fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky
Národnej banke sme pomohli skrátiť čas pri vyhľadávaní záznamov a súvislostí, zvýšili sme efektivitu, kontrolu i transparentnosť procesov a to všetko pri znížených nákladoch.

Digitálny archív inventárnych záznamov s bádateľským portálom zabezpečuje evidenciu a sprístupňovanie archívnych dokumentov. Archív špeciálnych fondov je určený na všeobecnú evidenciu fotografií, audiosúborov a videosúborov aj iných informácií. Systém Alanata eOffice pokrýva celý životný cyklus dokumentov a prepojenie s ÚPVS (slovensko.sk).

Vybrané zaujímavé čísla:
Riešenie:

Ucelené riešenie je integrované a prepojené v niekoľkých navzájom súvisiacich oblastiach – riadenie elektronických dokumentov a automatizovaná správa registratúry, bádateľský portál, špeciálne fondy a elektronické pracovné toky. Riešenie spĺňa podmienky kvalifikovanej elektronickej podateľne a zaručeného elektronického podpisu. Riešenie pokrýva celý životný cyklus registratúrnych záznamov, spracovanie a sprístupňovanie archívnych dokumentov a správu špeciálnych fondov.

Ing. Milan Vlček, vedúci oddelenia registratúry a archívu, Národná banka Slovenska:

„Alanata do projektu zapojila tím odborníkov, ktorí sa zamerali hlavne na celkovú užitočnosť riešenia pre Národnú banku Slovenska a nie len na naplnenie požiadaviek. Výsledkom je riešenie s vysokou pridanou hodnotou pre NBS, ktoré spĺňa požadované štandardy pre informačné systémy na správu registratúry a má intuitívne používateľské rozhranie i moderný dizajn. A to aj napriek tomu, že aukciou sa verejná súťaž uzatvorila s cenou na úrovni 1/3 predpokladanej hodnoty zákazky. Projekt vnímam veľmi pozitívne a s ľuďmi z Alanata máme dnes veľmi dobré vzťahy.“