fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

ĎAKUJEME, ŽE STE SA ZÚČASTNILI ALANATA TALKS

Veríme, že vás prednášky, ktoré sme pripravili s partnerom technologických raňajok BeyondTrust zaujali a z Alanata TALKS ste odchádzali plní nových podnetov. Ak ste nestihli podujatie alebo sa k nemu chcete vrátiť, pozrite si celý záznam.

Radi by sme vás požiadali o vyplnenie dotazníka spokojnosti. Získané informácie z dotazníka nám poslúžia na skvalitnenie našich budúcich podujatí. Za čas venovaný vyplneniu dotazníka vopred ďakujeme.

Dotazník spokojnosti

Veľmi spokojnýSkôr spokojnýAni spokojný, ani nespokojnýSkôr nespokojnýVeľmi nespokojný
Rozsah informácií o podujatí
Veľmi spokojný
Skôr spokojný
Ani spokojný, ani nespokojný
Skôr nespokojný
Veľmi nespokojný
Spôsob pozývania
Veľmi spokojný
Skôr spokojný
Ani spokojný, ani nespokojný
Skôr nespokojný
Veľmi nespokojný
Priestor podujatia a lokalita
Veľmi spokojný
Skôr spokojný
Ani spokojný, ani nespokojný
Skôr nespokojný
Veľmi nespokojný
Služby konferenčných priestorov (catering, parkovanie)
Veľmi spokojný
Skôr spokojný
Ani spokojný, ani nespokojný
Skôr nespokojný
Veľmi nespokojný
Odborný obsah prednášok
Veľmi spokojný
Skôr spokojný
Ani spokojný, ani nespokojný
Skôr nespokojný
Veľmi nespokojný
Štruktúra programu
Veľmi spokojný
Skôr spokojný
Ani spokojný, ani nespokojný
Skôr nespokojný
Veľmi nespokojný
UPOZORNENIE (V súvislosti s nadobudnutím účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás prosíme o vyjadrenie svojho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom informovania o podujatiach, novinkách, poskytovaných produktoch a službách, získaných kompetenciách, partnerstvách, za účelom vykonávania prieskumov a rozvíjania ďalších obchodných aktivít. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Súhlas oprávňuje spoločnosť Alanata a. s. spracúvať Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom po dobu 3 rokov od nasledujúceho roku, kedy bol súhlas poskytnutý. V prípade neposkytnutia súhlasu, Vám bohužiaľ, nebudeme môcť umožniť nasledovnú akciu, ktorá je viazaná k tomuto formuláru. Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na webe www.alanata.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

PREZENTÁCIE NA STIAHNUTIE

Videozáznam z Alanata TALKS

Fotogaléria

PARTNER ALANATA TALKS