fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Dátové analýzy

data analysis

Zameriavame sa na analýzu dát z pohľadu ich využívania konzumentmi. Analyzujeme údaje a existujúce systémy, ktoré spracujeme do formy informácií pre ďalšie využitie. Mapujeme typy reportov (alebo zostáv), ktoré organizácia pre svoje činnosti využíva, ako a odkiaľ sa tieto dáta agregujú a aký je spôsob overenia správnosti daných výstupných zostáv. Podstatou je sledovanie pôvodu zdrojových dát od ich zadania do informačného systému (napr. ERP), až po ich agregáciu v reportoch. Identifikujeme nezrovnalosti na úrovni konsolidovaných dát a ich príčiny na strane organizácie. Štruktúrovane zaznamenávame procesy, dátové toky, prípady použitia (UC). Podieľame sa na návrhu softvérových systémov, ich vývoji, testovaní, nasadení a overujeme korektnosť riešenia. Spolupracujeme s architektom a developerom pri tvorbe vyvíjaného systému a tvoríme analytickú a návrhovú dokumentáciu.

Zameriavame sa na analýzu dát z pohľadu ich využívania konzumentmi. Analyzujeme údaje a existujúce systémy, ktoré spracujeme do formy informácií pre ďalšie využitie. Mapujeme typy reportov (alebo zostáv), ktoré organizácia pre svoje činnosti využíva, ako a odkiaľ sa tieto dáta agregujú a aký je spôsob overenia správnosti daných výstupných zostáv. Podstatou je sledovanie pôvodu zdrojových dát od ich zadania do informačného systému (napr. ERP), až po ich agregáciu v reportoch. Identifikujeme nezrovnalosti na úrovni konsolidovaných dát a ich príčiny na strane organizácie. Štruktúrovane zaznamenávame procesy, dátové toky, prípady použitia (UC). Podieľame sa na návrhu softvérových systémov, ich vývoji, testovaní, nasadení a overujeme korektnosť riešenia. Spolupracujeme s architektom a developerom pri tvorbe vyvíjaného systému a tvoríme analytickú a návrhovú dokumentáciu.

Business Intelligence. Manažérske informačné systémy / reporting a BigData.

Biznis analytika zahŕňa konzultácie, technológie, aplikácie a procesy súvisiace s prehľadmi o výkonnosti biznisu. Analýza biznis informácií pomáha vytvoriť nové pohľady a súvislosti a tiež pochopiť zmeny trendov vášho biznisu v reálnom čase. Biznis analytika využíva na podporu rozhodovania veľ ké množstvo dát, štatistické a kvantitatívne analýzy, prediktívne modelovanie a umelú inteligenciu. Spájanie údajov z viacerých štruktúrovaných i neštruktúrovaných dát a zdrojov prináša odpovede na otázky, čo sa deje a prečo sa to deje.

Z pohľadu architektúry pokrýva biznis analytika IT infraštruktúru prispôsobenú požiadavkám na rýchlosť spracovania a interpretáciu údajov zväčša veľkého množstva dát. Súčasťou takýchto riešení je middleware, ktorý zabezpečuje integráciu všetkých dotknutých systémov a prípravu na spracovanie a riadenie toku dát. V aplikačnej rovine pracujú používatelia s nástrojmi, ktoré prispôsobujeme konkrétnemu biznisu a technologickým preferenciám zákazníka. Ďalšiu ešte výraznejšiu pridanú hodnotu prinášajú rozšírenia o prediktívne algoritmy a umelú inteligenciu.

Business Intelligence. Manažérske informačné systémy / reporting a BigData.

Biznis analytika zahŕňa konzultácie, technológie, aplikácie a procesy súvisiace s prehľadmi o výkonnosti biznisu. Analýza biznis informácií pomáha vytvoriť nové pohľady a súvislosti a tiež pochopiť zmeny trendov vášho biznisu v reálnom čase. Biznis analytika využíva na podporu rozhodovania veľ ké množstvo dát, štatistické a kvantitatívne analýzy, prediktívne modelovanie a umelú inteligenciu. Spájanie údajov z viacerých štruktúrovaných i neštruktúrovaných dát a zdrojov prináša odpovede na otázky, čo sa deje a prečo sa to deje.

Z pohľadu architektúry pokrýva biznis analytika IT infraštruktúru prispôsobenú požiadavkám na rýchlosť spracovania a interpretáciu údajov zväčša veľkého množstva dát. Súčasťou takýchto riešení je middleware, ktorý zabezpečuje integráciu všetkých dotknutých systémov a prípravu na spracovanie a riadenie toku dát. V aplikačnej rovine pracujú používatelia s nástrojmi, ktoré prispôsobujeme konkrétnemu biznisu a technologickým preferenciám zákazníka. Ďalšiu ešte výraznejšiu pridanú hodnotu prinášajú rozšírenia o prediktívne algoritmy a umelú inteligenciu.

Súvisiace riešenia_