Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Jurkovičova Tepláreň NKP

Bottova 1/1,  Bratislava

Pridať do kalendára

14. jún 2023

Streda

od 8:30 hod.

Príchod a registrácia účastníkov

O čom bude Alanata Talks x Red Hat?

Alanata Talks sú technologické raňajky, zamerané na najnovšie trendy a inovácie v oblasti IT. Hlavným cieľom je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie a praktické skúsenosti s modernými technologickými trendmi.

Prvé vydanie technologických raňajok bude venované spoločnosti Red Hat. Prezentujúci predstavia novinky, ktoré priniesol Red Hat summit v Bostone, prípadovú štúdiu a v závere nebude chýbať panelová diskusia.

Alanata Talks je podujatie, kde sa odborníci z oblasti IT stretávajú, zdieľajú svoje skúsenosti a navzájom sa inšpirujú.

REGISTRÁCIA

UPOZORNENIE (V súvislosti s nadobudnutím účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás prosíme o vyjadrenie svojho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom informovania o podujatiach, novinkách, poskytovaných produktoch a službách, získaných kompetenciách, partnerstvách, za účelom vykonávania prieskumov a rozvíjania ďalších obchodných aktivít. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Súhlas oprávňuje spoločnosť Alanata a.s. spracúvať Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom po dobu 3 rokov od nasledujúceho roku, kedy bol súhlas poskytnutý. V prípade neposkytnutia súhlasu, Vám bohužiaľ, nebudeme môcť umožniť nasledovnú akciu, ktorá je viazaná k tomuto formuláru. Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v sekcii O spoločnosti / právne informácie.)

Program

Alanata Talks x Red Hat

08:30 - 8:55

REGISTRÁCIA

Registrácia účastníkov Alana TALKS x Red Hat.

08:55 - 9:05

OTVORENIE

Otvorenie a úvodné slová zástupov oboch spoločností.

09:05 - 09:30

Quo vadis Red Hat

Technologický update z Red Hat Summit v Bostone (Máj 2023)

David Becvarik
Technology Lead CZ&SK, Red Hat

09:30 - 09:45

prestávka

 

09:45 - 10:00

Lokálna prípadová Štúdia zo segmentu bankovníctva

Lokálna prípadová štúdia zo segmentu bankovníctva je dôležitým zdrojom poznatkov. V prezentácii sa zameriame na konkrétny príklad implementácie technologických inovácií.

Daniel Brnák
IT konzultant, Alanata

10:00 - 10:15

panelová diskusia 

Vývoj moderných aplikácií s atribútmi: bezpečnosť, robustnosť, otvorenosť pre zavázanie AI prvkov. Sci-fi v našom regióne alebo v blízkej budúcnosti realita?

Zástupcovia spoločnosti Alanata a Red Hat 

10:15 - 11:00

brunch

PARTNER ALANATA TALKS