fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Spoločnosť Alanata a. s. sa zaviazala k zabezpečeniu bezpečného a etického online prostredia. V snahe poskytovať ,,hostingové“ služby s najvyššou úrovňou bezpečnosti a zákonnosti sme zriadili v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 z 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (DSA) jednotné kontaktné miesto na nahlasovanie prípadov nelegálneho obsahu na stránkach, ktoré sú „hostované“ na našich serveroch.

Ak ste objavili nezákonný obsah na stránkach „hostovaných“ spoločnosťou Alanata a. s., môžete nám ho nahlásiť na e-mailovú adresu: compliance@alanata.sk.

Vaše oznámenie musí obsahovať:

  1. dostatočne podložené vysvetlenie dôvodov, prečo považujete zverejnený obsah za nezákonný,
  2. jasné uvedenie presnej elektronickej polohy obsahu: URL adresu postihnutej stránky a dodatočné informácie umožňujúce identifikáciu nezákonného obsahu,
  3. Vaše meno a adresu Vašej e-mailovej adresy,
  4. vyhlásenie dobromyseľnosti, že informácie a tvrdenia, ktoré uvádzate, sú presné a úplné.

Spoločnosť Alanata a. s. si zakladá na rýchlom a efektívnom riešení prípadov nelegálneho obsahu, a Vaša spolupráca je pre nás neoceniteľná. Vaše oznámenia budú spracované s maximálnou vážnosťou a v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

Ďakujeme, že nám pomáhate udržiavať internetové prostredie bezpečné a v súlade so zásadami morálky a zákona.