fbpx
At least 2 characters for the search required
kyberneticka a informacna bezpecnosti

Cyber and information security

Uvedomujeme si, že ochrana podnikania, investícií a informácií je jednou z kľúčových priorít firiem a organizácií. Preto Alanata poskytuje komplexné riešenia pre oblasť sieťovej, aplikačnej aj analytickej bezpečnosti.

 • Analytická bezpečnosť
 • Bezpečnostný monitoring
 • Bezpečnosť priemyselných systémov
 • Analytická bezpečnosť
 • Objektová bezpečnosť
 • Sieťová bezpečnosť
More about
cloud infrastructure

Cloud & Infrastructure

Sme overený a dlhoročný dodávateľ a IT intergátor cloud a lokálnych IT infraštruktúr. Dbáme sa bezpečnosť a modernizáciu IT prostredia a priamo na mieru navrhujeme IT infraštruktúru, aby spĺňala vaše požiadavky.

 • IT infraštruktúra
 • Cloudové riešenia
 • Dátové centrá
 • DevOps

More about
service management

Service management a monitoring

V Alanate si uvedomujeme, že kvalita vašich IT služieb priamo ovplyvňuje váš biznis. Správnou kombináciou ľudí, procesov a nástrojov vám pomôžeme zvládnuť vysoké nároky digitálnej doby. Zoptimalizujme preto spolu digitálnu skúsenosť vašich používateľov a nastavme, implementujme a automatizujme procesy, ktoré vám umožnia agilne reagovať na meniace sa potreby obchodného trhu.

 • Riešenia pre IT Service Management
 • Application performance management
 • Monitoring infraštruktúry a aplikácií
 • Dynatrace riešenia
 • Atlassian riešenia
More about
it operations oursourcing

IT operations & outsourcing

Jednou z našich kľúčových služieb je aj outsourcing a IT prevádzka. Zabezpečujeme outsourcing technológií, IT rolí aj biznis procesov.

 • Prevádzka IT infraštruktúry a aplikácií
 • IT service delivery management
 • Servicedesk
 • Monitoring IT infraštruktúry a aplikácií
 • Ladenie IT infraštruktúry a aplikácií
More about

Data management & AI

V Alanate vieme, že v dnešnej rýchlej dobe je dôležité znižovať rutinnú ľudskú prácu na minimum. Implementáciou našich riešení u vás nechávame systémy pracovať namiesto človeka tam, kde to dáva zmysel. Inteligentne.

 • AI Hub
 • Dátové riešenia
 • Industry 4.0
More about
sap

SAP consulting

Divízia SAP Consulting sa venuje celému spektru aktivít spojených so svetom SAP. Venujeme sa implementáciám riešení prístupom „na zelenej lúke“, reimplementáciám, medzigeneračným a platformovým migráciám.

More about
vyvoj na mieru

Custom development

V spoločnosti Alanata máme široké skúsenosti s tvorbou softvérových riešení a poskytujeme komplexné služby v tejto oblasti, vrátane konzultácií, tvorby architektúry, návrhu, vývoja a integrácie. Softvérové tímy sú schopné zastrešiť vývoj malých SW riešení až po veľké celopodnikové integrované informačné systémy a komplexné informačné systémy pre oblasti digitalizácie verejnej správy a elektronických služieb štátu.

 • Alanata eOffice
 • Digitalizácia verejnej správy
 • Software Engineering
More about
consulting

Consulting

Konzultácie sú dôležitou súčasťou IT služieb. V spleti pojmov, technológií, bezpečnosti je dobré máť nezávislého, odborne zdatného a skúseného partnera ako je Alanata. Konzultácie poskytujeme v celej škále informačných technológií, ktoré môžu naši zákazníci potrebovať.

 • Procesné analýzy
 • Quality management
 • Systémy manažérstva
More about
Do you need help?
Leave us your contact and we will contact you shortly.

Case studies

All references

News

All news