fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Sheraton Hotel

Pribinova 12, Bratislava

Pridať do kalendára

28. mája 2024

Utorok

od 8:00 do 13:00

Registrácia začína od 8:00 hod.

Je ohrozená budúcnosť kyberbezpečnosti? 

Odpovede hľadajte na Judgment Day, odbornej security konferencii, kde preskúmame potenciál a riziká AI v kyberbezpečnosti, vývoj a charakter súčasných AI-riadených útokov, či porovnanie historických a súčasných bezpečnostných výziev. Povieme si, ako sa organizácie môžu pripraviť na nové a neznáme typy hrozieb, ktoré by mohli vzniknúť. Témy konferencie poskytnú komplexný rámec pre diskusiu o súčasných trendoch a výzvach v kyberbezpečnosti, zatiaľ čo zdôraznia prelínajúci sa vplyv AI.

Spájame inovácie a trendy:
Judgment Day každoročne spája svetové inovácie a najnovšie trendy v IT a kyberbezpečnosti. Príďte si vypočuť myšlienky a skúsenosti vedúcich expertov z domácej a zahraničnej scény.

Prezentácie od renomovaných odborníkov:
Významné osobnosti, profesionáli z oblasti kyberbezpečnosti prednesú kľúčové prezentácie a poskytnú unikátne pohľady na súčasné a budúce výzvy.

  Kybernetická bezpečnosť   Umelá inteligencia   Ochrana dát  Informačné technológie

Stephanie Hare
KEY SPEAKER

Na konferencii vystúpi významná osobnosť z medzinárodnej scény Stephanie Hare, ktorá svojou odbornou publikáciou „Technology Is Not Neutral: A Short Guide to Technology Ethics“, ocenenou Financial Times ako jedna z najlepších kníh roku 2022, prispieva k súčasnej debate o moci Big Tech a nezastaviteľnom postupe umelej inteligencie​. Stephanie preskúma potenciál AI v rôznych oblastiach kyberbezpečnosti ale pozrie sa aj na jej odvrátenú stranu. Je vyhľadávanou rečníčkou na globálnych podujatiach a jej živá prezentácia na pódiu už uchvátila a zabavila publiká po celom svete. Máte sa na čo tešiť.

Stephanie Hare je popredná autorka, komentátorka a konzultantka v oblasti technológií, trendov a biznisu. Špecializuje sa na témy ako AI, kybernetická bezpečnosť, Internet vecí (IoT) a Metaverse. Pracovala ako principal director v Accenture Research, ako stratég pre nasadenie v Palantir, senior analytička pre západnú Európu v Oxford Analytica. Je pravidelným hosťom v programe BBC „The Context – Artificial Intelligence: Decoded“ a je veľmi žiadaná na mediálnych platformách ako komentátorka výziev, ktoré prináša umelá inteligencia.

Stephanie Hare
KEY SPEAKER

Na konferencii vystúpi významná osobnosť z medzinárodnej scény Stephanie Hare, ktorá svojou odbornou publikáciou „Technology Is Not Neutral: A Short Guide to Technology Ethics“, ocenenou Financial Times ako jedna z najlepších kníh roku 2022, prispieva k súčasnej debate o moci Big Tech a nezastaviteľnom postupe umelej inteligencie​. Stephanie preskúma dilemu morálnych hodnôt v čase technologickej revolúcie a ako AI mení naše životy i našu identitu. Je vyhľadávanou rečníčkou na globálnych podujatiach a jej živá prezentácia na pódiu už uchvátila a zabavila publiká po celom svete. Máte sa na čo tešiť.

Stephanie Hare je popredná autorka, komentátorka a konzultantka v oblasti technológií, trendov a biznisu. Špecializuje sa na témy ako AI, kybernetická bezpečnosť, Internet vecí (IoT) a Metaverse. Pracovala ako principal director v Accenture Research, ako stratég pre nasadenie v Palantir, senior analytička pre západnú Európu v Oxford Analytica. Je pravidelným hosťom v programe BBC „The Context – Artificial Intelligence: Decoded“ a je veľmi žiadaná na mediálnych platformách ako komentátorka výziev, ktoré prináša umelá inteligencia.

