fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky
Consulting

Consulting

Ísť na

Konzultácie sú dôležitou šúčasťou IT služieb

Quality management

Quality Management pokrýva riadenie firemných procesov a činností vykonávaných pre zabezpečovanie kvality (Quality Assurance) riešení dodávaných našim zákazníkom.

Viac

Procesné analýzy

Pre organizáciu je podstatné nájsť rovnováhu fungovania vo vzťahu k zákazníkom, partnerom, ale aj interne. Táto rovnováha je „kompromisom“ medzi tým, za aké náklady je organizácia schopná a ochotná uspokojiť v stanovenej kvalite a v definovanom čase požiadavky svojich partnerov, tzn. „faktory dodávky“.

Viac Prípadové štúdie

Systémy manažérstva

Systémy manažérstva predstavujú nástroje pre štandardizáciu a zefektívňovanie procesov v organizácií a pre využitie tzv. najlepších praktík pre zavedenie jednotlivých procesov do praxe.

Viac