fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

22. mája 2024 Automatizácia kybernetickej bezpečnosti bez kompromisov

BezpečnosťDetekcia hroziebSIEMSOAR

S nárastom kybernetických útokov a neustálym nedostatkom odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti vzniká enormný tlak na spoločnosti. Už nie sú schopné zaručiť adekvátnu ochranu pred útokmi a kybernetickými hrozbami. Riešením je automatizácia a orchestrácia pomocou SOAR platformy.

SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) je platforma, ktorá odpovedá na aktuálne a budúce výzvy bezpečnostných tímov. Zvyšuje ich efektivitu, urýchľuje reakciu na bezpečnostné incidenty a znižuje rozdiely v zručnostiach členov tímu.

IBM SOAR je navrhnutý tak, aby optimalizoval a unifikoval procesy vášho tímu. Zlepšuje efektivitu a automatizuje opakujúce sa úlohy. Vďaka svojej otvorenosti dokáže integrovať akúkoľvek platformu.

KĽÚČOVÉ BENEFITY IBM SOAR

 1. Pokroková architektúra: IBM SOAR a jeho komponenty sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky najnáročnejších klientov. Modulárna architektúra zaručuje nízke hardvérové požiadavky a vysokú bezpečnosť.
 2. Intuitívne užívateľské prostredie: Napriek svojej komplexnosti poskytuje užívateľom príjemné a prehľadné prostredie, ktoré vyžaduje minimálne zaškolenie personálu.
 3. Rýchla odpoveď na incidenty: Orchestráciou, automatizáciou úloh, automatickou investigáciou a obohacovaním dát značne skracuje čas riešenia incidentov. Redukcia môže predstavovať približne 85 %.
 4. Unifikované procesy: Preddefinované playbooky zaručujú jednotné riešenie incidentov pre každého člena tímu. Vizuálny editor umožňuje rýchle vytváranie komplexných reakcií na incidenty.
 5. Dynamické playbooky: IBM SOAR dokáže vytvárať dynamické playbooky, ktoré sa prispôsobujú meniacim sa podmienkam incidentu. Vďaka tomu sa rýchlo adaptujú na rôzne situácie.
 6. Automatizovanie činností: SOAR automatizuje každodenné činnosti, vykonáva analýzy a rozhoduje na základe výsledkov analýz. Dokáže tiež vykonávať akcie na zaintegrovaných technológiách.

Efektivita a Automatizácia

SOAR je primárne určený pre bezpečnostné operačné strediská. Pomáha im znižovať záťaž zamestnancov a zvyšuje ich efektivitu. Playbooky štandardizujú komplexné pracovné postupy a automatizácia procesov skracuje dobu reakcie na incidenty. Integrácia s inými platformami šetrí čas a znižuje nároky na zamestnancov.

SOAR nie je len pre bezpečnostné operačné strediská. Dokáže plne automatizovať akýkoľvek proces spoločnosti a vykonávať akcie podľa vašich požiadaviek. S IBM SOAR môžete vytvoriť kompletné automatické prostredie bez nutnosti dohľadu operátora.

PRÍPADY POUŽITIA SOAR PLATFORMY

1. Automatizácia odpovede na bezpečnostný incident

IBM SOAR dokáže zachytiť prichádzajúce upozornenia z tretích strán a na základe zvolených parametrov vykonať nápravnú akciu. Môže ísť o kombináciu upozornení z EDR spolu s bezpečnostným upozornením z IBM QRadar SIEM. Pri prekročení určitej závažnosti incidentu vykoná SOAR automatickú izoláciu endpointu v spolupráci s EDR. Následne vytvorí ticket na help desk s požiadavkou na sanitáciu koncovej stanice.

2. Automatická blokácia škodlivej komunikácie

SOAR dokáže vykonávať mitigačné činnosti na úrovni sieťových zariadení. V spolupráci s threat intelligence a SIEM platformou zachytí škodlivú komunikáciu a propaguje mitigačné pravidlá na sieťové zariadenia. Distribuovaná architektúra umožňuje umiestniť vlastné aplikačné servery do segmentov sieťových zariadení a komunikovať s nimi bezpečným spôsobom.

