Pre vyhľadávanie sú vyžadované aspoň 2 znaky


Double Tree by Hilton


26.10. 2022


od 8.30 hod.

Observabilita aplikácií na pár klikov

Observabilita aplikácií sa stáva kľúčovou požiadavkou. Vedieť pochopiť nepoznané, byť pripravený na neznáme výzvy a vedieť zvládať aj neočakávané stavy. Na prezentáciách sa budeme venovať najnovším trendom, praktickým ukážkam a skúsenostiam zákazníkov.

Ukážeme Vám ako využiť plnú observabilitu, poskytovanú platformou Dynatrace, aj pre extrémne rýchlo sa meniace aplikačné prostredia, bez ohľadu na použité cloudy a technológie.

Vypočujete si príbehy našich zákazníkov, ktorí úspešne použili Dynatrace a spoznali svoje aplikácie úplne inak ako predtým.

Program

26.10.2022

9:00

Privítanie a otvorenie – Welcome to HotSpot!

Roman Roštár – Alanata

9:10

Let’s find your HotSpots – Predstavenie Dynatrace Observability Platform

Roman Roštár z Alanata uvedie technológiu Dynatrace Software Intelligence a jej využitie certifikovanými konzultantmi Alanata na dosiahnutie Observability vašich aplikácií.

9:45

VÚB – náš príbeh od pilotu k produkcii a ďalej…

Peter Procházka predstaví cestu VÚB od pilotu Dynatrace do produkčného nasadenia v multichannel prostredí banky. Rýchle zvýšenie observability úrovne pre kľúčové bankové aplikácie. Onboarding banky a jej kľúčových architektov do Dynatrace platformy.

10:15

Dynatrace mission and vision – Vitajte v budúcnosti

Roman Spitzbart z Dynatrace predstaví víziu a smerovanie Dynatrace platformy a ukáže ako vidia budúcnosť Observability v Dynatrace.

10:45

Prestávka

11:15

Prečo potrebujeme observability? Nestačí nám monitoring?

Július Loman zo spoločnosti Alanata vysvetlí prečo ani tucet monitoring nástrojov niekedy nestačí na poskytnutie Observability pre vaše aplikácie. Objasní, ktoré dáta potrebujeme pre Observability a ako vyhodnotiť obrovské množstvo nameraných dát.

11:50

Slovenská sporiteľňa – na ceste od APM k User Experience

Peter Fridrich zo Slovenskej sporiteľne bude pokračovať v príbehu o tom, ako SLSP postupne rozširuje využitie Dynatrace od monitorovania smerom k zlepšovaniu User Experience používateľov bankových aplikácií.

12:20

Digital Experience – pohľad očami vašich zákazníkov

Ste presvedčení, že vaše aplikácie fungujú dobre? Viete ako ich používajú vaši zákazníci? Július Loman z Alanata poradí ako na to.

12:45

Záver

13:00

Obed

Spíkri

Registrácia je už uzavretá

dynatrace o2

Projekt implementácie Dynatrace priniesol pre O2 SK dovtedy nepredstaviteľnú viditeľnosť do vnútra aplikácie O2 SK Portál. Existujúce spôsoby monitorovania síce umožňovali zber a ukladanie dát, ale ich vyhodnocovanie prebiehalo vzhľadom na náročnosť najmä manuálne spôsobom „ad hoc”.

Keďže aplikácia O2 SK Portál je komplexným prostredím, je pri bežných nástrojoch potrebná detailná konfigurácia pre zachytenie podstatných informácií. A nakoľko vývoj aplikácie prebieha interne a nasadzovanie nových verzií je časté, bolo už takmer nemožné udržiavať existujúce riešenia vo funkčnom stave.

Ako prežiť vo svete, kde používatelia vyžadujú čoraz rýchlejší prístup k novým službám a technológiám, netolerujú čakanie a rýchlo odchádzajú ku konkurencii v prípade negatívnych zážitkov? Ako zabezpečiť rýchle odozvy aplikácií často zložených z rôznych dynamicky sa meniacich komponentov? Ako okamžite vyhodnotiť milióny interakcií medzi používateľmi, rozhraniami aplikácií a databáz a nájsť medzi nimi tie, ktoré zlyhávajú? Ako efektívne zvládnuť prechod na hybridný cloud, microservisovú architektúru a kontajnerové technológie?

Na všetky tieto otázky vám pomôže odpovedať softvér intelligence platforma Dynatrace.

dynatrace riesenie