fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

IT infraštruktúra

Je nevyhnutné
pružne reagovať na aktuálne
potreby IT infraštruktúr

V dnešnom dynamicky sa meniacom svete je nevyhnutné vedieť pružne reagovať na aktuálne potreby IT infraštruktúr. Využitie cloudových riešení síce prináša značnú flexibilitu, avšak väčšina spoločností sa v súčasnosti neustále spolieha na on-premise systémy vo vlastných dátových centrách. Prepojením cloudového a on-premise sveta je možné efektívne využívať najlepšie vlastnosti oboch prístupov a vytvoriť vysoko flexibilné hybridné riešenie. V oblasti budovania infraštruktúr sa venujeme návrhu a realizácií riešení využívajúcich legacy, hybridné aj cloudové prístupy.

it-bezpecnost

IT BEZPEČNOSŤ

Údaje, ktoré každá firma vlastní, sú uložené v IT technológiách a sú nesmierne cenné nielen pre vlastníka údajov, ale aj pre škodcu.

Riešenia IT bezpečnosti sú nutnou potrebou modernej IT infraštruktúry, bez ohľadu na to, či beží v cloude alebo lokálnom dátovom centre.

Experti spoločnosti Alanata majú dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti poradenstva a aplikácie kybernetickej bezpečnosti a pomáhajú zákazníkom držať krok s bezpečnostnými potrebami IT infraštruktúr.

IT BEZPEČNOSŤ

it-bezpecnost

Údaje, ktoré každá firma vlastní, sú uložené v IT technológiách a sú nesmierne cenné nielen pre vlastníka údajov, ale aj pre škodcu.

Riešenia IT bezpečnosti sú nutnou potrebou modernej IT infraštruktúry, bez ohľadu na to, či beží v cloude alebo lokálnom dátovom centre.

Experti spoločnosti Alanata majú dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti poradenstva a aplikácie kybernetickej bezpečnosti a pomáhajú zákazníkom držať krok s bezpečnostnými potrebami IT infraštruktúr.

DÁTOVÉ KOMUNIKÁCIE

Kvalitné a spoľahlivé dátové komunikácie sú základom každej IT infraštruktúry, či ide o lokálnu, hybridnú alebo cloudovú inštaláciu.

Komunikačné riešenia s pridanou hodnotou v súčasnosti umožňujú využívanie automatizácie integrovanej bezpečnosti, monitoringu dát, a tiež možnosti devops rozvoja infraštruktúry podľa vlastných biznis potrieb.

Alanata ponúka odborníkov na služby a riešenia prenosu dát s pridanou hodnotou pre rôznorodé potreby aplikácií a systémov:

 • riešenia na zabezpečený prenos dát medzi používateľmi a dátovými zdrojmi,
 • Wireless access Wi-Fi 2.4/5/6GHz, Wired access Ethernet/IEEE802.1X bezpečnosť,
 • WAN access MPLS/Ethernet/xDSL/LTE/5G a QoS a optické transportné siete xWDM,
 • virtuálne privátne siete (VPN) a systémy a riešenia pre zabezpečenie autorizovaného prístupu do ICT,
 • softvérovo definované siete (SDN, SDWAN, SDA, Cloud Integration),
 • komplexné riešenia pre prenos dát medzi pobočkami, lokalitami v rámci Slovenska aj zahraničia zahraničia a Cloud.

DÁTOVÉ KOMUNIKÁCIE

datove-komunikacie

Kvalitné a spoľahlivé dátové komunikácie sú základom každej IT infraštruktúry, či ide o lokálnu, hybridnú alebo cloudovú inštaláciu.

Komunikačné riešenia s pridanou hodnotou v súčasnosti umožňujú využívanie automatizácie integrovanej bezpečnosti, monitoringu dát, a tiež možnosti devops rozvoja infraštruktúry podľa vlastných biznis potrieb.

