fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky
Data management & AI

Data management & AI

Ísť na

Umelá inteligencia pracuje tam, kde to dáva zmysel

Dnešný obchodný trh si vyžaduje produkty a služby, ktoré musia poskytovať vysokú pridanú hodnotu a znížiť rutinnú prácu na minimum. To si v Alanate uvedomujeme, a preto pozornosť našich kvalifikovaných analytikov a business konzultantov zameriavame na riešenia, ktoré pomáhajú klientom rásť a optimalizovať ich biznis.

Investujeme tiež do oblasti aplikovaného výskumu umelej inteligencie a strojového učenia a prvé výsledky už využívame v našich produktoch.

AI Hub

Uvedomujeme si, že produkty a služby, ktoré si zákazníci dnes vyžadujú, musia poskytnúť vysokú pridanú hodnotu a znížiť množstvo rutinnej práce pomocou inteligentných nástrojov. Preto sme našu pozornosť zamerali na umelú inteligenciu a strojové učenie a prvé výsledky využívame v našich produktoch.

Viac

Dátové analýzy

Zameriavame sa na analýzu dát z pohľadu ich využívania konzumentmi. Analyzujeme údaje a existujúce systémy, ktoré spracujeme do formy informácií pre ďalšie využitie. Mapujeme typy reportov (alebo zostáv), ktoré organizácia pre svoje činnosti využíva, ako a odkiaľ sa tieto dáta agregujú a aký je spôsob overenia správnosti daných výstupných zostáv. Podstatou je sledovanie pôvodu zdrojových dát od ich zadania do informačného systému (napr. ERP), až po ich agregáciu v reportoch. Identifikujeme nezrovnalosti na úrovni konsolidovaných dát a ich príčiny na strane organizácie.

Viac

Industry4.0

Poskytujeme implementáciu a rozvoj SCADA-MES systémov a systémov založených na koncepte Industry 4.0. Na základe našej dlhoročnej skúsenosti v automatizácii výroby poskytujeme konzultácie, analýzy, návrhy riešení ako aj ich realizáciu a následný support.

  • IoT riešenia,
  • zvýšenie efektivity, kvality a automatizácie výrobných procesov,
  • SMART factory,
  • monitorovanie, riadenie a digitalizácia výrobných procesov,
  • zber, spracovanie, historizácia a vizualizácia dát,
  • integrácia systémov a zariadení do centrálneho systému, zjednotenie používateľského rozhrania,
  • alarmovanie a lokalizácia porúch,
  • prediktívna údržba.