fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Tieto zásady používania súborov cookies boli naposledy aktualizované 26.7.2023

1. Úvod

Spoločnosť Alanata a. s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava 5, IČO: 54 629 331 (ďalej ako „Alanata“ alebo „my“) je prevádzkovateľom webového sídla www.alanata.sk (ďalej len „webstránka“) na ktorú pristupujete.  Na webstránke využívame rôzne cookies, aby sme Vám – návštevníkom stránok – mohli ponúknuť atraktívny obsah a umožniť plnohodnotné využívanie stránok a ich funkcií. Cookies sú umiestňované aj tretími stranami, ktorých služby využívame. V nižšie uvedenom dokumente vás informujeme o používaní cookies na našej webstránke.

2. Čo sú to cookies?

Súbor cookies je krátky jednoduchý súbor, ktorý sa odosiela spoločne s webstránkou a váš prehliadač ho ukladá na pevnom disku vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie, ktoré sú v ňom uložené, môžu byť počas vašej ďalšej návštevy odoslané späť na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán.

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu návštevu stránok. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom koncovom zariadení používateľa aj po skončení prehliadania webovej stránky po dobu stanovenú v parametroch cookies, alebo až do ich odstránenia zo strany používateľa.

3. Cookies

Zákon nám umožňuje ukladať súbory cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto webstránok (tzv. technické/funkčné cookies) čo považujeme za náš oprávnený záujem. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookies potrebujeme váš súhlas. Svoj súhlas so spracúvaním cookies v súlade so týmito zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webstránke.

Táto stránka používa rôzne kategórie cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach. Na našich webstránkach môžu byť použité nasledujúce kategórie cookies.

Potrebné cookies (Nevyhnutné cookies):

Potrebné súbory cookies zabezpečujú, aby určité časti webstránky fungovali správne a aby vaše používateľské nastavenia ostali rozpoznané. Tiež pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky, prístup k chráneným oblastiam webových stránok a pod., čím zabezpečujú aby bola webová lokalita použiteľná. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies. Tieto súbory cookies môžeme používať bez vášho súhlasu/povolenia.

Preferenčné cookies:

Preferenčné súbory cookie umožňujú zapamätať si informácie, ktoré menia spôsob, ako sa webová lokalita správa alebo ako vyzerá, napríklad preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate. Žiadame vás o súhlas/povolenie umiestňovať preferenčné súbory cookie.

Štatistické cookies:

Štatistické súbory cookies nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci interagujú s našimi webovými stránkami čím prispievajú k optimalizácii zážitkov z obsahu webových stránok. Žiadame vás o súhlas/povolenie umiestňovať štatistické súbory cookie.

Marketingové cookies:

Marketingové súbory cookies používame na vytváranie profilov používateľov na odosielanie reklamy alebo na sledovanie používateľa na tomto webe alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely. Žiadame vás o súhlas/povolenie umiestňovať marketingové súbory cookies.

Nezaradené cookies:

Nezaradené súbory cookies sú cookies, ktoré práve zaraďujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.

4. Súhlas

Keď navštívite našu webstránku po prvý raz, zobrazí sa vám vyskakovacie okno s informáciami o cookies. Kliknutím na položku „PRIJAŤ“ súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies aplikovaných na webstránke. Kliknutím na položku „ODMIETNUŤ“ odmietnete všetky súbory cookies aplikované na webstránke okrem funkčných cookies. Ak chcete zmeniť kategórie súborov cookies, ktoré používame, kliknite na položku „ZOBRAZIŤ PREDVOĽBY“. Kliknutím na položku „ULOŽIŤ PREDVOĽBY, vyjadríte súhlas s tým, aby sme všetky kategórie cookies, ktoré ste označili vo vyskakovacom okne, používali tak, ako je popísané vo vyskakovacom okne a v týchto zásadách používania cookies. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

5. Povolenie/zakázanie a odstránenie súborov cookies v internetovom prehliadači

Váš internetový prehliadač (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporuje správu cookies a preto ho môžete použiť na automatické alebo manuálne mazanie cookies. V rámci nastavení internetového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu vždy, keď sa umiestnia súbory cookies. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho internetového prehliadača.

Upozorňujeme, že ak zakážete všetky súbory cookies, naša webstránka nemusí pracovať správne. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich webstránok zachovajú určenú funkciu. Ak vo svojom prehliadači odstránite súbory cookies, pri ďalšej návšteve našej webstránky sa po vašom súhlase opäť uložia.

