fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

30. mája 2024 Judgment Day 24: Ako dopadne boj dobrej a zlej AI v kyberpriestore?

Judgment DayKonferenciaKybernetická bezpečnosť

Nedávno spoločnosť Alanata úspešne zorganizovala odbornú IT security konferenciu Judgment Day 2024, ktorá sa konala v Bratislave. Táto prestížna udalosť sa zamerala na aktuálne trendy a výzvy v oblasti kyberbezpečnosti s dôrazom na vplyv umelej inteligencie (AI). Prinášame vám zhrnutie najdôležitejších momentov a prednášok, ktoré odzneli počas konferencie.

170

fyzických účastníkov

268

online sledovateľov

9

TOP expertov 

195

minút odborných prednášok

Judgment Day je každoročná odborná konferencia, ktorá spája špičkové inovácie a najnovšie trendy v IT a kyberbezpečnosti. Tento rok sa konferencia zaoberala témou: „Je ohrozená budúcnosť kyberbezpečnosti?“ Účastníci mali možnosť preskúmať potenciál a riziká AI, vývoj súčasných AI-riadených útokov a porovnanie historických a súčasných bezpečnostných výziev.

ODBORNÉ PREZENTÁCIE A PÚTAVÉ DISKUSIE

Konferenciu otvorila renomovaná autorka a expertka na technológie Stephanie Hare, ktorá predstavila tému „AI and making sense of emerging technologies“. Stephanie počas svojej prednášky rozoberala jedno z najväčších tajomstiev súčasnosti – rozsah environmentálnej záťaže, ktorú spôsobuje používanie umelej inteligencie.

Hovorila o nie príliš komunikovanom fakte, že AI vyhľadávače spotrebujú 4-5 krát viac energie ako tradičné vyhľadávače. V jednoduchej konverzácii, ktorá obsahuje 20-50 otázok, GPT-3 spotrebuje ekvivalent pollitrovej fľaše vody. Či je to veľa alebo málo, závisí od krajiny, kde sa voda spotrebúva. Niektoré zdroje uvádzajú, že pri zohľadnení energie potrebnej na prevádzku a chladenie dátových centier môže bežná polhodinová konverzácia s GPT-3 viesť k spotrebe približne 1,8 litra vody.

Andrej Jeleník z Cisco následne predniesol prednášku na tému „Za hranice dôvery: Implementácia Zero Trust v ére digitálnej transformácie“. Detailne popísal princípy a praktickú implementáciu modelu Zero Trust, ktorý je kľúčový v súčasnej ére digitálnych transformácií. Poukázal na to, ako spoločnosť Cisco implementuje tento model vo svojich riešeniach a aké prínosy a riziká prináša jeho uplatnenie v podnikovom prostredí.

Tomáš Vobruba z Check Point nás preniesol do sveta vírusovej scény za posledné tri desaťročia vo svojej prednáške. Ponúkol fascinujúci pohľad na vývoj vírusov, motivácie ich tvorcov a prediskutoval, akým smerom sa môže uberať budúcnosť vírusovej scény.

Ondřej Číž z F5 predstavil aktuálne trendy v oblasti DDoS útokov riadených AI. Vysvetlil nové metódy a techniky, ktoré útočníci používajú a predstavil ochranné stratégie a nástroje spoločnosti F5 na ochranu sietí pred týmito hrozbami.

Pawel Malak z Trend Micro sa vo svojej prezentácii „Kybernetická bezpečnosť založená na rizikách: Budúcnosť digitálnej obrany“ zameral na predvídanie a riešenie kybernetických rizík. Diskutoval o nových spôsoboch ochrany digitálnych systémov s dôrazom na strategický prístup a komunikáciu s vrcholovým manažmentom.

David Průša z Dell Technologies priniesol praktické rady na ochranu a obnovu kritických dát. Zdôraznil dôležitosť bezpečných a izolovaných prostredí pre úspešnú a rýchlu obnovu po kybernetickom útoku.

AKÁ JE PRAVDA, JE AI HROZBA ALEBO OCHRANA?

Jedným z vrcholov konferencie bola panelová diskusia. Odborníci vrátane Stephanie Hare (Keynote speaker), Dušana Petrička (Information Security Specialist, SLSP), Andreja Jeleníka (Solution Architect, Cisco), Vladimíra Frča (SOC Security Specialist, Alanata) a Ivana Makaturu (Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, KCCKB) diskutovali o dvojsečnosti AI ako nástroja pre pokrok, a zároveň potenciálneho zdroja rizík. Zamerali sa na predikcie využitia AI útočníkmi, etické dôsledky AI, nové typy hrozieb a automatizáciu prostredníctvom AI.

„Je to technológia, ktorá má na jednej strane obrovské benefity, pretože nám pomáha efektívne sa stavať k prevencii a chrániť naše informačné systémy. Na druhej strane, keď umelá inteligencia zásadne zlacňuje útoky, a zároveň zvyšuje schopnosti útočníkov, jediným spôsobom, ako na toto odpovedať, je použitie umelej inteligencie na ochranu. Znamená to, že v najbližšej dobe budeme svedkami boja dobrej a zlej AI,“ hovorí v rozhovore generálny riaditeľ spoločnosti Alanata Martin Murgáč.

Judgment Day 2024 priniesol komplexný rámec pre diskusiu o súčasných trendoch a výzvach v kyberbezpečnosti, zdôrazňujúc prepojenie s AI. Účastníci získali hodnotné poznatky od popredných odborníkov a mohli sa zapojiť do podnetných diskusií o budúcnosti digitálnej obrany. Konferencia potvrdila svoj význam ako platforma pre výmenu inovatívnych myšlienok a skúseností v oblasti kybernetickej bezpečnosti.