fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

29. októbra 2023 Konferencia priniesla reálne príbehy z praxe: Dynatrace vyriešil problémy ZSSK, O2 aj SLSP

Alanata HotspotDynatraceMonitoringObservability

Na konferencii Alanata Hotspot 2023 sme predstavili aktuality i reálne skúsenosti zákazníkov s riešením Dynatrace (líder v oblasti Application Performance Monitoring and Observability). Ponorili sme sa do sveta inovácií a technologických pokrokov, ktoré táto platforma ponúka už teraz, či prinesie v blízkej dobe. Prednášky priniesli najnovšie informácie z pohľadu IT expertov, ale aj reálnych zákazníkov, ktorým Dynatrace pri práci pomáha. Pozrite si prehľad spíkrov, ich prednášok i záznam z konferencie.

PREČO UVAŽOVAŤ NAD DYNATRACE?

Pozrite si záznam z Alanata Hotspot: Dynatrace 2023

Dynatrace je komplexná platforma, ktorá zákazníkom umožňuje:

  • monitorovať a optimalizovať prevádzku aplikácií
  • zlepšovať user experience a spokojnosť používateľov
  • podporiť digitálnu transformáciu organizácie, migráciu na cloud native technológie a zrýchliť inovácie DevOps prístupom
  • zvýšiť bezpečnosť aplikácií a blokovať útoky
  • zlepšiť a zefektívniť vývojový release cyklus aplikácií
  • znížiť chybovosť a počet problémov viditeľných koncovými používateľmi
  • znížiť náklady na prevádzku IT a uvoľniť rozvojové činnosti
  • prejsť z reaktívneho na proaktívny prístup

Pozrite si záznam z Alanata Hotspot: Dynatrace 2023

Začiatok konferencie Alanata Hotspot patril Romanovi Roštárovi, business development executive z Alanata a úvodu do platformy Dynatrace. Po ňom pokračoval Jonathan Griffiths, ktorý ponúkol pohľad do budúcnosti Dynatrace a predstavil revolučné prostriedky ako Grail, AutomationEngine a AppEngine, ktoré sú novou integrálnou súčasťou platformy ako aj ďalšie nové ohlásené funkcionality. Všetky tieto prostriedky umožňujú používateľom efektívnejšie a priamo pracovať s dátami z Dynatrace alebo aj iných zdrojov. Potom nasledovali prezentácie od zákazníkov, ktorí sa podelili o svoje reálne skúsenosti s riešením Dynatrace v ich spoločnostiach.

Jonathan Griffiths predstavil víziu a smerovanie Dynatrace.

PREDNÁŠKA OD ZSSK: IDEME VLAKOM S DYNATRACE

Alena Mižíková a Patrik Malý zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) odprezentovali ich čerstvé skúsenosti s Dynatrace, keďže spoločnosť platformu využíva iba prvý mesiac. Ročne ZSSK predá viac ako 10 miliónov lístkov, z toho je 7 miliónov cez internet alebo mobilnú aplikáciu. Ich cieľom bolo preto primárne zlepšiť nákup cestovných dokladov cez tieto predajné kanály, a takisto aj zabezpečiť monitorované prostredie pred zraniteľnosťami. Už okamžite po nasadení im Dynatrace ukázal viacero nedostatkov a detegovaných bolo niekoľko potenciálnych zraniteľností. V blízkej dobe chcú Dynatrace postupne implementovať aj na premeranie user experience mobilnej aplikácie, sledovanie predajných automatov či infraštruktúry IKVC.

Alena Mižíková a Patrik Malý zo ŽSSR odprezentovali ich čerstvé skúsenosti s Dynatrace.