Alanata ponúka odborníkov na služby a riešenia prenosu dát s pridanou hodnotou pre rôznorodé potreby aplikácií a systémov:

 • riešenia na zabezpečený prenos dát medzi používateľmi a dátovými zdrojmi,
 • Wireless access Wi-Fi 2.4/5/6GHz, Wired access Ethernet/IEEE802.1X bezpečnosť,
 • WAN access MPLS/Ethernet/xDSL/LTE/5G a QoS a optické transportné siete xWDM,
 • virtuálne privátne siete (VPN) a systémy a riešenia pre zabezpečenie autorizovaného prístupu do ICT,
 • softvérovo definované siete (SDN, SDWAN, SDA, Cloud Integration),
 • komplexné riešenia pre prenos dát medzi pobočkami, lokalitami v rámci Slovenska aj zahraničia zahraničia a Cloud.
datove-komunikacie
virtualizacia

VIRTUALIZÁCIA A KONTAJNERIZÁCIA

Dobre navrhnutá virtualizácia pomáha efektívne využívať dostupné fyzické IT prostriedky. Virtualizovanie infraštruktúr prináša hodnotné benefity pri správe a agilite IT potrieb. Virtualizácia je prvým krokom k zavedeniu softvérovo definovanej infraštruktúry (SDI). Navrhujeme aj implementujeme riešenia popredných výrobcov v oblasti vizualizačných technológií ako sú VMware, Microsoft Hyper-V, Redhat Virtualization či Oracle KVM.

Kontajnerizácia aplikácií  pomáha zjednodušiť, zrýchliť a zautomatizovať vývoj softvéru. Prispieva k prepojeniu lokálneho IT s cloudovým a umožňuje jednoduchý prenos aplikácií medzi operátormi IT. Zjednodušuje aj pohľad na infraštruktúru pre vývojárov sofvéru a prepája DevOps filozofiu a princípy s IT potrebami.

VIRTUALIZÁCIA A KONTAJNERIZÁCIA

virtualizacia

Dobre navrhnutá virtualizácia pomáha efektívne využívať dostupné fyzické IT prostriedky. Virtualizovanie infraštruktúr prináša hodnotné benefity pri správe a agilite IT potrieb. Virtualizácia je prvým krokom k zavedeniu softvérovo definovanej infraštruktúry (SDI). Navrhujeme aj implementujeme riešenia popredných výrobcov v oblasti vizualizačných technológií ako sú VMware, Microsoft Hyper-V, Redhat Virtualization či Oracle KVM.

Kontajnerizácia aplikácií  pomáha zjednodušiť, zrýchliť a zautomatizovať vývoj softvéru. Prispieva k prepojeniu lokálneho IT s cloudovým a umožňuje jednoduchý prenos aplikácií medzi operátormi IT. Zjednodušuje aj pohľad na infraštruktúru pre vývojárov sofvéru a prepája DevOps filozofiu a princípy s IT potrebami.

COMPUTING

Výpočtový výkon je nedeliteľnou súčasťou lokálnych infraštruktúr. Servery a ich výpočtový výkon je nevyhnutný pre všetky IT potreby.

Sme certifikovaný dodávateľ, partner a integrátor technológií konvergovaných infraštruktúr (CI) a aj hyper-konvergovaných infraštruktúr (HCI) od svetových výrobcov.

Podľa potrieb a na základe požiadaviek:

 • navrhujeme riešenia,
 • dodávame zariadenia,
 • integrujeme s existujúcimi technológiami,
 • prevádzkujeme IT riešenia,
 • servisujeme technológie.

COMPUTING

computing

Výpočtový výkon je nedeliteľnou súčasťou lokálnych infraštruktúr. Servery a ich výpočtový výkon je nevyhnutný pre všetky IT potreby.

Sme certifikovaný dodávateľ, partner a integrátor technológií konvergovaných infraštruktúr (CI) a aj hyper-konvergovaných infraštruktúr (HCI) od svetových výrobcov.

