fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

25. apríla 2023 Chceme reflektovať na zmeny v IT a byť ich aktívnym ťahúňom hovorí CEO Alanata – Martin Murgáč

Rozhovor

V aprílovom CEO vydaní časopisu Forbes bol publikovaný rozhovor s generálnym riaditeľom Alanata – Martinom Murgáčom. V interview si môžete prečítať, s akým cieľom sa zakladala spoločnosť Alanata, ako sa Martin pozerá na aktuálny IT trh na Slovensku i na aké trendy a inovácie by sa mal podľa neho pripraviť.

Máte za sebou úspešnú kariéru vo veľkých korporáciách. Prečo ste sa rozhodli vytvoriť nový subjekt – spoločnosť Alanata?

Alanata je pre nás taký ďalší vývojový stupeň, ktorý nadväzuje na mnohé roky fungovania s našimi zákazníkmi. Staviame ho na silných základoch spoločnosti TEMPEST, ktorá nedávno oslávila tridsať rokov na trhu, a MindIT, ktorý sme priniesli do tejto spolupráce. Spojením týchto firiem prinášame špičkovú a dlhé roky budovanú expertízu, skúsenosti, stabilitu a tiež reagovanie na aktuálne trendy, inovácie aj iný pohľad na IT.

Aké kľúčové zmeny pripravujete vo fungovaní spoločnosti?

Na jednej strane tu máme etablovanú a dospelú firmu s veľkým potenciálom a miestom na trhu, na druhej strane agilitu s novou víziou. Je dôležité, aby sme synergie z tohto spojenia využili a zároveň sa posunuli o krok ďalej, obzvlášť ak chceme byť úspešní v konkurencii silných hráčov. O to viac, keď tu máme situáciu, kde sa trh mení a správa sa veľmi dynamicky, niekedy až nevypočítateľne. Máme tu nové riziká, ako je vysoká inflácia spojená s energetickou krízou, nové geopolitické usporiadanie, nestabilnú makroekonomickú situáciu. Aj preto je dôležité, aby sme aj naďalej fungovali efektívne, moderne a hlavne ako jeden tím, ktorý ide spolu za rovnakým cieľom. Ja vravím, že transformácia vo firme je neustály a kontinuálny proces, ktorý musí reflektovať na zmeny na trhu a u našich zákazníkov.

V riadení firmy je pre mňa dôležité, aby sme sa vedeli vynoriť z dennodennej operatívy a systematicky sa pozerali na riadenie a smerovanie firmy aj do budúcna. Našou silnou stránkou a priam konkurenčnou výhodou je široká technologická expertíza v podobe mnohých profesionálov a top expertov a tiež aj skúsený obchodný tím. To je niečo, na čom chceme a budeme stavať. Naši ľudia majú dlhoročné skúsenosti z malých i veľkých projektov, podieľali sa na riešeniach pre strategické podniky, komerčný sektor, verejný sektor a tiež aj pre projekty v zahraničí.

Na aké trendy a inovácie by sa mal pripraviť trh na najbližšie obdobie?

Technológie sa vyvíjajú závratnou rýchlosťou a ovplyvňujú naše podnikanie aj súkromné životy. Dnes riešime veci, o ktorých sme pred pár rokmi ani netušili. Musíme byť pripravení na to, že tento vývoj bude pokračovať aj v budúcnosti. My chceme byť súčasťou týchto zmien a vo vybraných oblastiach byť aj ich „trendsetterom“. Niektoré trendy sú dnes zjavné, ako napríklad prechod na cloudové riešenia, stále aktuálnejšia kybernetická bezpečnosť, data analytics, zameranie sa na UX (užívateľskú skúsenosť). Tiež tu máme oblasti, ktoré začínajú exponenciálne získavať na dôležitosti, ako je umelá inteligencia alebo decentralizované technológie postavené nad blockchainom, ktorým sa venujeme už pár rokov, či už projektovo, ale čiastočne aj v oblasti výskumu. AI dnes vnímam ako zásadný „gamechanger“. Keďže ľudia a expertíza sa veľmi ťažko škálujú, AI technológie to reálne umožňujú. Prenikajú do stále širších oblastí podnikania i života a som presvedčený, že integrácia a budovanie na technológiách LLMs (large language models), ako napríklad ChatGPT, fundamentálne zmení fungovanie celých odvetví, a to vrátane IT, a tým mám na mysli napríklad aj samotnú dodávku a realizáciu IT projektov.

V IT biznise pracujete už roky. Ako hodnotíte aktuálny IT trh na Slovensku?

Po rýchlom nástupe a rozvoji IT technológií sa zdá, že v súčasnosti nastal určitý útlm. Je to určite aj v dôsledku ekonomickej krízy, ktorá je výsledkom spomínaných inflačných tlakov a energetickej a medzinárodnej politickej nestability. Investície do IT sú výrazne nižšie a nie celkom reflektujú reálne potreby trhu, a to napriek tomu, že inovácie majú výrazný deflačný charakter.

