fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

ĎAKUJEME, ŽE STE SA ZÚČASTNILI ALANATA TALKS X RED HAT

Veríme, že vás prednášky, ktoré sme pripravili s partnerom technologických raňajok – Red Hat zaujali a z Alanata TALKS ste odchádzali plní nových podnetov. Všetky dôležité informácie, ktoré odzneli počas prezentácií sme pre Vás zhrnuli do článku na našom webe.

Radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka spokojnosti. Získané informácie z dotazníka nám poslúžia na skvalitnenie našich budúcich podujatí. Za čas venovaný vyplneniu dotazníka vopred ďakujeme.Road to Cloud-native

David Bečvařík| Red Hat

Dotazník spokojnosti

Veľmi spokojnýSkôr spokojnýAni spokojný, ani nespokojnýSkôr nespokojnýVeľmi nespokojný
Rozsah informácií o podujatí
Veľmi spokojný
Skôr spokojný
Ani spokojný, ani nespokojný
Skôr nespokojný
Veľmi nespokojný
Spôsob pozývania
Veľmi spokojný
Skôr spokojný
Ani spokojný, ani nespokojný
Skôr nespokojný
Veľmi nespokojný
Priestor podujatia a lokalita
Veľmi spokojný
Skôr spokojný
Ani spokojný, ani nespokojný
Skôr nespokojný
Veľmi nespokojný
Služby konferenčných priestorov (catering, parkovanie)
Veľmi spokojný
Skôr spokojný
Ani spokojný, ani nespokojný
Skôr nespokojný
Veľmi nespokojný
Odborný obsah prednášok
Veľmi spokojný
Skôr spokojný
Ani spokojný, ani nespokojný
Skôr nespokojný
Veľmi nespokojný
Štruktúra programu
Veľmi spokojný
Skôr spokojný
Ani spokojný, ani nespokojný
Skôr nespokojný
Veľmi nespokojný
UPOZORNENIE (V súvislosti s nadobudnutím účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás prosíme o vyjadrenie svojho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom informovania o podujatiach, novinkách, poskytovaných produktoch a službách, získaných kompetenciách, partnerstvách, za účelom vykonávania prieskumov a rozvíjania ďalších obchodných aktivít. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Súhlas oprávňuje spoločnosť Alanata a. s. spracúvať Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom po dobu 3 rokov od nasledujúceho roku, kedy bol súhlas poskytnutý. V prípade neposkytnutia súhlasu, Vám bohužiaľ, nebudeme môcť umožniť nasledovnú akciu, ktorá je viazaná k tomuto formuláru. Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na webe www.alanata.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Fotogaléria

Program

Alanata Talks x Red Hat

08:30 - 8:55

REGISTRÁCIA

Registrácia účastníkov Alana TALKS x Red Hat.

08:55 - 9:05

OTVORENIE

Otvorenie a úvodné slová zástupov oboch spoločností.

09:05 - 09:30

Quo vadis Red Hat

Technologický update z Red Hat Summit v Bostone (Máj 2023)

David Becvarik
Technology Lead CZ&SK, Red Hat

09:30-09:45

prestávka

 

09:45-10:00

Lokálna prípadová Štúdia zo segmentu bankovníctva

Lokálna prípadová štúdia zo segmentu bankovníctva je dôležitým zdrojom poznatkov. V prezentácii sa zameriame na konkrétny príklad implementácie technologických inovácií.

Daniel Brnák
IT konzultant, Alanata

10:00 - 10:15

panelová diskusia 

Vývoj moderných aplikácií s atribútmi: bezpečnosť, robustnosť, otvorenosť pre zavázanie AI prvkov. Sci-fi v našom regióne alebo v blízkej budúcnosti realita?

Zástupcovia spoločnosti Alanata a Red Hat 

10:15 - 11:00

brunch

Judgment Day Konferencia Online stream

SLEDUJTE KONFERECIU JUDGMENT DAY ONLINE

Registrovať sa