fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky
Data management & AI

Data management & AI

Ísť na

Umelá inteligencia: Efektívne riešenia tam, kde to má zmysel

Na súčasnom obchodnom trhu je dôležité poskytovať produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou a zároveň minimalizovať rutinnú prácu. To si v Alanata uvedomujeme, a preto sa pozornosť našich kvalifikovaných analytikov a business konzultantov zameriava na riešenia, ktoré podporujú rast a optimalizáciu biznisu našich klientov.

Okrem toho intenzívne investujeme do oblasti aplikovaného výskumu umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (Machine Learning). Prvé výsledky týchto investícií už úspešne implementujeme do našich produktov.

AI Hub

Uvedomujeme si, že produkty a služby, ktoré si zákazníci dnes vyžadujú, musia poskytnúť vysokú pridanú hodnotu a znížiť množstvo rutinnej práce pomocou inteligentných nástrojov. Preto sme našu pozornosť zamerali na umelú inteligenciu a strojové učenie a prvé výsledky využívame v našich produktoch.

Viac

Dátové analýzy

Zameriavame sa na analýzu dát z pohľadu ich využívania konzumentmi. Analyzujeme údaje a existujúce systémy, ktoré spracujeme do formy informácií pre ďalšie využitie. Mapujeme typy reportov (alebo zostáv), ktoré organizácia pre svoje činnosti využíva, ako a odkiaľ sa tieto dáta agregujú a aký je spôsob overenia správnosti daných výstupných zostáv. Podstatou je sledovanie pôvodu zdrojových dát od ich zadania do informačného systému (napr. ERP), až po ich agregáciu v reportoch. Identifikujeme nezrovnalosti na úrovni konsolidovaných dát a ich príčiny na strane organizácie.

Viac

Industry4.0

Poskytujeme implementáciu a rozvoj SCADA-MES systémov a systémov založených na koncepte Industry 4.0. Na základe našej dlhoročnej skúsenosti v automatizácii výroby poskytujeme konzultácie, analýzy, návrhy riešení ako aj ich realizáciu a následný support.

  • IoT riešenia,
  • zvýšenie efektivity, kvality a automatizácie výrobných procesov,
  • SMART factory,
  • monitorovanie, riadenie a digitalizácia výrobných procesov,
  • zber, spracovanie, historizácia a vizualizácia dát,
  • integrácia systémov a zariadení do centrálneho systému, zjednotenie používateľského rozhrania,
  • alarmovanie a lokalizácia porúch,
  • prediktívna údržba.
Judgment Day Konferencia Online stream

SLEDUJTE KONFERECIU JUDGMENT DAY ONLINE

Registrovať sa