fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Systémy manažérstva

Systémy manažérstva predstavujú nástroje pre štandardizáciu a zefektívňovanie procesov v organizácii a pre využitie tzv. najlepších praktík pre zavedenie jednotlivých procesov do praxe.

Poskytujeme služby zavedenia, zefektívňovania alebo údržby nasledovných systémov manažérstva:


ISO 9001
PDF (329 KB)


ISO 14001
PDF (329 KB)


ISO 20000-1
PDF (276 KB)


ISO 22301
PDF (335 KB)


ISO 27001
PDF (331 KB)


ISO 37001
PDF (292 KB)


ISO 37301
PDF (281 KB)


ISO 45001
PDF (295 KB)


ISO 9001
PDF (329 KB)


ISO 14001
PDF (329 KB)


ISO 20000-1
PDF (276 KB)


ISO 22301
PDF (335 KB)


ISO 27001
PDF (331 KB)


ISO 37001
PDF (292 KB)


ISO 37301
PDF (281 KB)


ISO 45001
PDF (295 KB)

Súvisiace riešenia_