OCHUTNÁVKA TESTOVANIA V SLSP

Lukáš Lang, performance test engineer zo Slovenskej sporiteľne, vystúpil s prednáškou na tému Ochutnávka testovania v SLSP. Opísal svoje skúsenosti s Dynatrace pri ladení výkonnosti kľúčových aplikácií banky. Po nasadení riešenia Dynatrace sa podarilo výrazne zrýchliť odozvy hlavnej pobočkovej aplikácie a celkovo tak zrýchliť vybavenie klientov na pobočkách. Problémy mala aj aplikácia George s viac ako 1,1 mil. používateľmi a viac ako 2 500 unikátnymi prihláseniami za minútu počas špičky v strede mesiaca. To spôsobovalo výpadky kvôli množstvu prihlásených používateľov – vyše 15 % používateľov oproti bežným dňom. Do jedného mesiaca sa im podarilo vďaka riešeniu Dynatrace optimalizovať aplikáciu a odstrániť výpadky tak, aby bolo prihlasovanie do aplikácie George stabilné, a zároveň bola výrazne znížená záťaž na HW prostriedky.

Slovenská sporiteľňa prepojila svoje Dynatrace prostredia aj v rámci Erste Group s kolegami v Rakúsku. Táto spolupráca im dodala komplexný obraz na správanie klienta a ucelený pohľad nad svojimi aplikáciami počas celého životného cyklu aplikácií od vývoja, cez testovanie až po prevádzku.

Test engineer Lukáš Lang vystúpil s prednáškou na tému Ochutnávka testovania v SLSP.

PREZENTÁCIA O2: AKO OBJEKTÍVNE MERAŤ SPOKOJNOSŤ S APPKOU

V O2 Slovakia majú Dynatrace nasadený od roku 2018, prvotne ako nástroj pre IT prevádzku, od 2021 je používaný aj vrámci zákazníckych mobilných aplikácií a od tohoto roka rozširovaný aj pre biznis aplikácie. Product owner Júlia Dinková zO2 priniesla pohľad na biznisový potenciál nástroja Dynatrace. Spokojnosť zákazníka s O2 aplikáciou je pre ňu veľmi dôležitá, ale vedieť ju objektívne odmerať je neľahká úloha, keďže závisí od množstva faktorov ako dostupnosť, odozvy, výskytu chýb, user flow či usability aplikácie. Pomocou Dynatrace vedia merať správanie aplikácie u koncového používateľa a meniť frustrovaných používateľov na spokojných. Aký prístup sa im osvedčil? Priebežná investigatíva a následné odstraňovanie chýb vďaka Dynatrace.

Júlia Dinková z O2 ukázala, ako sa dá objektívne merať spokojnosť zákazníkov s aplikáciami.

ALANATA EXPERT O BEZPEČNOSTI APLIKÁCII

Július Loman z Alanata sa vo svojej prednáške venoval možnostiam zabezpečenia aplikácií pred zraniteľnosťami. A to nielen z pohľadu detekcie zraniteľností, ale aj z pohľadu ochrany pred útokmi, možnosťami analýzy, kolaborácie až po riadenie procesu riešenia zraniteľností. To sú všetko benefity, ktoré Dynatrace platorma prináša v oblasti Application Security. Spojenie observability a security prináša zákazníkom zameranie na podstatné zraniteľnosti aplikácií, ochranu pred zero-day a neopravenými zraniteľnosťami, automatizáciu i proaktívnu investigáciu útokov a incidentov. Observability dáta prinášajú presnosť, kontext a závislosti. Využitím security dát a kauzálnej umelej inteligencie dokáže Dynatrace automaticky a presne zanalyzovať a priorizovať zraniteľnosti podľa dôležitosti dopadu.

Súčasťou riešenia Dynatrace je napr. aj Runtime Application Protection, čo je detekcia a blokovanie injection útokov v rámci procesu aplikácie. Ide o ochranu priamo v aplikácii, ktorá je vysoko presná a efektívna bez dopadu na používateľskú skúsenosť, výkon či komplexnosť prevádzky.

Július Loman z Alanata vo svojej prednáške otvoril tému zabezpečenia aplikácii.

Mohlo by sa vám páčiť

Všetky novinky
Judgment Day Konferencia Online stream

SLEDUJTE KONFERECIU JUDGMENT DAY ONLINE

Registrovať sa