fbpx
Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky

Sieťová bezpečnosť

Prevádzka IT infraštruktúry a aplikácií

Zabezpečenie ochrany infraštruktúry a dát organizácie na úrovni ochrany sietí a ich perimetra patrí v súčasnosti medzi základnú úroveň ochrany pred kybernetickými hrozbami. Širokým rozsahom poskytovaných technológií a služieb dokážeme navrhnúť, implementovať a následne prevádzkovať riešenia šité na mieru pre akýkoľvek typ organizácie.

V oblasti sieťovej bezpečnosti poskytujeme:

 • služby zamerané na ochranu počítačových systémov a sietí,
 • implementáciu systémov na ochranu počítačových sietí pred kybernetickými útokmi.

Služby v oblasti ochrany počítačových systémov a sietí

 • Konzultácie v oblasti výberu, nasadenia a optimalizácie systémov a technológií pre ochranu počítačových sietí
 • Servis hardvéru a softvéru
 • Riešenie biznisových a technologických problémov, proaktívne a reaktívne profilaktické práce, troubleshooting
 • Konfigurácia, prevádzka či outsourcing security technológií
 • Vypracovania a interpretácia reportov o výskyte známych zraniteľností v prostredí zákazníka (vulnerability assessment)
 • Vypracovanie a interpretácia penetračných testov
ochrana sieti a systemov
ochrana pre kybernetickymi utokmi

Systémy na ochranu počítačových sietí pred kybernetickými útokmi

 • Next-generation firewally
 • Systémy detekcie a prevencie prienikov (IDS / IPS)
 • Bezpečnostné brány pre kontrolu webovej a emailovej komunikácie
 • Systémy pre rozkladanie záťaže a riešenie vysokej dostupnosti aplikácií (ADC)
 • Ochrana webových stránok a portálov prostredníctvom technológie webových aplikačných brán (WAF)
 • Systémy na pokročilé odhaľovanie a prevenciu v širení známych aj neznámych druhov malware
 • Systémy pre identifikáciu používateľov a sprístupňovanie chránených aplikácií
 • Systémy pre ochranu pred volumetrickými a aplikačnými DoS/DDoS útokmi
 • Systémy na ochranu koncových staníc
 • Bezpečnosť cloudových riešení a infraštruktúr
ochrana pre kybernetickymi utokmi

Súvisiace riešenia_