fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Riešenia

archiveX
Archive X

Ukladanie informácií procesmi, ktorými sa uchovávajú a spravujú, aby boli chránené, prístupné, a zároveň dôveryhodné a autentické.

Čítať viac
Aplikačná bezpečnosť
Aplikačná bezpečnosť

Informácie a údaje spracúvané v aplikáciách sú najcennejšími aktívami organizácie a preto ich uchovávanie a prenos prostredníctvom sietí ako aj ich spracúvanie v rámci informačných systémov prináša organizácii významné bezpečnostné riziká. Poskytujeme bezpečnostné riešenia založené na rôznych bezpečnostných mechanizmoch ako sú riadenie prístupu, šifrovanie, kontrola a pod. tak, aby bola zaručená ochrana údajov počas celého ich životného cyklu.

Čítať viac
sap
SAP

Divízia SAP Consulting sa venuje celému spektru aktivít spojených so svetom SAP. Venujeme sa implementáciám riešení prístupom „na zelenej lúke“, reimplementáciám, medzigeneračným a platformovým migráciám.

Prevádzkujeme a rozvíjame systémy SAP (ERP, CRM, SRM, BW, PO …). Zároveň tvoríme koncepcie, stratégie a zákaznícke roadmapy, poskytujeme procesné, technologické a biznis poradenstvo.

Čítať viac
Bezpečnostný monitoring

Komplexnosť súčasných sietí a informačných systémov je v porovnaní s minulosťou podstatne výraznejšia. Tie generujú množstvo záznamov, ktorých aktívne sledovanie a vyhodnocovanie v reálnom čase je čím ďalej tým zložitejšie. Ich ochrana preto musí byť nepretržitá a bezpečnostný monitoring IT prostredia by mal byť súčasťou každej vyspelej organizácie. Dôvodom a následne aj výsledkom je schopnosť detegovať hrozby a odpovedať na potenciálne útoky skôr, než útočníci napáchajú reálne, často fatálne škody.

Čítať viac
IT infraštruktúra

V dnešnom dynamicky sa meniacom svete je nevyhnutné vedieť pružne reagovať na aktuálne potreby IT infraštruktúr. Prepojením cloudového a on-premise sveta je možné efektívne využívať najlepšie vlastnosti oboch prístupov a vytvoriť vysoko flexibilné hybridné riešenie.

Čítať viac

Prípadové štúdie

Novinky

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?
Zanechajte nám na seba kontakt a my Vás budeme v krátkom čase kontaktovať.