fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

26. septembra 2023 Komplexné riešenie pre monitoring bezpečnostných udalostí

BezpečnosťDetekcia hroziebQRadarSIEM

V súčasnosti organizácie čelia čoraz väčším bezpečnostným hrozbám. Tieto hrozby sa stávajú sofistikovanejšími a ťažšie detekovateľnými. Jedným z kľúčových spôsobov, ako sa brániť pred týmito hrozbami, je použitie Správy bezpečnostných udalostí (SIEM).

SIEM je systém, ktorý zbiera a analyzuje údaje z rôznych zdrojov, vrátane sieťového dátového toku, bezpečnostných protokolov a aplikácií. Tieto údaje sa potom používajú na detekciu a reagovanie na bezpečnostné hrozby.

IBM QRadar je komplexné riešenie pre správu bezpečnostných udalostí, ktoré poskytuje organizáciám komplexný prehľad o ich IT infraštruktúre. QRadar dokáže zbierať a analyzovať údaje zo širokej škály zdrojov, vrátane sieťových zariadení, bezpečnostných zariadení, aplikácií a cloudových služieb.

QRadar využíva rôzne metódy na detekciu bezpečnostných hrozieb, vrátane anomálneho správania, preddefinovaných pravidiel a strojového učenia. Poskytuje taktiež organizáciám komplexný prehľad o ich IT infraštruktúre, čo im pomáha identifikovať potenciálne hrozby a reagovať na ne.

Kľúčové funkcie a výhody QRadaru

QRadar ponúka množstvo funkcií a výhod, ktoré ho robia atraktívnym riešením pre organizácie všetkých veľkostí. Medzi tieto funkcie a výhody patria:

Široká škála podporovaných zdrojov:

QRadar dokáže zbierať a analyzovať údaje z širokej škály zdrojov, vrátane sieťových zariadení, bezpečnostných zariadení, aplikácií a cloudových služieb. To umožňuje organizáciám zbierať a analyzovať údaje z celej svojej IT infraštruktúry.

Inteligentné analýzy

QRadar využíva rôzne metódy na detekciu bezpečnostných hrozieb, vrátane anomálneho správania, preddefinovaných pravidiel a strojového učenia. To umožňuje QRadaru detekovať širokú škálu hrozieb, od známych až po nové a sofistikované.

Komplexný prehľad

QRadar poskytuje organizáciám komplexný prehľad o ich IT infraštruktúre. Tento prehľad pomáha organizáciám identifikovať potenciálne hrozby a reagovať na ne.

Integrácia s ďalšími bezpečnostnými produktmi

QRadar je integrovaný s ďalšími bezpečnostnými produktmi od IBM, ako sú napríklad IBM Security X-Force Threat Intelligence, IBM SOAR a IBM Security Guardium. Táto integrácia umožňuje organizáciám zefektívniť svoje bezpečnostné operácie.

MVS Licenčný model

MVS (Managed Virtual Server) licenčný model je založený na počte fyzických a virtuálnych serveroch, do ktorého sa nepočítajú sieťové a iné komponenty. Oproti štandardnému EPS modelu je výhodnejší.

Krátka doba nasadenia

V porovnaní s konkurenciou a open source riešeniami má kratšiu dobu nasadenia. Vďaka širokej škále podporovaných zdrojov a automatickému rozpoznávaniu udalostí, je uvedenie do prevádzky oveľa rýchlejšie.

Široká škála podporovaných zdrojov:

QRadar dokáže zbierať a analyzovať údaje z širokej škály zdrojov, vrátane sieťových zariadení, bezpečnostných zariadení, aplikácií a cloudových služieb. To umožňuje organizáciám zbierať a analyzovať údaje z celej svojej IT infraštruktúry.

Inteligentné analýzy

QRadar využíva rôzne metódy na detekciu bezpečnostných hrozieb, vrátane anomálneho správania, preddefinovaných pravidiel a strojového učenia. To umožňuje QRadaru detekovať širokú škálu hrozieb, od známych až po nové a sofistikované.

Komplexný prehľad

QRadar poskytuje organizáciám komplexný prehľad o ich IT infraštruktúre. Tento prehľad pomáha organizáciám identifikovať potenciálne hrozby a reagovať na ne.

