fbpx
At least 2 characters for the search required
SAP

SAP consulting

Go to

Divízia SAP Consulting sa venuje celému spektru aktivít spojených so svetom SAP.

Venujeme sa implementáciám riešení prístupom „na zelenej lúke“, reimplementáciám, medzigeneračným a platformovým migráciám.

Prevádzkujeme a rozvíjame systémy SAP (ERP, CRM, SRM, BW, PO …). Zároveň tvoríme koncepcie, stratégie a zákaznícke roadmapy, poskytujeme procesné, technologické a biznis poradenstvo. Naši certifikovaní experti (konzultanti, solution architekti, technickí architekti, projektoví manažéri, integrační špecialisti, biznis experti) prenášajú technologické a procesné optimalizácie z papiera do reálneho biznis života zákazníkov.

Analyzujeme a realizujeme komplexné riešenia architektúry SAP, vrátane integrácií s produktami tretích strán, zohľadňujúc potreby zákazníkov, špecifiká ich biznis procesov, ako aj životné cykly SW komponentov s cieľom vytvoriť priestor pre udržateľný rast našich zákazníkov a napĺňanie ich potrieb.

Dlhoročné skúsenosti našich konzultantov v dnes už tradičných prostrediach SAP business suite kombinujeme s najmodernejšími prístupmi a inovatívnymi technológiami na báze SAP HANA či už v on-premových , alebo cloudových riešeniach.