fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

20. decembra 2023 Ako objektívne merať spokojnosť zákazníkov s aplikáciami? Takto to robí O2 Slovakia

Alanata HotspotDynatraceMonitoringObservability

Medzi zákazníkov, ktorí už dlhodobo využívajú nástroj Dynatrace patrí aj O2 Slovakia. Spoločnosť prvotne zaviedla Dynatrace ako prostriedok na monitorovanie IT prevádzky, no od roku 2021 sa jeho využitie rozšírilo aj do sféry zákazníckych mobilných aplikácií a odvtedy sa stal neoddeliteľnou súčasťou práce tímu biznis vlastníkov aplikácií. Na konferencii Alanata Hotspot 2023 vystúpila Júlia Dinková, product owner mobilnej platformy v spoločnosti O2 Slovakia, ktorá odprezentovala pohľad na potenciál platformy Dynatrace pre biznis používateľov.

Júlia Dinková odprezentovala pohľad na biznisový potenciál platformy Dynatrace.

Vo svojej prednáške sa zamerala na kľúčovú oblasť – meranie spokojnosti zákazníkov s O2 mobilnými aplikáciami (O2, Radosť, Tesco Mobile). Objektívne vyhodnotiť spokojnosť zákazníkov je výzvou, pretože závisí od množstva objektívnych ako aj subjektívnych aspektov. Tie môžu byť technické, ako sú napríklad dostupnosť, odozva, výskyt chýb, user flow či použiteľnosť aplikácie, ale aj biznisové, ako napríklad cena služby alebo celkové vnímanie brandu. Júlia Dinková vysvetlila, že vďaka nástroju Dynatrace môžu merať správanie aplikácie priamo u koncových používateľov a upozorniť na potenciálne nespokojných alebo frustrovaných zákazníkov. Môžu sa tak na nich zamerať, hľadať a odstraňovať príčiny nespokojnosti a celkovo tak zlepšiť kvalitu aplikácie a meniť frustrovaných používateľov na spokojných.

Júlia Dinková z O2 ukázala, ako sa dá objektívne merať spokojnosť zákazníkov s aplikáciami.

Objektívna spätná väzba

„Dynatrace nám poskytuje objektívnu spätnú väzbu spokojnosti zákazníka s našou aplikáciou, pretože máme k dispozícii reprezentatívnu vzorku, vidíme spokojnosť zákazníkov hneď po interakcii s aplikáciou, a tým pádom máme nezaujatý feedback mimo kontextu s produktom a s brandom,“ uviedla benefity Júlia Dinková.

Dynatrace poskytuje množstvo dát a nástroje na ich analýzu, pomocou ktorých je možné priamo ako aj nepriamo sledovať a vyhodnocovať používateľskú skúsenosť. Z dlhodobého hľadiska prináša platforma Dynatrace efektivitu a významné úspory, pretože sa dokáže presne zamerať na problematické oblasti.

„Už netápeme, ale vieme, kde máme problémy, či už technického rázu alebo biznisového charakteru. To nám umožňuje efektívne riešiť problémy a zameriavať sa na oblasti, kde je to najpotrebnejšie, či už pomocou Dynatrace alebo iných nástrojov, ako sú kvalitatívne alebo kvantitatívne prieskumy,“ zhodnotila Dinková na konferencii Alanata Hotspot.

PREČO UVAŽOVAŤ NAD DYNATRACE?

Dynatrace je komplexná platforma, ktorá zákazníkom umožňuje:

  • monitorovať a optimalizovať prevádzku aplikácií
  • zlepšovať user experience a spokojnosť používateľov
  • podporiť digitálnu transformáciu organizácie, migráciu na cloud native technológie a zrýchliť inovácie DevOps prístupom
  • zvýšiť bezpečnosť aplikácií a blokovať útoky
  • zlepšiť a zefektívniť vývojový release cyklus aplikácií
  • znížiť chybovosť a počet problémov viditeľných koncovými používateľmi
  • znížiť náklady na prevádzku IT a uvoľniť rozvojové činnosti
  • prejsť z reaktívneho na proaktívny prístup

Pozrite si záznam z Alanata Hotspot: Dynatrace 2023

Mohlo by sa vám páčiť

Všetky novinky