Integrácia s ďalšími bezpečnostnými produktmi

QRadar je integrovaný s ďalšími bezpečnostnými produktmi od IBM, ako sú napríklad IBM Security X-Force Threat Intelligence, IBM SOAR a IBM Security Guardium. Táto integrácia umožňuje organizáciám zefektívniť svoje bezpečnostné operácie.

Široká škála podporovaných zdrojov:

QRadar dokáže zbierať a analyzovať údaje z širokej škály zdrojov, vrátane sieťových zariadení, bezpečnostných zariadení, aplikácií a cloudových služieb. To umožňuje organizáciám zbierať a analyzovať údaje z celej svojej IT infraštruktúry.

Krátka doba nasadenia

V porovnaní s konkurenciou a open source riešeniami má kratšiu dobu nasadenia. Vďaka širokej škále podporovaných zdrojov a automatickému rozpoznávaniu udalostí, je uvedenie do prevádzky oveľa rýchlejšie.

Aplikovanie QRadaru

QRadar sa môže používať na rôzne účely, vrátane:

 • Detekcia bezpečnostných hrozieb: QRadar môže byť použitý na detekciu rôznych druhov bezpečnostných hrozieb, vrátane malvéru, phishingu, DDoS útokov a zneužitia zraniteľností. Dokáže detekovať hrozby na základe anomálneho správania, preddefinovaných pravidiel a strojového učenia.
 • Zlepšenie compliance: QRadar môže byť použitý na zlepšenie compliance organizácie s bezpečnostnými normami. Je kompatibilný s viacerými bezpečnostnými normami, ako sú napríklad NIST Special Publication 800-53, ISO/IEC 27001 a SOC 2.
 • Analyzovanie bezpečnosti: QRadar môže byť použitý na analýzu bezpečnosti organizácie. Poskytuje organizáciám komplexný prehľad o ich IT infraštruktúre, čo im pomáha identifikovať potenciálne hrozby a reagovať na ne. Poskytuje rôzne nástroje na analýzu bezpečnosti, vrátane:
  • Dashboardy: Poskytujú prehľady o bezpečnostných udalostiach a trendoch.
  • Reporty: Generuje reporty ktoré poskytujú podrobnejšie informácie o bezpečnostných udalostiach.
  • Analýza strojového učenia: QRadar používa strojové učenie na identifikáciu vzorcov v bezpečnostných dátach, ktoré môžu indikovať hrozby.
Dashboard QRadaru poskytuje prehľady o bezpečnostných udalostiach a trendoch.

Kto by mal používať QRadar?

Je vhodný pre organizácie všetkých veľkostí, ktoré chcú zlepšiť svoju bezpečnostnú pozíciu, ale obzvlášť je vhodný pre organizácie, ktoré:

 • Sú vystavené vysokým bezpečnostným rizikám, napríklad organizácie, ktoré spracovávajú citlivé údaje, ako sú finančné informácie alebo osobné údaje.
 • Majú rozsiahlu IT infraštruktúru, ktorú je náročné monitorovať a spravovať.
 • Musia dodržiavať prísne bezpečnostné normy, napríklad organizácie z finančného sektora alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Obráťte sa na odborníkov

Alanata je partner spoločnosti IBM a má bohaté skúsenosti s nasadením technológie IBM Qradar. Sme jedným z lídrov v poskytovaní riešení pre bezpečnosť a analytiku údajov. Naši odborníci majú rozsiahle skúsenosti s implementáciou a prevádzkovaním technológie IBM Qradar v rôznych odvetviach.

V prípade záujmu vám veľmi radi poskytneme ďalšie informácie k daným produktom a implementačným možnostiam. Naši odborníci vám pomôžu vybrať správne riešenie pre vaše konkrétne potreby a zabezpečia jeho úspešné nasadenie a prevádzku.

Avatar photo
Autor
Štefan Varga
Pracujem ako vedúci oddelenia Presales v spoločnosti Alanata. V odvetví IT sa pohybujem 20 rokov a vždy sa poteším novým výzvam či projektom, na ktorých sa môžem podieľať.
Všetky články autora (9)

Mohlo by sa vám páčiť

Všetky novinky