3. Analýzy IOC pomocou SOAR platformy

V procese reakcie na bezpečnostné incidenty je každodennou náplňou operátora analýza rôznych typov vzoriek, ako sú súbory, IP adresy alebo URL. Nie každý tok dát je možné spracovať SIEM platformou. Napríklad phishing nahlásený užívateľmi bolo v minulosti nutné vyhodnocovať ručne, čo je náročný a zdĺhavý proces. Vďaka SOAR platforme je možné všetky tieto činnosti zautomatizovať a skrátiť čas analýzy zo štyridsať minút na päť.

Automatizácia odpovede na bezpečnostný incident

IBM SOAR dokáže zachytiť prichádzajúce upozornenia z tretích strán a na základe zvolených parametrov vykonať nápravnú akciu. Môže ísť o kombináciu upozornení z EDR spolu s bezpečnostným upozornením z IBM QRadar SIEM. Pri prekročení určitej závažnosti incidentu vykoná SOAR automatickú izoláciu endpointu v spolupráci s EDR. Následne vytvorí ticket na help desk s požiadavkou na sanitáciu koncovej stanice.

Automatická blokácia škodlivej komunikácie

SOAR dokáže vykonávať mitigačné činnosti na úrovni sieťových zariadení. V spolupráci s threat intelligence a SIEM platformou zachytí škodlivú komunikáciu a propaguje mitigačné pravidlá na sieťové zariadenia. Distribuovaná architektúra umožňuje umiestniť vlastné aplikačné servery do segmentov sieťových zariadení a komunikovať s nimi bezpečným spôsobom.

Analýzy IOC pomocou SOAR platformy

V procese reakcie na bezpečnostné incidenty je každodennou náplňou operátora analýza rôznych typov vzoriek, ako sú súbory, IP adresy alebo URL. Nie každý tok dát je možné spracovať SIEM platformou. Napríklad phishing nahlásený užívateľmi bolo v minulosti nutné vyhodnocovať ručne, čo je náročný a zdĺhavý proces. Vďaka SOAR platforme je možné všetky tieto činnosti zautomatizovať a skrátiť čas analýzy zo štyridsať minút na päť.

PRE KTORÉ SPOLOČNOSTI JE SOAR PLATFORMA URČENÁ?

SOAR je vhodný pre spoločnosti, ktoré potrebujú:

 • Znížiť pracovný nápor na zamestnancov.
 • Predísť fluktuácii zamestnancov v dôsledku neprimeraného pracovného zaťaženia.
 • Plne alebo polo-automatizovať procesy a úlohy.
 • Skrátiť reakčnú dobu na úlohy.
 • Unifikovať procesy a zabezpečiť vyššiu kvalitu poskytovaných služieb.
 • Zaviesť metriky a merať KPI jednotlivých úloh.
OBRÁŤTE SA NA ODBORNÍKOV

Alanata je partnerom spoločnosti IBM a má dlhodobé skúsenosti s implementáciou bezpečnostných produktov a automatizácie. Naši odborníci vám radi poskytnú ďalšie informácie o produktoch a implementačných možnostiach. Pomôžeme vám vybrať správne riešenie pre vaše konkrétne potreby a zabezpečíme jeho úspešné nasadenie a prevádzku.

Radi by ste ohľadom SOAR kontaktovali našich expertov? Dajte nám vedieť!
Radi by ste ohľadom SOAR kontaktovali našich expertov? Dajte nám vedieť!
Avatar photo
Autor
Vladimír Frčo
V oblasti kybernetickej bezpečnosti pracuje viac ako 20 rokov. Prešiel viacerými pozíciami a pracoval s mnohými technológiami v IT a telekomunikačnej sfére. V Alanata sa venuje rozvoju služieb kybernetického bezpečnostného dohľadu (SOC). Zameriava sa na automatizáciu procesov a funkčné riešenia s vysokou pridanou hodnotou.
Všetky články autora (6)

Mohlo by sa vám páčiť

Všetky novinky