fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky
lights

IT operations & outsourcing

Ísť na

Outsourcing technológií, IT rolí aj biznis procesov

Poskytujeme komplexnú starostlivosť o IT potreby zákazníkov v súlade s ich obchodnými cieľmi a dohodnutými parametrami SLA (Service Level Agreement). Naše služby zahŕňajú správu IT prevádzky a prevzatie konkrétnych častí IT infraštruktúry alebo procesov. V rámci prevádzky poskytujeme nielen technickú podporu, ale aj riadenie procesov podľa ITIL metodológie.

Efektívne riadenie procesov a kvalitný technický tím sú kľúčom k spoľahlivej a bezporuchovej prevádzke služieb, čo zvyšuje spokojnosť našich zákazníkov.

IT service delivery management

Pri každej technológii je okrem technického supportu dôležité zabezpečiť aj procesné riadenie. Vieme zastrešiť kompletný životný cyklus IT komponentov od hardvéru až po softvér v rámci ITIL metodiky.

Pre vaše IT prostredie poskytujeme:

 • audit existujúcich procesov a návrhy na zefektívnenie,
 • poradenstvo k procesom prechodu od pôvodného poskytovateľa k nám,
 • implementáciu odporúčaní z auditu,
 • prevádzku systémov podľa najvyšších štandardov v rámci ISO 20 000,
 • podporu pri riešení rozvojových projektov,
 • komunikáciu s tretími stranami pri riešení komplexných požiadaviek.

Monitoring infraštruktúry a aplikácií

Systémy a aplikácie hrajú v dnešnej dobe kľúčovú úlohu, na ktorej je biznis kriticky závislý. Výpadok poskytovanej služby znamená nespokojného zákazníka a často aj negatívny dopad na biznis. Preto je pre organizácie nevyhnutné disponovať aktuálnymi informáciami o stave prevádzkovanej infraštruktúry, aplikácií a o ich výkonnostných parametroch. 

V oblasti monitoringu naši certifikovaní konzultanti navrhujú, implementujú a prevádzkujú riešenia na rôznych komerčných aj open source technológiách. Nie sme odkázaní na konkrétneho výrobcu, a preto po dôkladnej analýze vášho prostredia a vašich požiadaviek dokážeme vytvoriť monitorovacie riešenie presne na mieru.

Ponúkame služby v nasledovných oblastiach:

 • monitoring sieťového prostredia, serverov a infraštruktúry,
 • monitoring služieb a aplikácií,
 • monitoring technologických a priemyselných zariadení,
 • integrácia expertných monitorovacích systémov tretích strán do centrálneho systému,
 • integrácia s ITSM riešeniami,
 • budovanie modelov služieb a biznis procesov,
 • budovanie CMS (Configuration Management System) systému s využitím enterprise discovery nástrojov,
 • budovanie centrálnych monitorovacích systémov na mieru.
viac
skyť

Ladenie infraštruktúry

Ak v prípade existujúceho systému vznikne nejaký problém, s ktorým si neviete dať rady, vďaka analýze aktuálneho stavu vedia naši experti poskytnúť plnú podporu. Navrhneme vám riešenie, ktoré by zlepšilo výkonnosť daného systému a odstránilo nedostatky.

Na mieru vám doladíme:

 • infraštruktúru – hardvérové komponenty, operačné systémy, middleware, databázy a iné,
 • aplikácie – produkty tretích strán ale aj vyvinuté na mieru.

Viac informácií o riadení výkonu aplikácií sa dočítate tu.

Prevádzka infraštruktúry a aplikácií

Poskytujeme starostlivosť o IT prostredie zákazníka tak, aby jeho systémy fungovali v súlade s jeho biznis potrebami a s dohodnutými parametrami. V tejto oblasti máme dlhoročné skúsenosti a vieme zabezpečiť outsourcing rôznych technológií, IT rolí i biznis procesov.

Poskytujeme:

 • konzultácie a migrácie IT infraštruktúry, služieb a aplikácií,
 • správu, údržbu a podporu rôznych platforiem operačného systému a platforiem databázového prostredia,
 • kompletnú starostlivosť o IT infraštruktúru,
 • správu, údržbu a podporu aplikácií,
 • ladenie a troubleshooting IT infraštruktúry,
 • monitoring a profylaktiku IT infraštruktúry,
 • riadiace procesy v rámci metodiky ITIL,
 • servis hardvéru a softvéru.

Helpdesk

Helpdesk slúži ako komunikačný nástroj na výmenu informácií medzi zákazníkom a našou spoločnosťou. Naši špecialisti udržujú interaktívny kontakt so zákazníkom a snažia sa vyriešiť všetky jeho požiadavky.

Poskytujeme:

 • jednotné nahlasovanie a evidenciu požiadaviek našich zákazníkov,
 • komunikáciu so zákazníkom a riešiteľmi pridelených požiadaviek,
 • vzdialenú podporu pre používateľov,
 • administrácia používateľských účtov, prístupov a iných oprávnení,
 • dohľad nad plnením SLA pri riešení požiadaviek.

 

Ak ste náš klient a potrebujete poradiť, môžete sa obrátiť na našich technikov e-mailom na helpdesk@alanata.sk, telefonicky na  02/32 11 25 25 alebo prostredníctvom aplikácie Helpdesk.
Pokiaľ ešte nie ste náš klient, ale máte záujem o naše produkty a služby, kontaktujte, prosím, obchod@alanata.sk.
kontakt
skyť