fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Riešenia

Aplikačná bezpečnosť
Aplikačná bezpečnosť

Informácie a údaje spracúvané v aplikáciách sú najcennejšími aktívami organizácie a preto ich uchovávanie a prenos prostredníctvom sietí ako aj ich spracúvanie v rámci informačných systémov prináša organizácii významné bezpečnostné riziká. Poskytujeme bezpečnostné riešenia založené na rôznych bezpečnostných mechanizmoch ako sú riadenie prístupu, šifrovanie, kontrola a pod. tak, aby bola zaručená ochrana údajov počas celého ich životného cyklu.

Čítať viac
Bezpečnostný monitoring

Komplexnosť súčasných sietí a informačných systémov je v porovnaní s minulosťou podstatne výraznejšia. Tie generujú množstvo záznamov, ktorých aktívne sledovanie a vyhodnocovanie v reálnom čase je čím ďalej tým zložitejšie. Ich ochrana preto musí byť nepretržitá a bezpečnostný monitoring IT prostredia by mal byť súčasťou každej vyspelej organizácie. Dôvodom a následne aj výsledkom je schopnosť detegovať hrozby a odpovedať na potenciálne útoky skôr, než útočníci napáchajú reálne, často fatálne škody.

Čítať viac
Registratúra: Alanata eOffice

eOffice je softvérový produkt s voliteľnými modulmi vyvinutý v spoločnosti Alanata. eOffice pokrýva oblasť správy registratúr, riadenie a obeh dokumentov a prepojenie s elektronickými schránkami na ÚPVS.

Čítať viac
artificial intelligence, ai hub
AI Hub

Uvedomujeme si, že produkty a služby, ktoré si zákazníci dnes vyžadujú, musia poskytnúť vysokú pridanú hodnotu a znížiť množstvo rutinnej práce pomocou inteligentných nástrojov. Preto sme našu pozornosť zamerali na umelú inteligenciu a strojové učenie a prvé výsledky využívame v našich produktoch.

Čítať viac
IT infraštruktúra

V dnešnom dynamicky sa meniacom svete je nevyhnutné vedieť pružne reagovať na aktuálne potreby IT infraštruktúr. Prepojením cloudového a on-premise sveta je možné efektívne využívať najlepšie vlastnosti oboch prístupov a vytvoriť vysoko flexibilné hybridné riešenie.

Čítať viac

Novinky

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?
Zanechajte nám na seba kontakt a my Vás budeme v krátkom čase kontaktovať.