Registračný formulár

Konferencie sa môžete zúčastniť osobne alebo sa pripojte online na livestream.
Svoju preferenciu účasti, prosím, vyznačte pri registrácii. Účasť je bezplatná, počet miest je obmedzený.

UPOZORNENIE (V súvislosti s nadobudnutím účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás prosíme o vyjadrenie svojho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom informovania o podujatiach, novinkách, poskytovaných produktoch a službách, získaných kompetenciách, partnerstvách, za účelom vykonávania prieskumov a rozvíjania ďalších obchodných aktivít. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Súhlas oprávňuje spoločnosť Alanata a.s. spracúvať Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom po dobu 3 rokov od nasledujúceho roku, kedy bol súhlas poskytnutý. V prípade neposkytnutia súhlasu, Vám bohužiaľ, nebudeme môcť umožniť nasledovnú akciu, ktorá je viazaná k tomuto formuláru. Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v sekcii O spoločnosti / právne informácie.)

Program

Judgment Day 28.5.2024

8:00 - 8:45

REGISTRÁCIA

Registrácia účastníkov konferencie

8:45 - 8:55

OTVORENIE

Otvorenie konferencie a úvodné slovo generálneho a technického riaditeľa spoločnosti Alanata a. s.

08:55 - 09:35

Keynote

Stephanie Hare
KEY SPEAKER

09:40 - 10:10

Za hranice dôvery: Implementácia Zero Trust v ére digitálnej transformácie

V súčasnej dobe digitálnej transformácie, kde hrozby kybernetickej bezpečnosti neustále napredujú, je kľúčové pre organizácie adaptovať sa na nové paradigmy ochrany. Počas prednášky ponúkneme hĺbkový pohľad na architektúru modelu Zero Trust, budeme sa zaoberať jeho všeobecnými princípmi, a ukážeme si, ako možno tieto princípy dosiahnuť použitím rôznych nástrojov a technológií.

Ďalej sa pozrieme na to, ako spoločnosť Cisco vníma a implementuje model Zero Trust vo svojich riešeniach, čo poskytne praktický pohľad na to, ako globálne korporácie pristupujú k tejto architektúre. Na záver sa budeme venovať celkovému zhodnoteniu prínosov a možných rizík, ktoré prináša uplatnenie princípov Zero Trust v podnikovom prostredí.

Andrej Jeleník
Cisco Solution Architect, Cisco

10:15 - 10:35

3 dekády evolúcie vírusov: Minulosť, súčasnosť, budúcnosť

Deep dive do sveta vírusovej scény spred 30 rokov. Poďme si zaspomínať na dobu, keď svet kybernetickej bezpečnosti bol výrazne jednoduchší. Niektorí v tom čase ešte neboli na svete, zatiaľ čo iní už boli geekmi. Ako teda vlastne vyzerala vírusová scéna v tej dobe? Čo bolo motiváciou tvorcov vírusov? Ako sa vírusy šírili a aká bola ich genéza v priebehu času? A aká je vízia smerom do budúcnosti? Čo nám vírusy vzali a čo nám dali?

Tomáš Vobruba
Lead Security Engineer, Check Point

10:35 - 11:00

PRESTÁVKA

11:00 - 11:20

Nové výzvy: DDoS útoky riadené AI – trendy a obrana

Táto prednáška sa zameriava na aktuálne trendy v oblasti DDoS útokov, ktoré sú riadené umelou inteligenciou (AI). Vysvetlíme, aké nové metódy a techniky používajú útočníci na vykonávanie sofistikovaných útokov, ktoré je veľmi ťažko detekovať a odvrátiť. Predstavíme tiež stratégie a nástroje spoločnosti F5, ktoré organizácie môžu využiť na ochranu svojich sietí pred týmito novými hrozbami.

Ondřej Číž
F5 Solution Engineer, F5

11:25 - 11:45

Trend Micro

Téma prednášky bude čoskoro doplnená

Pawel Malak
CEE Sales Director, Trend Micro

11:50 - 12:10

Efektívna ochrana kritických dát a záloh pred kybernetickými hrozbami a ich garantovaná obnova

Celé je to o obnove, alebo o tom, ako chrániť vaše kritické dáta a zálohy. Ale ako ich efektívne a garantovane obnoviť v prípade úspešného kybernetického útoku? Ako oživiť jednoducho a rýchlo vitálne funkcie vašej firmy? To sú otázky, ktoré si dnes musí klásť skoro každý. Na prezentácii si ukážeme, ako obnoviť vaše prostredie z bezpečného, izolovaného prostredia, tzv. Trezoru vrátane kontroly čistoty vašich kritických dát pre úspešnú a rýchlu obnovu Vášho prostredia.

