fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky
kyberneticka bezpecnost

Kybernetická a informačná bezpečnosť

Ísť na

Komplexné riešenia pre oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti

V Alanata sa špecializujeme na poskytovanie komplexných riešení v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Naším hlavným cieľom je efektívne posilniť odolnosť systémov, sietí a celých organizácií proti súčasným kybernetickým hrozbám a útokom.

Zásadným prvkom našej práce je príprava a plánovanie na prípadné kybernetické útoky. Snažíme sa predvídať a minimalizovať ich možné následky. Naša prioritou je znižovanie rizika prerušenia poskytovania služieb, čo môže mať negatívny vplyv na efektivitu a funkčnosť vašej organizácie.

Aplikačná bezpečnosť

Check PointCleafyCyberArkEntrustF5ForcepointFortinetIBMOracleRapid7RSA

Informácie a údaje spracúvané v aplikáciách sú najcennejšími aktívami organizácie a preto ich uchovávanie a prenos prostredníctvom sietí ako aj ich spracúvanie v rámci informačných systémov prináša organizácii významné bezpečnostné riziká. Poskytujeme bezpečnostné riešenia založené na rôznych bezpečnostných mechanizmoch ako sú riadenie prístupu, šifrovanie, kontrola a pod. tak, aby bola zaručená ochrana údajov počas celého ich životného cyklu.

Viac

Sieťová bezpečnosť

Check PointCiscoDarkTraceF5FortinetNessusVMware

Zabezpečenie ochrany infraštruktúry a dát organizácie na úrovni ochrany sietí a ich perimetra patrí v súčasnosti medzi základnú úroveň ochrany pred kybernetickými hrozbami. Širokým rozsahom poskytovaných technológií a služieb dokážeme navrhnúť, implementovať a následne prevádzkovať riešenia šité na mieru pre akýkoľvek typ organizácie.

Viac

Bezpečnostný monitoring

IBMNessusRapid7Tenable

Komplexnosť súčasných sietí a informačných systémov je v porovnaní s minulosťou podstatne výraznejšia. Tie generujú množstvo záznamov, ktorých aktívne sledovanie a vyhodnocovanie v reálnom čase je čím ďalej tým zložitejšie. Ich ochrana preto musí byť nepretržitá a bezpečnostný monitoring IT prostredia by mal byť súčasťou každej vyspelej organizácie. Dôvodom a následne aj výsledkom je schopnosť detegovať hrozby a odpovedať na potenciálne útoky skôr, než útočníci napáchajú reálne, často fatálne škody.

Viac

Analytická bezpečnosť

Základným pilierom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany informačných aktív organizácie je zavedenie systematického procesu riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Na tento účel využívame viacero štandardov a frameworkov z ktorých najvýznamnejšie pochádzajú zo skupiny noriem ISO/IEC 270xx.

Viac

Bezpečnosť priemyselných systémov

Check PointFlowmon

Zastaralé priemyselné systémy, vzájomné prepojenie IT a OT sietí, využívanie prenosných médií, nezabezpečené vzdialené prístupy alebo zásahy zo strany dodávateľov služieb a produktov predstavujú často riziko pre zabezpečenie plynulého chodu výrobných a riadiacich procesov resp. pre zabezpečenie ich efektívneho fungovania.

Viac

Objektová bezpečnosť

Poskytujeme komplexné riešenia vychádzajúce z posúdenia rizík a potrieb zákazníkov. Od návrhu, cez projektovanie, realizáciu i servis technických systémov objektovej ochrany až po ich integráciu s informačnými systémami a bežnou IT infraštruktúrou. Súčasne zabezpečujeme aj návrh organizačných opatrení a koncepcií strategického rozvoja v tejto oblasti. Alanata má dlhoročné skúsenosti s tradičnými IT a dokáže svety fyzickej a informačnej bezpečnosti prepojiť.

Viac