Podľa potrieb a na základe požiadaviek:

 • navrhujeme riešenia,
 • dodávame zariadenia,
 • integrujeme s existujúcimi technológiami,
 • prevádzkujeme IT riešenia,
 • servisujeme technológie.
computing
cloud-zalohovanie

ÚLOŽISKÁ ÚDAJOV A ZÁLOHOVANIE

Úložiská údajov poskytujú bezpečné ukladanie a ochranu v dát v rámci životného cyklu a ich následný manažment zabezpečuje systematický prístup k dosiahnutiu efektívneho, bezpečného a rýchleho využívania dát v organizácii.

Architektúru úložísk údajov tvoria:

 • diskové polia (NAS, SAN, DAS),
 • softvérovo definované úložiská dát (VMware VSAN, Microsoft Azure stack HCI a pod.),
 • objektové úložiská,
 • cloudové úložiská.

Údaje uložené na primárnom úložnom zariadení je nevyhnutné chrániť zálohovaním.

Záloha dôležitých údajov a najmä ich následná obnova sú vnímané ako posledný resort ochrany údajov. V Alanata máme rozsiahle skúsenosti z viacerými zálohovacími riešeniami a prístupmi. Najčastejšie implementovanými riešeniami v našom portfóliu sú:

 • diskové deduplikačné zariadenia – Dell EMC PowerProtect, HPE StorOnce,
 • páskové zariadenia – Dell, IBM, HP, Oracle,
 • zálohovacie softvéry – Veritas, Veeam, IBM, Micro Focus.

ÚLOŽISKÁ ÚDAJOV A ZÁLOHOVANIE

cloud-zalohovanie

Úložiská údajov poskytujú bezpečné ukladanie a ochranu v dát v rámci životného cyklu a ich následný manažment zabezpečuje systematický prístup k dosiahnutiu efektívneho, bezpečného a rýchleho využívania dát v organizácii.

Architektúru úložísk údajov tvoria:

 • diskové polia (NAS, SAN, DAS),
 • softvérovo definované úložiská dát (VMware VSAN, Microsoft Azure stack HCI a pod.),
 • objektové úložiská,
 • cloudové úložiská.

Údaje uložené na primárnom úložnom zariadení je nevyhnutné chrániť zálohovaním.

Záloha dôležitých údajov a najmä ich následná obnova sú vnímané ako posledný resort ochrany údajov. V Alanata máme rozsiahle skúsenosti z viacerými zálohovacími riešeniami a prístupmi. Najčastejšie implementovanými riešeniami v našom portfóliu sú:

 • diskové deduplikačné zariadenia – Dell EMC PowerProtect, HPE StorOnce,
 • páskové zariadenia – Dell, IBM, HP, Oracle,
 • zálohovacie softvéry – Veritas, Veeam, IBM, Micro Focus.

ARCHIVÁCIA

Digitálny archív je spôsob trvalého ukladania dokumentov a dát neobmedzeného množstva. Archivované údaje sa ukladajú na cenovo dostupné médiá (páskové zariadenia, veľkokapacitné disky), ktoré znižujú náklady na primárne úložisko.

Dôležitým aspektom stratégie archivovania dát je inventarizácia/identifikácia kandidátskych dát na archiváciu.

Ukladanie informácií prebieha IT procesmi, ktoré uchovávajú a spravujú archivované údaje tak, aby boli chránené, prístupné, a zároveň dôveryhodné a ľahko sprístupniteľné.

ARCHIVÁCIA

archivacia

Digitálny archív je spôsob trvalého ukladania dokumentov a dát neobmedzeného množstva. Archivované údaje sa ukladajú na cenovo dostupné médiá (páskové zariadenia, veľkokapacitné disky), ktoré znižujú náklady na primárne úložisko.

Dôležitým aspektom stratégie archivovania dát je inventarizácia/identifikácia kandidátskych dát na archiváciu.

Ukladanie informácií prebieha IT procesmi, ktoré uchovávajú a spravujú archivované údaje tak, aby boli chránené, prístupné, a zároveň dôveryhodné a ľahko sprístupniteľné.

archivacia

KOLABORAČNÉ RIEŠENIA

Dôležitou súčasťou business riešení súčasnosti, je zefektívniť komunikáciu vnútorne v rámci organizácie, ale aj komunikáciu so zákazníkmi.

