fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Bezpečnosť priemyselných systémov

zastaralé systémy predstavujú riziko pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky

Zastaralé priemyselné systémy, vzájomné prepojenie IT a OT sietí, využívanie prenosných médií, nezabezpečené vzdialené prístupy alebo zásahy zo strany dodávateľov služieb a produktov predstavujú často riziko pre zabezpečenie plynulého chodu výrobných a riadiacich procesov resp. pre zabezpečenie ich efektívneho fungovania.

Za účelom minimalizovania kybernetických hrozieb ponúkame monitorovanie dátových tokov a monitorovanie bezpečnosti OT prostredia s možnosťou vyhodnocovania incidentov a bezpečnostných udalostí centralizovanou platformou.

Monitorovanie dátových tokov

Medzi základné prvky kybernetickej bezpečnosti patria bezpečnostné riešenia na detekciu a prevenciu škodlivej sieťovej komunikácie. V závislosti od očakávaní zákazníkov a charakteru ich infraštruktúry nasadzujeme riešenia založené na použití pravidiel a signatúr, ako aj také, ktoré využívajú signatúry správania sa z pohľadu stoviek rôznych matematických modelov – cez tzv. behaviorálnu analýzu. V tomto prípade proces ladenia konfigurácie vykonáva umelá inteligencia, ktorá vyžaduje minimálnu interakciu zo strany používateľa a konfiguráciu prispôsobuje automaticky podľa individuálnych potrieb zákazníckej infraštruktúry. Tým sa automaticky zvyšuje stupeň zabezpečenia a pokrytia známych aj neznámych hrozieb prostredia zákazníka.

Monitorovanie bezpečnosti OT prostredia

Riešenia založené na na pasívnom alebo aktívnom monitoringu sieťovej prevádzky OT sietí, korelácie získaných dát do jednotnej a ucelenej databázy znalostí o aktuálnych hrozbách a následnom vyhodnocovaní zistených nedostatkov a potencionálnych anomálií v reálnom čase. Výhodou centralizovaného riešenia je, že v sebe kombinuje znalosti o výskytoch a činnosti OT zariadení ako aj informácie o aktuálnej úrovni ich zabezpečenia z pohľadu zraniteľností z oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vďaka tomu je riešenie rovnako dostupné pre personál zodpovedný za prevádzku OT systémov, ako aj pre administrátorov kybernetickej bezpečnosti.

Súvisiace riešenia_

Judgment Day Konferencia Online stream

SLEDUJTE KONFERECIU JUDGMENT DAY ONLINE

Registrovať sa