Slovensko v oblasti digitalizácie dosť výrazne zaostáva za mnohými vyspelými krajinami – riešenia kybernetickej bezpečnosti či elektronizácia verejných služieb stále nedosahujú dostatočnú funkčnosť a úroveň, ktorá by dokázala uľahčiť prácu úradom a občanom. Je teda mnoho dôvodov na to, aby sme sa snažili z tohto útlmu čo najrýchlejšie dostať a posúvať sa vpred. Máme tu bezprecedentný balík finančných prostriedkov z eurofondov a Plánu obnovy, ktorý je určený aj pre tieto oblasti. Je preto veľkou výzvou nielen pre štát, ale aj pre samotný IT sektor, aby dokázal na tieto aktuálne potreby reflektovať a priniesť pridanú hodnotu. Máme tu jedinečnú šancu a aj zdroje na to, aby sme posunuli Slovensko skokovo dopredu.

Martin Murgac
Ako ovplyvní súčasná ekonomická situácia budúcnosť IT technológií?

IT sektor vnímam ako zásadný katalyzátor efektívneho, automatizovaného, ale aj transparentného fungovania organizácií. Úlohou technológií je na konci dňa podpora v dosahovaní cieľov spoločností, napĺňanie KPIs manažmentu, prípadne riešenie „neefektivít“ a problémov firiem. Digitalizácia a IT môžu priniesť odpovede na mnohé otázky a výzvy dnešnej doby – od časových a energetických úspor cez náhradu chýbajúcich pracovných síl na mieru šitými riešeniami. Veľkou výzvou súčasnosti začína byť aj ekologizácia služieb, priemyslu, poľnohospodárstva a iných sektorov. Informačné technológie môžu priniesť v tomto smere mnohé riešenia, napríklad pri plánovaní, nastavovaní a automatizácii procesov, úspor energií, monitoringu, bezpečnosti prevádzok a pododbne.

Kde vidíte miesto spoločnosti Alanata v tomto procese?

Alanata vznikla s cieľom vytvoriť nový progresívny model IT spoločnosti, ktorá nielenže bude vedieť reflektovať na tieto zmeny, ale bude ich aktívnym ťahúňom. Týmto spojením vstupujeme aj do nových technologických oblastí a ponúkame klientom širšie a kvalitnejšie portfólio služieb a expertízy. Dnes patrí Alanata medzi najväčších hráčov na slovenskom IT trhu, našou ambíciou je nielen udržať si túto pozíciu, ale sa aj neustále posúvať vpred, a to najmä s podporou zákazníkov a partnerov. Naším cieľom je zameriavať sa okrem štandardného IT aj na výskum a vývoj v pomenovaných oblastiach i na služby s vyššou pridanou hodnotou. Jednoducho chceme byť prvou voľbou pre našich zákazníkov, partnerov, ale aj existujúcich a budúcich kolegov.

Čím môžete ako „staronová“ spoločnosť na trhu osloviť nových klientov a zároveň si udržať stálych zákazníkov?

Verím, že potenciálnych klientov môžeme zaujať kombináciou toho najlepšieho z fungovania oboch spoločností. Či už hovoríme o spomínaných dlhoročných skúsenostiach, proklientskom prístupe, expertnom portfóliu zahŕňajúce aj nové technologické oblasti, ale tiež aj o rozvoji talentovaných ľudí v tejto oblasti. Vďaka zdravému a vybalansovanému pomeru výnosov medzi komerčným a verejným sektorom máme bohaté skúsenosti z oboch.

Každý z týchto sektorov má svoje špecifiká, ale vo všeobecnosti vidíme u klientov z komerčného sektora dôraz na automatizáciu, zefektívnenie procesov i celkového fungovania, lepšiu prácu s dátami a kybernetickú bezpečnosť. Zároveň postupne vidíme aj náznaky potreby využívania nových a inovatívnych technológií, ako je napríklad AI, a to už aj na Slovensku. Vo verejnom sektore sú to veľmi podobné témy plus oblasti ako podpora životných situácií alebo celkové zlepšenie UX.

Článok bol vytvorený pre Forbes.sk
Zdroj fotografií: Marek Mucha

MARTIN MURGÁČ, GENERÁLNY RIADITEĽ ALANATA A. S.

Je absolventom Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.
Viac ako 20 rokov sa pohybuje v oblasti IT a technológii. Zastával viaceré exekutívne pozície v slovenských i medzinárodných spoločnostiach. Zároveň je spoluzakladateľom technologických firiem zaoberajúcich sa dátovou a behaviorálnou analytikou, AI či blockchainom. Od septembra 2022 je CEO spoločnosti Alanata, ktorá vznikla spojením širokého technologického portfólia a expertov s mnohoročnými skúsenostiam a inovatívnym pohľadom na IT.

Mohlo by sa vám páčiť

Všetky novinky