fbpx
At least 2 characters for the search required
lights

IT operations & outsourcing

Go to

Outsourcing technológií, IT rolí aj biznis procesov

Poskytujeme starostlivosť o IT zákazníka v súlade s jeho obchodnými potrebami a dohodnutými SLA (parametrami). Rovnako zastrešujeme IT prevádzku a prevzatie konkrétnych súčastí IT alebo procesov. V rámci prevádzky zabezpečujeme okrem technickej podpory aj procesy riadenia podľa ITIL metodológie.

Efektívne procesné riadenie a kvalitný technický tím je základom spoľahlivej a bezporuchovej prevádzky služieb a prináša spokojnosť našim zákazníkom.