fbpx
At least 2 characters for the search required
Service management a monitoring

Service management a monitoring

Go to

Zoptimalizujme spolu digitálnu skúsenosť vašich používateľov

Alanata sa špecializuje na poskytovanie komplexných riešení, systémovej integrácie a konzultácií v oblastiach procesného riadenia IT, monitoringu infraštruktúry, aplikácií a služieb. Zameriavame sa tiež na oblasť Application performance management (APM), Digital experience management (DEM), AIOps (vyhodnocovanie pomocou AI metód a algoritmov) a na zvyšovanie úrovne Observability (schopnosť vyhodnotenia správania sa aplikácie na základe nameraných a vyhodnotených dát). Naše riešenia podporujú digitálnu transformáciu, uľahčujú zavádzanie princípov BizDevSecOps a adopciu cloud native technológií a prístupov. Tiež umožňujú našim zákazníkom efektívnejšie využívať zdroje a pomáhajú zlepšovať Customer Experience.

 

V oblasti Service management a monitoring poskytujeme:

  • konzultácie, riešenia a nástroje v oblasti riadenia IT služieb podľa ITIL best practices,
  • riešenia pre IT Service management (ITSM) a Enterprise Service Management (ESM),
  • analýzu, návrh a budovanie CMDB a jej automatizáciu,
  • monitoring siete, infraštruktúry, operačných systémov, databáz, aplikačných serverov, middleware a aplikácií,
  • implementáciu Application performance management a optimalizáciu digital experience management.