fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

5. januára 2024 Ako chrániť podnikanie pred ransomvérovým útokom?

Judgment DayKybernetická bezpečnosťVideo

Vo väčšine firiem, ktoré sa spoliehajú na moderné technológie a online systémy, narastá riziko kybernetických hrozieb. Medzi najzávažnejšie patria ransomvérové útoky, ktoré predstavujú významné nebezpečenstvo pre firemnú bezpečnosť. Ransomvér je typ škodlivého softvéru, ktorý ukradne dáta a požaduje za ne výkupné. Práve kvôli tomu je firma schopná ihneď zistiť, že je napadnutá.

Útoky ransomvérom sú zamerané na znemožnenie prístupu k určitým programom alebo ich údajom. Pod hrozbou zničenia dát je požadované výkupné, a preto tieto útoky predstavujú značné nebezpečenstvo. Firmy čelia vplyvom ransomvéru rozsiahlym škodám, finančným stratám, nákladom na opravy a často aj reputačným problémom alebo súdnym sporom. A aj keď sa obete rozhodnú zaplatiť výkupné, nie vždy sa im podarí získať svoje dáta späť. Ransomvérové útoky sú čoraz obľúbenejšie a ich počet globálne rastie, čo súvisí aj s pandémiou, ktorá zvýšila počet ľudí pracujúcich z domova.

Práca z domu sa stala novým štandardom a tento trend pravdepodobne neustúpi. S vhodnými opatreniami a správnymi bezpečnostnými riešeniami je možné minimalizovať riziko a chrániť firmy pred týmito hrozbami.

Aká je správna stratégia na zníženie rizika útoku ransomvérom?

Správa administrátorských práv 

V oblasti kybernetickej bezpečnosti je kľúčové efektívne riadiť a obmedzovať prístup k kritickým systémom a dátovým súborom organizácie. Administrátorské práva by mali byť udelené výhradne dôveryhodným a kvalifikovaným zamestnancom. Dôležité je tiež pravidelné prehodnocovanie a monitorovanie prístupových práv, aby sa predišlo potenciálnemu zneužitiu oprávnení.

Školenie zamestnancov ako funkčná obrana

Zamestnanci hrajú zásadnú úlohu v prvej línii obrany proti kybernetickým hrozbám, preto je poskytovanie cielených školení z oblasti kyberbezpečnosti nevyhnutné. Je dôležité, aby boli zamestnanci neustále informovaní o najnovších hrozbách a používaných technikách útočníkov. Tiež je dôležité učiť ich rozpoznávať podozrivé emaily, prílohy a podobne.

Zálohovanie dát ako prevencia straty údajov

Systematické zálohovanie všetkých dôležitých dát je nevyhnutné pre obnovu v prípade útoku ransomvérom. Kľúčové je zálohovať dáta na externých, bezpečne chránených úložiskách, čím sa zabezpečí možnosť ich obnovenia.

Aktualizácie a bezpečnostné opravy na zvýšenie ochrany

Pravidelné aktualizácie softvéru a systémov poskytujú nevyhnutné bezpečnostné opravy a eliminujú známe bezpečnostné zraniteľnosti.

Firewall a antivírusový softvér pre komplexnú obranu

Implementácia kvalitného firewallu a antivírusového softvéru je základným pilierom pri ochrane proti kybernetickým hrozbám. Tieto nástroje efektívne identifikujú a blokujú podozrivý alebo škodlivý obsah, čím zabraňujú jeho infiltrácii do systému.

Jedna z tém vo videu, ktoré Filip Marvan rozoberal počas Judgment Day boli ransomvérové útoky. Pozrite si, čo odporúča na zvyšovanie bezpečnosti a ochranu pred nimi.

POZRITE SI PREZENTÁCIU FILIPA MARVANA Z JUDGMENT DAY

Mohlo by sa vám páčiť

Všetky novinky