr. elektronickými schránkami),
 • systémovú integráciu a optimalizáciu IT prostredia podľa princípov SOA, EDA a microservisovej architektúry,
 • vývoj SW riešení podľa princípov Cloud Native Arcitecture,
 • integráciu a automatizáciu vnútrofiremných a biznis procesov,
 • Enterprise Content Management riešenia na správu a riadenie obsahu, riešenia pre elektronický obeh a správu dokumentov,
 • vývoj middleware systémov na prácu s dátami a ich analýzu,
 • aplikácie pre oblasť DWH, Big Data a Business Intelligence,
 • aplikácie pre oblasť centrálnej digitálnej a dlhodobej archivácie,
 • vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia.
vyvoj na mieru

Realizujeme

 • všetky fázy životného cyklu v procese vývoja softvéru (SDLC),
 • konzultačné a analytické činnosti v oblasti vývoja informačných systémov,
 • tvorbu architektúry a návrh komplexných informačných systémov,
 • audity a konsolidácie existujúcich systémov,
 • vývoj a integráciu informačných systémov,
 • post-implementačnú podporu a údržbu softvéru.

V oblasti SW riešení pre elektronizáciu a optimalizáciu biznisu je Alanata pripravená poskytnúť komplexné služby na zautomatizovanie hlavných a podporných biznis procesov organizáciách s využitím SOA, EDA či microservisovej architektúry, integráciu informačných tokov s využitím ESB a budovanie centrálnych dátových skladov a tvorbu DWH, zahŕňajúc analýzu zdrojových systémov, import a transformáciu dát a generovanie výstupných zostáv a implementáciu prediktívnych modelov.

Pre oblasť digitálnej archivácie poskytujeme v Alanata komplexné portfólio služieb, vrátane odborných konzultácií, návrhu a vybudovania celkových integrovaných systémov dlhodobého uchovávania, spracovania, ochrany a využitia akéhokoľvek digitálneho obsahu.

Spoločnosť Alanata disponuje pre túto oblasť vlastným riešením – Centrálnou archivačnou platformou (CAP) na dlhodobé uchovávanie dát a inštitucionalizáciu digitálneho archívu spĺňajúceho medzinárodné normy a štandardy (AOIS). Súčasťou budovania digitalizačných a archivačných riešení je aj komplexné know-how v podobe definovania legislatívneho, procesného a metodického rámca na dlhodobé uchovanie obsahu, jeho sprístupnenie a spracovanie.

Súvisiace riešenia_