fbpx
At least 2 characters for the search required

Alanata was created by bringing together the most experienced experts on the Slovak information technology market. Currently, the company employs 350+ people. We have over 30 years of experience, which we acquired during important projects for various clients - from small and medium-sized enterprises, through large companies and corporations to public administration.

LOOKING TO THE FUTURE

At Alanata, we know that the market, customer needs and technology trends are constantly evolving and changing. That’s why we continuously monitor market developments and needs in detail, so that we are always at the forefront of these changes and are able to provide answers not only to the current, but also to the future needs of our customers. In this way, we want to bring our clients the highest possible added value through innovative information technologies and solutions at all times.

This is why we aspire to always be the first choice for our clients and partners.

WE BUILD ON PEOPLE

Each period brings new challenges but also new opportunities: For us, but also for our clients. We believe that thanks to a strong team, built on experience, professionalism and cooperation, we can overcome all challenges together with our clients and help them make the most of every opportunity. We have the best people for the job and we will continue to develop and strengthen our team with talented people who share our values and vision.

Alanata is not just a supplier. We are a functioning team that helps our clients improve and fulfil their business through innovative technology.

Partneri

Vysoká odborná úroveň technologických pracovníkov je dlhodobou stratégiou spoločnosti Alanata. Prioritou je, aby technológovia spoločnosti Alanata boli držiteľmi tých najvyšších úrovní certifikácií od svetových výrobcov v IT. Spoločnosť zároveň disponuje viacerými oceneniami a tými najvyššími úrovňami partnerstiev od spoločností pôsobiacich na globálnom trhu informačných technológií.
ADOBE

Bronze Solution Partner

ATLASSIAN

Gold Solution Partner

CISCO

Gold Partner

DELL EMC

Titanium Partner

DYNATRACE

Master Partner

F5 NETWORKS

Platinum UNITY Partner

HPE

Gold

CHECK POINT

4 Stars Partner ****

IBM

Silver Partner

RED HAT

Premier Partner

RSA

Gold Partner

VERITAS

Gold Partner

VMWARE by BROADCOM

PartnerConnect – Advanced

WONDERWARE

System Integrator Partner

ADOBE

Bronze Solution Partner

ATLASSIAN

Gold Solution Partner

CISCO

Gold Partner

DELL EMC

Titanium Partner

DYNATRACE

Master Partner

F5 NETWORKS

Platinum UNITY Partner

HPE

Gold Partner

CHECK POINT

4 Stars Partner ****

IBM

Silver Partner

RED HAT

Premier Partner

RSA

Gold Partner

VERITAS

Gold Partner

VMWARE by BROADCOM

PartnerConnect – Advanced

WONDERWARE

System Integrator Partner

Spoločenská zodpovednosť

Vplyv podnikateľskej aktivity na životné prostredie, zamestnancov či dodávateľov je značná a nám nie je ľahostajná. Uvedomujeme si dôležitosť spoločenskej zodpovednosti a podnikáme kroky, ktoré eliminujú naše stopy.

Uvedomujeme si dôležitosť spoločenskej zodpovednosti a podnikáme kroky, ktoré eliminujú naše stopy.
Udržateľnosť je kľúčom k budúcnosti, a preto k nej vedieme aj našich zamestnancov. Zlepšuje sa tak nielen životné, ale aj pracovné prostredie. Rovnako dôležité sú etické štandardy, ako záväzok pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Našimi prioritnými oblasťami sú najmä kultúra, školstvo a šport.

Spoločenská zodpovednosť

Vplyv podnikateľskej aktivity na životné prostredie, zamestnancov či dodávateľov je značná a nám nie je ľahostajná. Uvedomujeme si dôležitosť spoločenskej zodpovednosti a podnikáme kroky, ktoré eliminujú naše stopy.

Uvedomujeme si dôležitosť spoločenskej zodpovednosti a podnikáme kroky, ktoré eliminujú naše stopy.
Udržateľnosť je kľúčom k budúcnosti, a preto k nej vedieme aj našich zamestnancov. Zlepšuje sa tak nielen životné, ale aj pracovné prostredie. Rovnako dôležité sú etické štandardy, ako záväzok pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Našimi prioritnými oblasťami sú najmä kultúra, školstvo a šport.

Integrovaný manažérsky systém

Spoločnosť Alanata má vybudovaný a certifikovaný Integrovaný Manažérsky Systém (IMS) podľa medzinárodných štandardov: EN ISO 9001 (Systém manažérstva kvality), EN ISO 14001 (Systém environmentálneho manažérstva), ISO/IEC 20000-1 (Systém manažérstva služieb IT), ISO 22301 – (Systém manažérstva kontinuity podnikania), ISO/IEC 27001 (Systém manažérstva informačnej bezpečnosti),  ISO 37001 (Systém manažérstva proti korupcii), ISO 37301 (Systém manažérstva súladu – Compliance) a ISO 45001 (Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).

IMS nám certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť Certicom.


ISO 9001
PDF (329 KB)


ISO 14001
PDF (329 KB)


ISO 20000-1
PDF (276 KB)


ISO 22301
PDF (335 KB)


ISO 27001
PDF (331 KB)


ISO 37001
PDF (292 KB)


ISO 37301
PDF (281 KB)


ISO 45001
PDF (295 KB)


ISO 9001
PDF (329 KB)


ISO 14001
PDF (329 KB)


ISO 20000-1
PDF (276 KB)


ISO 22301
PDF (335 KB)


ISO 27001
PDF (331 KB)


ISO 37001
PDF (292 KB)


ISO 37301
PDF (281 KB)


ISO 45001
PDF (295 KB)

Naša vízia

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et integer quam dignissim leo quis. Odio volutpat laoreet sollicitudin semper. Iaculis dui, fames diam ac scelerisque.”

Ing. Jozef ŠIPOŠ • COO

Etické kódexy spoločnosti Alanata a. s.

Press Kit na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť Alanata dizajn manuál, logá pre digitálne použitie aj tlač, fonty a pozadie.

Všetky práva sú vyhradené. Logotyp je majetkom spoločnosti Alanta a.s. a jeho používanie, kopírovanie, distribúcia a iná reprodukcia na akékoľvek účely je povolená len po písomnom súhlase spoločnosti Alanata a.s.

PRESS KIT NA STIAHNUTIE

Tu si môžete stiahnuť Alanata dizajn manuál, logá pre digitálne použitie aj tlač, fonty a pozadie.

Všetky práva sú vyhradené. Logotyp je majetkom spoločnosti Alanta a.s. a jeho používanie, kopírovanie, distribúcia a iná reprodukcia na akékoľvek účely je povolená len po písomnom súhlase spoločnosti Alanata a.s.

Annual Reports

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.