fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Alanata vznikla spojením tých najskúsenejších expertov na slovenskom trhu informačných technológií. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 300 ľudí. Disponujeme 30-ročnými skúsenosťami, ktoré sme nadobudli pri významných projektoch pre rôznych klientov - od malých a stredných podnikov, cez veľké spoločnosti a korporácie až po verejnú správu.

Pozeráme sa do budúcnosti

V Alanata vieme, že trh, potreby zákazníkov a technologické trendy sa neustále vyvíjajú a menia. Preto kontinuálne detailne monitorujeme vývoj a potreby trhu, aby sme boli vždy v prvej línii týchto zmien a dokázali prinášať odpovede nielen na súčasné, ale aj budúce potreby našich zákazníkov. Chceme tak našim klientom v každej chvíli priniesť čo najvyššiu pridanú hodnotu prostredníctvom inovatívnych informačných technológií a riešení.

To je dôvod, prečo máme ambíciu byť vždy prvou voľbou pre našich klientov a partnerov.

Staviame na ľuďoch

Každé obdobie prináša nové výzvy, ale aj nové príležitosti: Pre nás, ale aj pre našich klientov. Veríme, že vďaka silnému tímu, postavenému na skúsenostiach, profesionalite a spolupráci dokážeme spolu s našimi klientami prekonávať všetky výzvy a pomáhať im čo najlepšie využiť každú príležitosť. Máme na to tých najlepších ľudí a náš tím budeme naďalej rozvíjať a posilňovať o talentovaných ľudí, ktorí zdieľajú naše hodnoty a víziu.

Alanata nie je len dodávateľ. Sme fungujúci tím, ktorý pomáha svojim klientom zlepšovať a napĺňať ich biznis pomocou inovatívnych technológií.

Partneri

Vysoká odborná úroveň technologických pracovníkov je dlhodobou stratégiou spoločnosti Alanata. Prioritou je, aby technológovia spoločnosti Alanata boli držiteľmi tých najvyšších úrovní certifikácií od svetových výrobcov v IT. Spoločnosť zároveň disponuje viacerými oceneniami a tými najvyššími úrovňami partnerstiev od spoločností pôsobiacich na globálnom trhu informačných technológií.
ATLASSIAN

Gold Solution Partner

AVEVA

System Integrator Partner

CISCO

Gold Partner

DELL EMC

Titanium Partner

DYNATRACE

Master Partner

F5 NETWORKS

Platinum UNITY Partner

HPE

Gold

CHECK POINT

4 Stars Partner ****

IBM

Gold Partner

MICROSOFT

Solutions Partner

RED HAT

Premier Partner

RSA

Gold Partner

VERITAS

Gold Partner

VMWARE by BROADCOM

Select Partner

ATLASSIAN

Gold Solution Partner

AVEVA

System Integrator Partner

CISCO

Gold Partner

Titanium Partner

DELL EMC

Master Partner

DYNATRACE
F5 NETWORKS

Platinum UNITY Partner

HPE

Gold Partner

CHECK POINT

4 Stars Partner ****

IBM

Gold Partner

MICROSOFT

Solutions Partner

RED HAT

Premier Partner

RSA

Gold Partner

VERITAS

Gold Partner

VMWARE by BROADCOM

PartnerConnect – Advanced

Spoločenská zodpovednosť

Vplyv podnikateľskej aktivity na životné prostredie, zamestnancov či dodávateľov je značná a nám nie je ľahostajná. Uvedomujeme si dôležitosť spoločenskej zodpovednosti a podnikáme kroky, ktoré eliminujú naše stopy.

Udržateľnosť je kľúčom k budúcnosti, a preto k nej vedieme aj našich zamestnancov. Zlepšuje sa tak nielen životné, ale aj pracovné prostredie. Rovnako dôležité sú etické štandardy, ako záväzok pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Našimi prioritnými oblasťami sú najmä kultúra, školstvo a šport.

Spoločenská zodpovednosť

Vplyv podnikateľskej aktivity na životné prostredie, zamestnancov či dodávateľov je značná a nám nie je ľahostajná. Uvedomujeme si dôležitosť spoločenskej zodpovednosti a podnikáme kroky, ktoré eliminujú naše stopy.

Uvedomujeme si dôležitosť spoločenskej zodpovednosti a podnikáme kroky, ktoré eliminujú naše stopy.
Udržateľnosť je kľúčom k budúcnosti, a preto k nej vedieme aj našich zamestnancov. Zlepšuje sa tak nielen životné, ale aj pracovné prostredie. Rovnako dôležité sú etické štandardy, ako záväzok pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Našimi prioritnými oblasťami sú najmä kultúra, školstvo a šport.

Integrovaný manažérsky systém

Spoločnosť Alanata má vybudovaný a certifikovaný Integrovaný Manažérsky Systém (IMS) podľa medzinárodných štandardov: EN ISO 9001 (Systém manažérstva kvality), vrátane EN ISO 10006 (Systém manažérstva kvality v projektoch),  EN ISO 14001 (Systém environmentálneho manažérstva), ISO/IEC 20000-1 (Systém manažérstva služieb IT), ISO 22301 – (Systém manažérstva kontinuity podnikania), ISO/IEC 27001 (Systém manažérstva informačnej bezpečnosti),  ISO 37001 (Systém manažérstva proti korupcii), ISO 37301 (Systém manažérstva súladu – Compliance) a ISO 45001 (Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).

IMS nám certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť Certicom.


ISO 9001
PDF (329 KB)


ISO 14001
PDF (329 KB)


ISO 20000-1
PDF (276 KB)


ISO 22301
PDF (335 KB)


ISO 27001
PDF (331 KB)


ISO 37001
PDF (292 KB)


ISO 37301
PDF (281 KB)


ISO 45001
PDF (295 KB)


ISO 9001
PDF (329 KB)


ISO 14001
PDF (329 KB)


ISO 20000-1
PDF (276 KB)


ISO 22301
PDF (335 KB)


ISO 27001
PDF (331 KB)


ISO 37001
PDF (292 KB)


ISO 37301
PDF (281 KB)


ISO 45001
PDF (295 KB)

Naša vízia

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et integer quam dignissim leo quis. Odio volutpat laoreet sollicitudin semper. Iaculis dui, fames diam ac scelerisque.”

Ing. Jozef ŠIPOŠ • COO

Etické kódexy spoločnosti Alanata a. s.

Press Kit na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť Alanata dizajn manuál, logá pre digitálne použitie aj tlač, fonty a pozadie.

Všetky práva sú vyhradené. Logotyp je majetkom spoločnosti Alanta a.s. a jeho používanie, kopírovanie, distribúcia a iná reprodukcia na akékoľvek účely je povolená len po písomnom súhlase spoločnosti Alanata a.s.

PRESS KIT NA STIAHNUTIE

Tu si môžete stiahnuť Alanata dizajn manuál, logá pre digitálne použitie aj tlač, fonty a pozadie.

Všetky práva sú vyhradené. Logotyp je majetkom spoločnosti Alanta a.s. a jeho používanie, kopírovanie, distribúcia a iná reprodukcia na akékoľvek účely je povolená len po písomnom súhlase spoločnosti Alanata a.s.

Annual Reports

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.