fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

17. augusta 2023 F5 zabezpečuje dostupnosť webových aplikácií rýchlo a spoľahlivo

AutomatizáciaBezpečnosťCloudové centráRiadenie aplikácií

F5 Networks, Inc. je americká technologická spoločnosť, ktorá sa zameriava na poskytovanie riešení v oblasti riadenia aplikácií a bezpečnosti pre cloudové a dátové centrá. Je známa svojimi produktmi a riešeniami, ktoré pomáhajú zlepšovať výkon, dostupnosť a bezpečnosť aplikácií pre organizácie rôznych veľkostí a odvetví.

Spoločnosť F5 sa stala významným hráčom v oblasti riadenia aplikácií a bezpečnosti. Jej technológie a riešenia majú široký dosah na rôzne odvetvia, od podnikov po poskytovateľov cloudových služieb a telekomunikačné spoločnosti.

Hlavné oblasti pôsobenia F5

Riadenie prevádzky aplikácií

F5 poskytuje riešenia na optimalizáciu a riadenie prevádzky aplikácií, vrátane vyvažovania záťaže, zrýchľovania a zabezpečenia komunikácie medzi klientmi a servermi.

Bezpečnostné riešenia

Spoločnosť F5 sa zameriava aj na poskytovanie rôznych bezpečnostných riešení pre aplikácie a siete, ako napríklad firewally, ochranu pred útokmi DDoS (Distributed Denial of Service) a ochranu pred hrozbami.

Cloudové riešenia

F5 podporuje migráciu aplikácií do cloudových prostredí a ponúka rôzne nástroje na riadenie, zabezpečenie a optimalizáciu aplikácií v cloude.

Automatizácia a orchestrácia

Spoločnosť F5 sa tiež zaoberá nástrojmi na automatizáciu a orchestráciu prevádzky aplikácií a sieťových služieb, čo organizáciám umožňuje efektívnejšie spravovať svoje IT prostredie.

5G a IoT

S nástupom 5G a Internetu vecí (IoT) sa F5 angažuje v poskytovaní riešení na podporu týchto nových technológií a zabezpečenia komunikácie medzi zariadeniami a aplikáciami.

Zero Trust Security

Spoločnosť F5 sa etablovala ako líder v oblasti vypracovania osvedčených postupov na riešenie bezpečných prístupov. Či už je vašou prioritou rýchle rozšírenie a zabezpečenie vzdialeného prístupu alebo urýchlenie implementácie prístupu k aplikáciám so zameraním na nulovú dôveru, spoločnosť F5 vám pomôže.

Riadenie prevádzky aplikácií

F5 poskytuje riešenia na optimalizáciu a riadenie prevádzky aplikácií, vrátane vyvažovania záťaže, zrýchľovania a zabezpečenia komunikácie medzi klientmi a servermi.

Bezpečnostné riešenia

Spoločnosť F5 sa zameriava aj na poskytovanie rôznych bezpečnostných riešení pre aplikácie a siete, ako napríklad firewally, ochranu pred útokmi DDoS (Distributed Denial of Service) a ochranu pred hrozbami.

Cloudové riešenia

F5 podporuje migráciu aplikácií do cloudových prostredí a ponúka rôzne nástroje na riadenie, zabezpečenie a optimalizáciu aplikácií v cloude.

Automatizácia a orchestrácia

Spoločnosť F5 sa tiež zaoberá nástrojmi na automatizáciu a orchestráciu prevádzky aplikácií a sieťových služieb, čo organizáciám umožňuje efektívnejšie spravovať svoje IT prostredie.

5G a IoT

S nástupom 5G a Internetu vecí (IoT) sa F5 angažuje v poskytovaní riešení na podporu týchto nových technológií a zabezpečenia komunikácie medzi zariadeniami a aplikáciami.

Zero Trust Security

Spoločnosť F5 sa etablovala ako líder v oblasti vypracovania osvedčených postupov na riešenie bezpečných prístupov. Či už je vašou prioritou rýchle rozšírenie a zabezpečenie vzdialeného prístupu alebo urýchlenie implementácie prístupu k aplikáciám so zameraním na nulovú dôveru, spoločnosť F5 vám pomôže.

