BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240207T075009Z DESCRIPTION:Pozývame vás na tretie pokračovanie Alanata TALKS\, ktoré b ude venované téme „Ako účinne integrovať zabezpečenie identít a p rístupov v organizácii?“. \nPredstavíme vám inovatívne riešenia a postupy\, ako napríklad využitie produktov BeyondTrust pre správu privi legovaných prístupov a ich zabezpečenie. V závere nebude chýbať pane lová diskusia.\n \nViac informácií nájdete na našej webovej stránke .\n \n \n \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20240312T110000 DTSTAMP:20240207T075009Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20240312T083000 LAST-MODIFIED:20240207T075009Z LOCATION:The Spot (Sky Park)\, Bottova 2/A\, Bratislava PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sk:Alanata TALKS: Ako účinne integrovať zabezpečenie i dentít a prístupov v organizácii? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E00EEBA9E83EDA01000000000000000 010000000F615798977071940B948B39B315843A2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: