fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Sheraton Hotel

Pribinova 12, Bratislava

Pridať do kalendára

28. mája 2024

Utorok

od 8:00 do 13:00

Registrácia začína od 8:00 hod.

Do začiatku konferencie zostáva

Je ohrozená budúcnosť kyberbezpečnosti? 

Odpovede hľadajte na Judgment Day, odbornej security konferencii, kde preskúmame potenciál a riziká AI v kyberbezpečnosti, vývoj a charakter súčasných AI-riadených útokov, či porovnanie historických a súčasných bezpečnostných výziev. Povieme si, ako sa organizácie môžu pripraviť na nové a neznáme typy hrozieb, ktoré by mohli vzniknúť. Témy konferencie poskytnú komplexný rámec pre diskusiu o súčasných trendoch a výzvach v kyberbezpečnosti, zatiaľ čo zdôraznia prelínajúci sa vplyv AI.

Spájame inovácie a trendy:
Judgment Day každoročne spája svetové inovácie a najnovšie trendy v IT a kyberbezpečnosti. Príďte si vypočuť myšlienky a skúsenosti vedúcich expertov z domácej a zahraničnej scény.

Prezentácie od renomovaných odborníkov:
Významné osobnosti, profesionáli z oblasti kyberbezpečnosti prednesú kľúčové prezentácie a poskytnú unikátne pohľady na súčasné a budúce výzvy.

  Kybernetická bezpečnosť   Umelá inteligencia   Ochrana dát  Informačné technológie

Stephanie Hare
KEY SPEAKER

Na konferencii vystúpi významná osobnosť z medzinárodnej scény Stephanie Hare, ktorá svojou odbornou publikáciou „Technology Is Not Neutral: A Short Guide to Technology Ethics“, ocenenou Financial Times ako jedna z najlepších kníh roku 2022, prispieva k súčasnej debate o moci Big Tech a nezastaviteľnom postupe umelej inteligencie​. Stephanie preskúma potenciál AI v rôznych oblastiach kyberbezpečnosti ale pozrie sa aj na jej odvrátenú stranu. Je vyhľadávanou rečníčkou na globálnych podujatiach a jej živá prezentácia na pódiu už uchvátila a zabavila publiká po celom svete. Máte sa na čo tešiť.

Stephanie Hare je popredná autorka, komentátorka a konzultantka v oblasti technológií, trendov a biznisu. Špecializuje sa na témy ako AI, kybernetická bezpečnosť, Internet vecí (IoT) a Metaverse. Pracovala ako principal director v Accenture Research, ako stratég pre nasadenie v Palantir, senior analytička pre západnú Európu v Oxford Analytica. Je pravidelným hosťom v programe BBC „The Context – Artificial Intelligence: Decoded“ a je veľmi žiadaná na mediálnych platformách ako komentátorka výziev, ktoré prináša umelá inteligencia.

Stephanie Hare
KEY SPEAKER

Na konferencii vystúpi významná osobnosť z medzinárodnej scény Stephanie Hare, ktorá svojou odbornou publikáciou „Technology Is Not Neutral: A Short Guide to Technology Ethics“, ocenenou Financial Times ako jedna z najlepších kníh roku 2022, prispieva k súčasnej debate o moci Big Tech a nezastaviteľnom postupe umelej inteligencie​. Stephanie preskúma dilemu morálnych hodnôt v čase technologickej revolúcie a ako AI mení naše životy i našu identitu. Je vyhľadávanou rečníčkou na globálnych podujatiach a jej živá prezentácia na pódiu už uchvátila a zabavila publiká po celom svete. Máte sa na čo tešiť.

Stephanie Hare je popredná autorka, komentátorka a konzultantka v oblasti technológií, trendov a biznisu. Špecializuje sa na témy ako AI, kybernetická bezpečnosť, Internet vecí (IoT) a Metaverse. Pracovala ako principal director v Accenture Research, ako stratég pre nasadenie v Palantir, senior analytička pre západnú Európu v Oxford Analytica. Je pravidelným hosťom v programe BBC „The Context – Artificial Intelligence: Decoded“ a je veľmi žiadaná na mediálnych platformách ako komentátorka výziev, ktoré prináša umelá inteligencia.

Registračný formulár

Bol dosiahnutý maximálny počet účastníkov pre osobnú účasť na konferencii.

Stále však máte možnosť sa registrovať na online livestream.

UPOZORNENIE (V súvislosti s nadobudnutím účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás prosíme o vyjadrenie svojho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom informovania o podujatiach, novinkách, poskytovaných produktoch a službách, získaných kompetenciách, partnerstvách, za účelom vykonávania prieskumov a rozvíjania ďalších obchodných aktivít. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Súhlas oprávňuje spoločnosť Alanata a.s. spracúvať Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom po dobu 3 rokov od nasledujúceho roku, kedy bol súhlas poskytnutý. V prípade neposkytnutia súhlasu, Vám bohužiaľ, nebudeme môcť umožniť nasledovnú akciu, ktorá je viazaná k tomuto formuláru. Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v sekcii O spoločnosti / právne informácie.)

Program

Judgment Day 28.5.2024

8:00 - 8:45

REGISTRÁCIA

Registrácia účastníkov konferencie

8:45 - 8:55

OTVORENIE

Otvorenie konferencie a úvodné slovo generálneho riaditeľa spoločnosti Alanata a. s.

08:55 - 09:35

AI and making Sense of Emerging Technologies

Stephanie Hare
KEY SPEAKER

09:40 - 10:10

Za hranice dôvery: Implementácia Zero Trust v ére digitálnej transformácie

V súčasnej dobe digitálnej transformácie, kde hrozby kybernetickej bezpečnosti neustále napredujú, je kľúčové pre organizácie adaptovať sa na nové paradigmy ochrany. Počas prednášky ponúkneme hĺbkový pohľad na architektúru modelu Zero Trust, budeme sa zaoberať jeho všeobecnými princípmi, a ukážeme si, ako možno tieto princípy dosiahnuť použitím rôznych nástrojov a technológií.

Ďalej sa pozrieme na to, ako spoločnosť Cisco vníma a implementuje model Zero Trust vo svojich riešeniach, čo poskytne praktický pohľad na to, ako globálne korporácie pristupujú k tejto architektúre. Na záver sa budeme venovať celkovému zhodnoteniu prínosov a možných rizík, ktoré prináša uplatnenie princípov Zero Trust v podnikovom prostredí.

Andrej Jeleník
Cisco Solution Architect, Cisco

10:15 - 10:35

3 dekády evolúcie vírusov: Minulosť, súčasnosť, budúcnosť

Deep dive do sveta vírusovej scény spred 30 rokov. Poďme si zaspomínať na dobu, keď svet kybernetickej bezpečnosti bol výrazne jednoduchší. Niektorí v tom čase ešte neboli na svete, zatiaľ čo iní už boli geekmi. Ako teda vlastne vyzerala vírusová scéna v tej dobe? Čo bolo motiváciou tvorcov vírusov? Ako sa vírusy šírili a aká bola ich genéza v priebehu času? A aká je vízia smerom do budúcnosti? Čo nám vírusy vzali a čo nám dali?

Tomáš Vobruba
Lead Security Engineer, Check Point

10:35 - 11:00

PRESTÁVKA

11:00 - 11:20

Nové výzvy: DDoS útoky riadené AI – trendy a obrana

Táto prednáška sa zameriava na aktuálne trendy v oblasti DDoS útokov, ktoré sú riadené umelou inteligenciou (AI). Vysvetlíme, aké nové metódy a techniky používajú útočníci na vykonávanie sofistikovaných útokov, ktoré je veľmi ťažko detekovať a odvrátiť. Predstavíme tiež stratégie a nástroje spoločnosti F5, ktoré organizácie môžu využiť na ochranu svojich sietí pred týmito novými hrozbami.

Ondřej Číž
F5 Solution Engineer, F5

11:25 - 11:45

KYBERNETICKÁ BEZPEČnosť založenÁ na rizikách: Budúcnosť digitálnej obrany

Táto prezentácia je určená pre všetkých, ktorí sa v organizáciách zúčastňujú na rozhovoroch o kybernetických rizikách. Pozrieme sa na nový spôsob, ako môžeme zlepšiť ochranu našich digitálnych systémov zameraním sa na predvídanie a riešenie rizík. Prediskutujeme aj možnosti ako môžeme identifikovať potenciálne riziká spojené s AI a ako môžeme vytvárať stratégie na ich minimalizovanie alebo odvrátenie.  Zároveň vám ukážeme prečo vrcholový manažment chápe viac reči čísel a nemusí rozumieť čo to ten ransomvér alebo CVE zraniteľnosť je.