David Průša
Solutions Systems Engineer, Dell Technologies

12:15 - 13:00

Panelová diskusia na TÉMU: JE AI HROZBA alebo ochrana?

Účastnícii panelovej diskusie:

Stephanie Hare, Keynote speaker
Pavol Adamec, Risk Consuling Executive Director, KPMG
Vladimír Frčo, SOC security specialist, Alanata
Andrej Jeleník, Solution Architect, Cisco

13:00 - 14:00

OBED

SPÍKRI KONFERENCIE JUDGMENT DAY

Dr. Stephanie Hare

Dr. Stephanie Hare

Autorka, komentátorka a konzultantka v oblasti IT

Stephanie sa špecializuje na témy ako technológie, AI, kybernetická bezpečnosť, Internet vecí (IoT) a Metaverse. Svojimi hlbokými znalosťami a skúsenosťami v oblasti AI a IT technológií, poskytuje neoceniteľný vklad do súčasných trendov a etických dilem spojených s rýchlo rozvíjajúcim sa svetom technológií. Je autorkou knihy Technology is Not Neutral: A Short Guide to Technology Ethics, ktorá bola jednou z najlepších kníh podľa Financial Times v roku 2022.

Andrej Jeleník

Andrej Jeleník

Cisco Solution Architect, Cisco

V spoločnosti Cisco na pozícii konzultanta kybernetickej bezpečnosti pôsobí už viac než 10 rokov. Počas svojej kariéry sa podieľal na tvorbe a rozvoji kybernetickej bezpečnosti u mnohých veľkých firiem v Čechách a v zahraničí. Zaujíma sa o etický hacking a šírenie povedomia o kybernetických hrozbách pre širokú verejnosť.

Tomáš Vobruba

Tomáš Vobruba

Lead Security Engineer, Check Point

Tomáš pracuje v spoločnosti Check Point na pozícii technického presale špecialistu pre Slovenskú republiku. Bezpečnosti sa venuje už viac ako 20 rokov. Dlhú dobu pracoval v spoločnosti AEC, kde nabral veľké množstvo skúseností z bezpečnosti informačných systémov. Tomáš sa tiež venuje rozsiahlej prednáškovej činnosti nielen na konferenciách. Vedie technické školenia na problematiku threat prevention bezpečnosti, šifrovania, sieťovej (internetovej) komunikácie a bezpečnosti, a problematiky bezpečnosti firewallov.

Ondřej Číž

Ondřej Číž

F5 Solution Engineer, F5

Ondřej má bohaté skúsenosti z oblasti datacentrovej a cloudovej bezpečnosti. Jeho hlavnou pracovnou náplňou sú konzultácie, návrhy a implementácie bezpečnostných riešení s ohľadom nielen na koncept Zero trust. Ondřej sa tiež aktívne zaujíma o oblasť AI, pretože jej raketový vzostup v oblasti bezpečnosti prináša nielen nové možnosti obrany, ale bohužiaľ tiež možnosti v oblasti útokov na sieťovú infraštruktúru.

David Průša

David Průša

Solutions Systems Engineer, Dell Technologies

IT odborník s viac ako 20-ročnou praxou, ktorý sa špecializuje na ochranu údajov a obnovu kybernetických systémov. Pomáha zákazníkom chrániť a obnovovať ich údaje vo všetkých situáciách, vrátane kybernetických nehôd. Jeho práca zahŕňa zálohovanie údajov, šifrovanie, obnovu po havárii, stratégiu kybernetickej odolnosti a cloud computing. Rád tiež vyučuje, mentoruje a píše blogy, aby sa podelil o svoje vedomosti.

Pawel Malak

Pawel Malak

CEE Sales Director, Trend Micro

GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI KONFERENCIE

MEDIÁLNI PARTNERI