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných internetových prehliadačov nájdete na nasledovných stránkach:

Internet Explorersupport.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Safarisupport.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera: www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Mozilla Firefoxsupport.mozilla.com/sk/kb/odstranenie-cookies

Google Chromesupport.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

6. Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

Informácie o Vašej návšteve našej webstránky (napr. dátum a čas navštívenia stránky, URL prezeranej stránky, URL stránky, ktorá bola zobrazená  pred aktuálnou stránkou, čas generovania stránok a pod.);

Informácie o IP adrese pripojenia, údaj o prehliadači, ktorý používate (napr. verzia prehliadača, pluginy prehliadača (PDF, JAVA a od.), verzia operačného systému, identifikátor zariadenia a pod.);

Informácie o Vašej aktivite na našej webstránke;

Informácie o polohe: krajina, región, mesto, zemepisná šírka a dĺžka (geolokácia);

Informácie o rozlíšení zariadenia používateľa;

Informácie o hlavnom jazyku používaného prehliadača;

Informácie o súboroch na ktoré sa kliklo a ktoré boli stiahnuté;

7. Automatizované rozhodovanie a Profilovanie

V prípade, ak disponujeme Vaším súhlasom na spracúvania Vašich osobných údajov na marketingové aktivity a nenamietate automatizované rozhodovanie alebo profilovanie Vašej osoby z Vašich aktivít na našej webstránke, Vaše osobné údaje môžeme spájať s informáciami o Vašich aktivitách na našej webstránke, (napríklad pri zadaní e-mailovej adresy a pod.). Cieľom tohto spájania je lepšie poznanie Vašich preferencií a záujmov a na tomto základe lepšie nastavenie ponuky priamo pre Vás.

Takéto spracúvanie môžete kedykoľvek namietať alebo v prípade, ak by takéto automatizované rozhodnutie malo vplyv na Vaše práva a slobody, môžete požadovať individuálne rozhodnutie z našej strany.

8. Prenos do tretích krajín.

Štandardne obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a / alebo EHP, ak to nie je nevyhnutné.

Súčasne Vás ale upozorňujeme, že v prípade niektorých súborov cookies tretích strán sa osobné údaje prenášajú mimo EÚ alebo EHP. Preto v niektorých krajinách existuje riziko, že k údajom bude možné získať prístup z bezpečnostných a monitorovacích dôvodov bez toho, aby ste boli o tomto spracovaní informovaní alebo si mohli uplatniť svoj právne nároky v rozsahu ako je zaužívané v rámci EÚ a EHP. Vo väčšine prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA.

Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti podľa čl. 45 GDPR alebo ak neexistujú primerané záruky podľa čl. 46 GDPR vrátane záväzných vnútropodnikových pravidiel, prenos alebo súbor prenosov osobných údajov do tretej krajiny sa uskutoční len v súlade s ustanovením čl. 49 GDPR. Aplikované súbory cookies tretích strán sú uvedené vo vyskakovacom okne cookies lište.

9. Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

a. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

b. Právo na opravu osobných údajov

V prípade ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

c. Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

d. Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to v iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša organizácia už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

f. Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej organizácii poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

g. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo v súvislosti s vykonávaním aktivít priameho marketingu, ako aj namietať voči profilovaniu za uvedeným účelom.

h. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava
IČO: 36 064 220

tel. č.: +421 (2) 323 13 220
web: www.dataprotection.gov.sk/uoo

10. Kontaktné údaje

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich zásad používania súborov cookies alebo k zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

Kontaktujte nás prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Alanata a. s.
Einsteinova Business Center
Krasovského 14
851 01 Bratislava 5
Slovenská republika

IČO: 54 629 331
Tel: +421 (2) 32 112 500
e-mail: info@alanata.sk

Zodpovedná osoba:

kontakt: +421 (2) 32 112 503
e-mail: dpo@alanata.sk

poštová adresa: Alanata a. s., Einsteinova Business Center, Krasovského 14, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika (na obálku uviesť „Určené pre DPO“)

V prípade, že s nami nadviažete kontakt niektorým z vyššie uvedených komunikačných kanálov, použijeme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti t. j. pre vybavenie vašich práv. Spracúvanie údajov obmedzíme po dobu 5 rokov , ak nebudú viac potrebné pre zodpovedanie vašich otázok alebo pre vybavenie vašej žiadosti/práv, a to pre prípad potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania s tým súvisiacich právnych nárokov.

Ak máme dôvodnú pochybnosť o vašej totožnosti, v súvislosti s uplatnením jednotlivých práv, môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na potvrdenie vašej totožnosti.

Judgment Day Konferencia Online stream

SLEDUJTE KONFERECIU JUDGMENT DAY ONLINE

Registrovať sa