fbpx
At least 2 characters for the search required
kyberneticka a informacna bezpecnosti

Cyber and information security

Uvedomujeme si, že ochrana podnikania, investícií a informácií je jednou z kľúčových priorít firiem a organizácií. Preto Alanata poskytuje komplexné riešenia pre oblasť sieťovej, aplikačnej aj analytickej bezpečnosti.

 • Analytická bezpečnosť
 • Bezpečnostný monitoring
 • Bezpečnosť priemyselných systémov
 • Analytická bezpečnosť
 • Objektová bezpečnosť
 • Sieťová bezpečnosť
cloud infrastructure

Cloud & Infrastructure

Sme overený a dlhoročný dodávateľ a IT intergátor cloud a lokálnych IT infraštruktúr. Dbáme sa bezpečnosť a modernizáciu IT prostredia a priamo na mieru navrhujeme IT infraštruktúru, aby spĺňala vaše požiadavky.

 • IT infraštruktúra
 • Cloudové riešenia
 • Dátové centrá
 • DevOps

service management

Service management a monitoring

V Alanate si uvedomujeme, že kvalita vašich IT služieb priamo ovplyvňuje váš biznis. Správnou kombináciou ľudí, procesov a nástrojov vám pomôžeme zvládnuť vysoké nároky digitálnej doby. Zoptimalizujme preto spolu digitálnu skúsenosť vašich používateľov a nastavme, implementujme a automatizujme procesy, ktoré vám umožnia agilne reagovať na meniace sa potreby obchodného trhu.

 • Riešenia pre IT Service Management
 • Application performance management
 • Monitoring infraštruktúry a aplikácií
 • Dynatrace riešenia
 • Atlassian riešenia
it operations oursourcing

IT operations & outsourcing

Jednou z našich kľúčových služieb je aj outsourcing a IT prevádzka. Zabezpečujeme outsourcing technológií, IT rolí aj biznis procesov.

 • Prevádzka IT infraštruktúry a aplikácií
 • IT service delivery management
 • Servicedesk
 • Monitoring IT infraštruktúry a aplikácií
 • Ladenie IT infraštruktúry a aplikácií

Data management & AI

V Alanate vieme, že v dnešnej rýchlej dobe je dôležité znižovať rutinnú ľudskú prácu na minimum. Implementáciou našich riešení u vás nechávame systémy pracovať namiesto človeka tam, kde to dáva zmysel. Inteligentne.

 • AI Hub
 • Dátové riešenia
 • Industry 4.0
sap

SAP consulting

Divízia SAP Consulting sa venuje celému spektru aktivít spojených so svetom SAP. Venujeme sa implementáciám riešení prístupom „na zelenej lúke“, reimplementáciám, medzigeneračným a platformovým migráciám.

vyvoj na mieru

Custom development

V spoločnosti Alanata máme široké skúsenosti s tvorbou softvérových riešení a poskytujeme komplexné služby v tejto oblasti, vrátane konzultácií, tvorby architektúry, návrhu, vývoja a integrácie. Softvérové tímy sú schopné zastrešiť vývoj malých SW riešení až po veľké celopodnikové integrované informačné systémy a komplexné informačné systémy pre oblasti digitalizácie verejnej správy a elektronických služieb štátu.

 • Alanata eOffice
 • Digitalizácia verejnej správy
 • Software Engineering
consulting

Consulting

Konzultácie sú dôležitou súčasťou IT služieb. V spleti pojmov, technológií, bezpečnosti je dobré máť nezávislého, odborne zdatného a skúseného partnera ako je Alanata. Konzultácie poskytujeme v celej škále informačných technológií, ktoré môžu naši zákazníci potrebovať.

 • Procesné analýzy
 • Quality management
 • Systémy manažérstva
Do you need help?
Leave us your contact and we will contact you shortly.

Case studies

All references

News

All news
Judgment Day Konferencia Online stream

SLEDUJTE KONFERECIU JUDGMENT DAY ONLINE

Registrovať sa