Pawel Malak
CEE Sales Director, Trend Micro

11:50 - 12:10

Efektívna ochrana kritických dát a záloh pred kybernetickými hrozbami a ich garantovaná obnova

Celé je to o obnove, alebo o tom, ako chrániť vaše kritické dáta a zálohy. Ale ako ich efektívne a garantovane obnoviť v prípade úspešného kybernetického útoku? Ako oživiť jednoducho a rýchlo vitálne funkcie vašej firmy? To sú otázky, ktoré si dnes musí klásť skoro každý. Na prezentácii si ukážeme, ako obnoviť vaše prostredie z bezpečného, izolovaného prostredia, tzv. Trezoru vrátane kontroly čistoty vašich kritických dát pre úspešnú a rýchlu obnovu Vášho prostredia.

David Průša
Solutions Systems Engineer, Dell Technologies

12:15 - 13:00

Panelová diskusia na TÉMU: JE AI HROZBA alebo ochrana?

Cieľom panelovej diskusie je preskúmať rozsiahly vplyv umelej inteligencie na kybernetickú bezpečnosť, ako aj na medziľudské a pracovné vzťahy. V diskusii sa zameriame na kritické otázky týkajúce sa rozširovania AI, s cieľom vyvolať podnetné rozhovory o rôznych dimenziách tejto technológie.
Hlavné témy, ktoré budeme skúmať, zahŕňajú:
• Predikcie využitia AI útočníkmi: Ako sa dajú predvídať stratégie založené na AI, ktoré by mohli byť zneužité v kybernetickom priestore?
• Etické dôsledky AI: Aké sú morálne výzvy spojené s nasadením AI, a ako by sme mali reagovať na etické dilemy, ktoré z toho vyplynú?
• Nové typy hrozieb s AI: Identifikácia a diskusia o rizikách a výzvach spojených s rozvojom AI technológií.
• Automatizácia prostredníctvom AI: Ako AI transformuje tradičné procesy a zvyšuje efektivitu činností v rôznych odvetviach?

Panelová diskusia poskytne príležitosť pochopiť a diskutovať o dvojsečnosti AI, ako nástroja pre pokrok, ale aj potenciálneho zdroja rizík.

Účastníci panelovej diskusie:

Stephanie Hare, Keynote speaker
Dušan Petričko, Information Security Specialist, SLSP
Vladimír Frčo, SOC Security Specialist, Alanata
Andrej Jeleník, Solution Architect, Cisco
Ivan Makatura, Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, KCCKB

13:00 - 14:00

OBED

SPÍKRI KONFERENCIE JUDGMENT DAY

Dr. Stephanie Hare

Dr. Stephanie Hare

Autorka, komentátorka a konzultantka v oblasti IT

Stephanie sa špecializuje na témy ako technológie, AI, kybernetická bezpečnosť, Internet vecí (IoT) a Metaverse. Svojimi hlbokými znalosťami a skúsenosťami v oblasti AI a IT technológií, poskytuje neoceniteľný vklad do súčasných trendov a etických dilem spojených s rýchlo rozvíjajúcim sa svetom technológií. Je autorkou knihy Technology is Not Neutral: A Short Guide to Technology Ethics, ktorá bola jednou z najlepších kníh podľa Financial Times v roku 2022.

Andrej Jeleník

Andrej Jeleník

Cisco Solution Architect, Cisco

V spoločnosti Cisco na pozícii konzultanta kybernetickej bezpečnosti pôsobí už viac než 10 rokov. Počas svojej kariéry sa podieľal na tvorbe a rozvoji kybernetickej bezpečnosti u mnohých veľkých firiem v Čechách a v zahraničí. Zaujíma sa o etický hacking a šírenie povedomia o kybernetických hrozbách pre širokú verejnosť.

