fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Procesné analýzy

Každá organizácia môže fungovať efektívne…

Pre organizáciu je podstatné nájsť rovnováhu fungovania vo vzťahu k zákazníkom, partnerom, ale aj interne. Táto rovnováha je „kompromisom“ medzi tým, za aké náklady je organizácia schopná a ochotná uspokojiť v stanovenej kvalite a v definovanom čase požiadavky svojich partnerov, tzn. „faktory dodávky“

Snažíme sa pochopiť potreby klienta…

…a naše postupy, analýzy a optimalizácie procesov prispôsobiť cieľom, ktoré klient sleduje. Poskytujeme riešenia, ktoré pomôžu klientom ďalej rásť.

Nie každá optimalizácia a redizajn prebiehajú obsahovo rovnako, majú však spoločné úvodné kroky:

  • Podľa aktuálnych potrieb pripravíme metodiku projektu a optimalizácie procesov.
  • Zmapujeme tie procesy a pozbierame tie dáta, ktoré nám dajú pohľad na proces a na ciele, ktoré má dosiahnuť (KPI).
  • Štruktúrovaným postupom určíme „úzke miesta“ procesu a navrhneme realistické zlepšenia spolu s „postupom práce“.
  • Odporúčame len to, čo sa dá naozaj urobiť a čo sa dá dlhodobo udržiavať.

Aký je náš prístup...

ANALÝZA PROCESOV A MAPOVANIE

Workshopy s klientom

Diskusia

Štúdium materiálov

Model procesu

ZBER DÁT

Objem dokumentov

Trvanie činností

Odhad nákladov

Správanie zákazníka
prostredníctvom skutočných
údajovo interakciách

IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMOV

Aké sú úzke miesta?

Aké je vnímanie zákazníkom?

Aké sú negatívne dopady
súčasného stavu?

POSÚDENIE MOŽNOSTI ZLEPŠENIA

Formulácia hypotéz

Simulácia procesov

Osvedčené postupy

Princípy redizajnu

REDIZAJN PROCESU

Zjednodušenie
a optimalizácia procesov

Usmernenia
o udržateľnosti procesov

Nastavenie KPI procesu

Optimalizácia procesov nie je veda…

… je to o pochopení klienta
… je to o zvolení vhodného postupu
… je to o dodržaní metodiky
… je to o dátach
… je to o uvažovaní v súvislostiach
… je to o skúsenostiach a rozhľade
… je to o komunikácii a dôvere
… a to všetko súčasne. S nami je to možné.

Súvisiace riešenia_

Judgment Day Konferencia Online stream

SLEDUJTE KONFERECIU JUDGMENT DAY ONLINE

Registrovať sa