fbpx
At least 2 characters for the search required
Kybernetická a informačná bezpečnosť

Cyber and information security

Go to

Komplexné riešenia pre oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Cieľom poskytovaných komplexných riešení v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti je efektívne zvýšenie odolnosti systémov, sietí a organizácií ako celku voči existujúcim kybernetickým hrozbám.

 Rovnako aj ich príprava na prípadné kybernetické útoky tak, aby boli minimalizované následky týchto útokov. Takže v konečnom dôsledku zníženie rizika prerušenia poskytovania služieb, ktoré môže mať významný negatívny dopad na organizáciu.