Vízia F5 – adaptívne aplikácie

Adaptívne aplikácie využívajú architektonický prístup, ktorý umožňuje rýchlu a často plne automatizovanú reakciu na meniace sa podmienky – napríklad na nové kybernetické útoky, aktualizácie bezpečnostných opatrení, zníženie výkonu aplikácií alebo podmienky v jednom či viacerých infraštruktúrnych prostrediach.

Adaptívne aplikácie využívajú zber a analýzu živej telemetrie aplikácií a bezpečnosti, zásady správy služieb, pokročilé analytické techniky (ako je strojové učenie) a reťazce automatizačných nástrojov. Adaptívne aplikácie prinášajú množstvo výhod, ako sú dynamická bezpečnosť, optimalizovaný výkon, zrýchlené nasadenie a zjednotené zásady.

Využitie výhod adaptívnych aplikácií

Adaptívne aplikácie zmierňujú kritické obchodné výzvy tým, že prinášajú výhody, ktoré sú v súlade s najdôležitejšími prioritami zákazníkov. Vytvorenie skutočne adaptívnych aplikácií sa neuskutoční zo dňa na deň. Bude to cesta a na nej by sme chceli byť s vami.

kyberneticka a informacna bezpecnosti

DYNAMICKÁ BEZPEČNOSŤ

vyvoj na mieru

OPTIMALIZOVANÝ VÝKON

ZRÝCHLENÉ APLIKÁCIE

consulting

JEDNOTNÉ POLITIKY

Dynamická bezpečnosť

Rýchlejšie zisťovanie a neutralizácia bezpečnostných hrozieb.

Skrátenie času potrebného na detekciu a elimináciu hrozieb na základe komplexného pochopenia stavu zabezpečenia aplikačného portfólia a analýzy v reálnom čase založenej na technikách ML (strojové učenie) voči meniacim sa hrozbám. Efektívne odstránenie hrozieb prostredníctvom riadených nápravných krokov alebo automatického zmiernenia s využitím pokročilých analytických a automatizačných procesov pomocou reťazca nástrojov.

Optimalizovaný výkon

Zlepšenie výkonu a odolnosti aplikácií.

Vykonávanie akcií riadených zásadami, ktoré zabraňujú zníženiu výkonu a výpadkom aplikácií. Využitie bohatej telemetrie aplikácií a analýzy údajov v čase a v partnerských aplikáciách.

Minimalizácia počtu kritických incidentov a zvýšenie rýchlosti reakcie na tieto incidenty prostredníctvom promptných úprav infraštruktúry založených na hlbokých znalostiach, využitia odolných nástrojov na riešenie problémov, pochopenia správania aplikácií a účinnej automatizácie.

Zrýchlené aplikácie

Zrýchlenie nasadenia nových aplikácií.

Zefektívňuje proces nasadzovania a údržby aplikácií prostredníctvom kombinácie automatizácie s poznatkami a pokročilými postupmi nasadzovania, vrátane dynamických pravidiel WAF zohľadňujúcich správanie aplikácií a testovania konfigurácií nasadenia metodikou A/B. Možnosti samoobslužných služieb umožňujú vývojárom pracovať rýchlejšie a poskytovať vyššiu hodnotu zákazníkom a zamestnancom bez toho, aby sa museli spoliehať na iné tímy pri nasadzovaní.

Jednotné politiky

Jednoduché zjednotenie zásad v lokálnych, verejných cloudových a okrajových prostrediach s cieľom znížiť náklady a zložitosť.

Spojenie ohlasovania a presadzovania politík týkajúcich sa bezpečnosti a doručovania aplikácií tým, že definujú a spravujú tieto politiky cez jedinú správcovskú konzolu. Využitie zabudovaných automatizačných možností na implementáciu týchto politík v aplikáciách bez ohľadu na ich vek či modernosť a v rôznych typoch prostredí.

Mohlo by sa vám páčiť

Všetky novinky