Integrovaný kolaboračný nástroj je v modernom IT nutnosťou pre efektívnu prácu v rámci sídla organizácie aj odkiaľkoľvek zo sveta.

V spoločnosti Alanata máme bohaté skúsenosti v oblasti cloud aj lokálnych kolaboračných riešení a vieme ponúknuť komplexné riešenie pre váš biznis.

 • Cisco Webex
 • Cisco Unified Comminication manager
 • Cisco IP Kontaktné centrá
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Sharepoint

KOLABORAČNÉ RIEŠENIA

Dôležitou súčasťou business riešení súčasnosti, je zefektívniť komunikáciu vnútorne v rámci organizácie, ale aj komunikáciu so zákazníkmi.

Integrovaný kolaboračný nástroj je v modernom IT nutnosťou pre efektívnu prácu v rámci sídla organizácie aj odkiaľkoľvek zo sveta.

V spoločnosti Alanata máme bohaté skúsenosti v oblasti cloud aj lokálnych kolaboračných riešení a vieme ponúknuť komplexné riešenie pre váš biznis.

 • Cisco Webex
 • Cisco Unified Comminication manager
 • Cisco IP Kontaktné centrá
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Sharepoint

SPRÁVA DESKTOPOV

V rámci nášho portfólia poskytujeme efektívne riešenia na správu klientskych zariadení (počítač, mobil, tablet) počas ich celého životného cyklu.

Samozrejmosťou je automatizovaný deployment nových zariadení, distribúcia aplikácií a aktualizácií, softvérová a hardvérová inventarizácia a vzdialená správa.

Pre centralizované systémy ponúkame riešenia Terminálových a Virtual Desktop služieb.

 • MECM – Microsoft Endpoint Configuration Manager
 • Microsoft Remote Desktop Services – Terminálové služby
 • Microsoft VDI
 • VMware Horizon

SPRÁVA DESKTOPOV

sprave-desktopu

V rámci nášho portfólia poskytujeme efektívne riešenia na správu klientskych zariadení (počítač, mobil, tablet) počas ich celého životného cyklu.

Samozrejmosťou je automatizovaný deployment nových zariadení, distribúcia aplikácií a aktualizácií, softvérová a hardvérová inventarizácia a vzdialená správa.

Pre centralizované systémy ponúkame riešenia Terminálových a Virtual Desktop služieb.

 • MECM – Microsoft Endpoint Configuration Manager
 • Microsoft Remote Desktop Services – Terminálové služby
 • Microsoft VDI
 • VMware Horizon
sprave-desktopu
správa mobilných zariadení

SPRÁVA MOBILNÝCH ZARIADENÍ

Pri obľúbenom využívaní mobilných zariadení (telefón, tablet) na prácu zamestnancov, je v modernom biznise potrebné mať kontrolu nad údajmi, ktoré sa nachádzajú na mobilných zariadeniach.

MDM (Mobile device management) prináša správu, kontrolu a bezpečnosť nad údajmi, ktoré sa nachádzajú na mobilných zariadeniach. Našim zákazníkom vieme pomôcť so správou mobilných zariadení ich zamestnancov. Využívame napríklad Microsoft Intune – Správa mobilných a klientskych zariadení alebo VMware WorkSpace One (Mobile device management).

SPRÁVA MOBILNÝCH ZARIADENÍ

správa mobilných zariadení

Pri obľúbenom využívaní mobilných zariadení (telefón, tablet) na prácu zamestnancov, je v modernom biznise potrebné mať kontrolu nad údajmi, ktoré sa nachádzajú na mobilných zariadeniach.

MDM (Mobile device management) prináša správu, kontrolu a bezpečnosť nad údajmi, ktoré sa nachádzajú na mobilných zariadeniach. Našim zákazníkom vieme pomôcť so správou mobilných zariadení ich zamestnancov. Využívame napríklad Microsoft Intune – Správa mobilných a klientskych zariadení alebo VMware WorkSpace One (Mobile device management).

NAŠI PARTNERI

Súvisiace riešenia_