fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

28. marca 2023 Finančne sme podporili klaunské umenie: dar prinesie radosť i smiech mnohým pacientom

Spoločenská zodpovednosť

V spoločnosti Alanata vnímame spoločenskú zodpovednosť ako neoddeliteľnú súčasť našej DNA. Už od svojho začiatku sa profilujeme ako spoločensky zodpovedá firma.

Sme toho názoru, že veľké firmy by mali pravidelne podporovať činnosť tretieho sektora, aby sme tak spoločne pomáhali zlepšovať životy ľudí i kvalitu prostredia, v ktorom žijeme.

„Keďže zdravie je to najcennejšie, čo v živote máme, rozhodli sme sa za pomoci našich zákazníkov a zamestnancov podporiť občianske združenie ČERVENÝ NOS. Prácu zdravotných klaunov si nesmierne vážime, a preto sme im venovali finančný dar vo výške 10 000 eur,“ povedal Martin Murgáč, CEO Alanata.

Klauni pôsobia na Slovensku už 19 rokov. Rozdávajú dobrú náladu, radosť a smiech nielen na detské oddelenia v nemocniciach, ale aj do 31 seniorských zariadení. Ich poznávacím znakom je červený nos. V združení aktuálne pôsobí vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov. Mesačne rozveselia desiatky pacientov vďaka približne 200 „klauniádam“.

S ukulele či balónmi na operačnú sálu? Pre zdravotných klaunov to nie je nič výnimočné. V rámci programu N. O. S. (Na operačnú sálu) odprevádzajú zdravotní klauni malých pacientov až priamo na sálu. Vďaka malým žartíkom a vtipom dokážu zahnať úzkosť a strach u detí a ich rodičov.

Zdravotní klauni tiež pravidelne usporadúvajú aj týždenné programy pre malých pacientov na onkologických či psychiatrických oddeleniach, počas ktorých s nimi nacvičujú rôzne klaunské zručnosti. Na konci týždňa sa deti tešia na cirkusové predstavenie, kde sú práve oni hlavnými aktérmi. Aj vďaka takýmto aktivitám dokážu zlepšiť celkovú atmosféru na oddeleniach, odpútať pacientov od strachu, napätia a úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia.

Osvetová činnosť je jednou z ďalších aktivít, ktoré občianske združenie robí. Na pravidelných seminároch lektori – zdravotní klauni predstavujú možnosti zdravotnému personálu, ako používať humor v komunikácií s malými pacientmi.

Vidíme, že podporovať neziskový sektor má veľký zmysel, keďže robia prácu navyše, ale s obrovským efektom. Občianskemu združeniu Červený NOS prajeme, čo najviac rozveselených tvári počas ich práce, a takisto aj veľa ďalších darcov či už 2 % z daní alebo iných darov, keďže ich existencia a práca závisí od štedrosti každého z nás.

Prečítajte si, čo všetko robíme v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Mohlo by sa vám páčiť

Všetky novinky
Judgment Day Konferencia Online stream

SLEDUJTE KONFERECIU JUDGMENT DAY ONLINE

Registrovať sa