Tomáš Vobruba

Tomáš Vobruba

Lead Security Engineer, Check Point

Tomáš pracuje v spoločnosti Check Point na pozícii technického presale špecialistu pre Slovenskú republiku. Bezpečnosti sa venuje už viac ako 20 rokov. Dlhú dobu pracoval v spoločnosti AEC, kde nabral veľké množstvo skúseností z bezpečnosti informačných systémov. Tomáš sa tiež venuje rozsiahlej prednáškovej činnosti nielen na konferenciách. Vedie technické školenia na problematiku threat prevention bezpečnosti, šifrovania, sieťovej (internetovej) komunikácie a bezpečnosti, a problematiky bezpečnosti firewallov.

Ondřej Číž

Ondřej Číž

F5 Solution Engineer, F5

Ondřej má bohaté skúsenosti z oblasti datacentrovej a cloudovej bezpečnosti. Jeho hlavnou pracovnou náplňou sú konzultácie, návrhy a implementácie bezpečnostných riešení s ohľadom nielen na koncept Zero trust. Ondřej sa tiež aktívne zaujíma o oblasť AI, pretože jej raketový vzostup v oblasti bezpečnosti prináša nielen nové možnosti obrany, ale bohužiaľ tiež možnosti v oblasti útokov na sieťovú infraštruktúru.

David Průša

David Průša

Solutions Systems Engineer, Dell Technologies

IT odborník s viac ako 20-ročnou praxou, ktorý sa špecializuje na ochranu údajov a obnovu kybernetických systémov. Pomáha zákazníkom chrániť a obnovovať ich údaje vo všetkých situáciách, vrátane kybernetických nehôd. Jeho práca zahŕňa zálohovanie údajov, šifrovanie, obnovu po havárii, stratégiu kybernetickej odolnosti a cloud computing. Rád tiež vyučuje, mentoruje a píše blogy, aby sa podelil o svoje vedomosti.

Pawel Malak

Pawel Malak

CEE Sales Director, Trend Micro

Pawel má za sebou dlhoročné skúsenosti z oblasti IT a kybernetickej bezpečnosti. Pôsobil na manažérskych pozíciách pre Cisco, HPE a McAffee. V súčastnosti riadi v CEE regióne transformáciu Trend Micro na lídra v kybernetickej bezpečnosti s nosnými témami ako XDR a ASRM.

Dušan Petričko

Dušan Petričko

Information Security Specialist, Slovenská sporiteľňa

Informačnej bezpečnosti sa venuje viac ako 10 rokov. Zameriava sa na praktickú bezpečnosť a uplatňovanie bezpečnostných opatrení pri návrhu a revíziách riešení. Bezpečnosti sa venuje komplexne – od komunikácie s developermi a architektmi, cez bezpečnostné školenia a zvyšovanie povedomia bežných používateľov, testovanie bezpečnostných vlastností riešení, riešenie bezpečnostných incidentov až po komunikáciu s vlastníkmi riešení, dodávateľmi a top manažmentom.

 

Vladimír Frčo

Vladimír Frčo

SOC security specialist, Alanata

V oblasti kybernetickej bezpečnosti pracuje viac ako 20 rokov. Prešiel viacerými pozíciami a pracoval s mnohými technológiami v IT a telekomunikačnej sfére. V Alanata sa venuje rozvoju služieb kybernetického bezpečnostného dohľadu (SOC). Zameriava sa na automatizáciu procesov a funkčné riešenia s vysokou pridanou hodnotou.

 

Ivan Makatura

Ivan Makatura

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

V odvetví pôsobí viac, ako 30 rokov, z toho najdlhšie ako CSO v bankách. Člen Správnej rady Európskeho kompetenčného centra, predseda Asociácie kybernetickej bezpečnosti. Súdny znalec v  bezpečnosti a ochrane informačných systémov, certifikovaný audítor a manažér kybernetickej bezpečnosti. Spolupodieľa sa na prekladoch ISO/IEC noriem a spolupracuje na slovenskej aj európskej legislatíve. Známy speaker slovenských a medzinárodných konferencií a autor mnohých publikácií s témou kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI KONFERENCIE

MEDIÁLNI PARTNERI

Judgment Day Konferencia Online stream

SLEDUJTE KONFERECIU JUDGMENT DAY ONLINE

Registrovať sa